Toro 51552 Super 325 Blower/Vac Operators Manual, 2005-2007 – Swedish

Form No. 3353-778 Rev A
Super325Blåsare/Vakuumsug
Modellnr51552—Serienr250000001ochupp
Operator's Manual
VIKTIGA SÄKERHETS-        Använd inte en skadad sladd eller kontakt. Om enheten inte
fungerar som den ska, har tappats, skadats, lämnats utomhus eller
tappats i vatten, ska den lämnas in till en auktoriserad verkstad.
ANVISNINGAR
Bär eller dra inte enheten i sladden, använd inte sladden som
handtag, stäng inte en dörr över sladden och dra inte sladden runt
spetsiga kanter eller hörn. Håll alltid sladden på behörigt avstånd
från varma ytor.
Grundläggande försiktighetsåtgärder ska alltid vidtas då
elektrisk utrustning används. Detta inkluderar följande:
LÄS ALLA ANVISNINGAR INNAN DU
Koppla inte ut enheten genom att dra i sladden.  Koppla ur
ANVÄNDERUTRUSTNINGEN
enheten genom att dra i kontakten, inte i sladden.
VARNING
—Följ dessa säkerhetsanvisningar
för att minska risken för brand, elektriska  stötar och
personskador.
Hantera inte kontakten eller enheten med våta händer.
Stick inte in föremål i öppningarna. Använd inte enheten om
öppningarna har blockerats; håll öppningarna fria från damm,
ludd, hår och allt som kan begränsa luftflödet.
Det är viktigt att du och andra användare av maskinen läser
och förstår innehållet i bruksanvisningen innan den används.
Då uppnås högsta säkerhet, bästa prestanda och ni lär känna
maskinen. Var särskilt uppmärksam på varningssymbolen
Stäng av samtliga reglage innan enheten kopplas ur.
Var extra försiktig vid körning på sluttningar.
som
betyder FÖRSIKTIGHET, VARNING eller FARA – föreskrifter
för personlig säkerhet. Läs och var införstådd med anvisningarna
eftersom de rör säkerhet. Personskador och risk för brand eller
elchock kan bli följden om föreskrifterna inte följs.
Enheten får inte användas för att suga upp brandfarliga eller
lättantändliga vätskor, t.ex. bensin, eller användas i områden där
denna typ av vätskor kan förekomma.
Den här enheten har försetts med dubbel isolering.  Använd
endast identiska reservdelar.  Se serviceinstruktionerna för
dubbelisolerade enheter. Sug inte upp något som brinner eller
ryker, t.ex. cigaretter, tändstickor eller het aska.
Lämna inte enheten utan uppsyn när den är ansluten. Koppla ut
den ur eluttaget när den inte används och före service.
VARNING-För att minska risken för elektriska stötar, använd
inte enheten på våta ytor. Utsätt inte enheten för regn. Förvara
enheten inomhus.
Använd inte enheten utan uppsamlaren eller de rätta redskapen
på plats.
Enheten får aldrig användas som en leksak. Använd inte enheten i
närheten av barn. Låt inte barn använda enheten.
Den här enheten är endast avsedd för hushållsbruk.
Ljudtrycksnivå
Enheten får endast användas enligt anvisningarna i  denna
bruksanvisning.  Använd endast redskap som godkänts av
tillverkaren.
Maskinen har en maximal ljudtrycksnivå vid förarens öra på
94
direktiv 98/37/EG.
dB(A), grundat på mätningar på identiska maskiner enligt
Använd lämplig klädsel. Håll hår, löst sittande kläder, fingrar
och alla kroppsdelar på behörigt avstånd från öppningar och
rörliga delar. Var hela tiden uppmärksam på blåsarens position
och luftinloppen under körning. Löst sittande kläder, smycken
och hår kan dras in i inloppen (se figuren nedan) vilket kan leda till
personskador. Bär alltid kraftiga skor, långbyxor och ögonskydd.
Ljudstyrka
Maskinen ger en garanterad ljudstyrka på 101 dB(A), grundat på
mätningar på identiska maskiner enligt anvisningarna i direktiv
2000/14/EG.
Vibrationsnivå
Maskinen ger en hand-/armvibration som  inte överstiger
4,13
m/s2, grundat på mätningar på identiska maskiner enligt
direktiv 98/37/EG.
©
2005—TheToro®Company
LyndaleAvenueSouth
Bloomington,MN55420
Register at www.Toro.com.
OriginalInstructions (EN)
Tryckt i USA
All Rights Reserved
8111
Product Specification
CategoriesBlower Vacuum and Sweeper Manuals, Toro Blower and Vacuum Manuals
Tags
Model Number51552
Model Year2005, 2006, 2007
Download File
Please Enter the Security Characters Shown Below. Letters are Case Sensitive. Your download link will appear upon completing this step.
- 8 pages
Document TypeOperator's Manual
LanguageSvenska
Serial Number270000001 - 270999999
Product NameSuper 325 Blower/Vac
Product BrandToro. Customer Service Representatives are available by phone: Monday - Friday 7:30 a.m. to 9:00 p.m. (CDT) - Saturday 8:00 a.m. to 8:00 p.m. (CDT) - Sunday 10:00 a.m. to 8:00 p.m. (CDT)
Canada 1-888-225-4886 USA 1-888-384-9939, Blowers, Vacuums
Product TypeBlower, Vacuum
Product SeriesBlower, Electric 850 Super Quiet
Discharge325 km/h
Engine Motor Size5.5 amp
Engine Motor Type230 VAC
Document File TypePDF
Publishertoro.com
Wikipedia's PageToro Company
CopyrightAttribution Non-commercial
(0 votes, average: 0 out of 5)

Submit your review (optional)
(will not be displayed)
* Required Field

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website