Toro 04130 04215 Greensmaster 500 Lawn Mower Operators Manual, 2005 – Finnish

Ennen käyttöä
Paina leikkuulaitetta maata vasten etu- ja
takatelan kohdalta kummastakin päästä
(kuva 7). Kummankin telan tulee olla  koko
pituudeltaan kosketuksessa tasaiseen alustaan
(kuva 7). Jos tällaista kosketusta ei  synny, toista
toimenpiteet 3 ja 4.
Kuva 9
1.
Rummun säätöruuvi
Kuva 7
1.
2.
Tasainen alusta
Paina alaspäin
3.
Aseta sanomalehtipaperia suorassa kulmassa
kiintoterän yläpintaan nähden niin, että se  tulee
leikkuusärmän etureunaa vasten, ja pyöritä
sitten rummun teriä paperia vasten. Rummun
terien tulee tällöin leikata paperi siististi
kiintoterän koko pituudelta. Jos paperi ei
leikkaudu siistisit, ruhonleikkuri täytyy joko
vastaläpätä tai teroittaa; katso kohtia
Vastaläppäys ja Rummun ja kiintoterän
hiominen.
RUMMUN JA KIINTOTERÄN
VÄLINEN SÄÄTÖ
1.
Löysää muttereita, joilla rummun vasen ja  oikea
kannatin kiinnittyvät sivulevyihin (kuva 8).
2.
Aseta rummun ja terän välys kiertämällä
leikkuulaittteen kummassakin päässä olevia
säätöruuveja (kuva 9). ÄLÄ MISSÄÄN
TAPAUKSESSA PÄÄSTÄ KIINTOTERÄÄ
LEPÄÄMÄÄN KOKO PAINOLLAAN
RUMPUA VASTEN.
4.
5.
Aseta liuska sanomalehtipaperia tasaisesti
kiintoterän yläpinnalle ja siirrä rumpua alaspäin
kunnes rummun terät nipistävät paperia yhtä
tasaisesti kiintoterän koko pituudelta.
Varmista säätöasetuksen säilyminen kiristämällä
mutterit.
TAKATELAN KAAPIMEN SÄÄTÖ
1.
Säädä kaavintangon lukkomutterit ja
kannattimet niin, että kaavintangon ja telan
pinnan välykseksi tulee 1,5 – 2,5  mm. Tangon
alapään ja tasaisen alustan välisen etäisyyden
tulee olla sama kuin leikkuukorkeusasetus.
Kuva 8
2.
Varmista, että kaavintanko on täysin
yhdensuuntainen telan ja tasaisen alustan
kanssa.
1.
2.
3.
Mutteri
Rummun kannatin
Sivulevy
Huom: Leikkuukorkeutta muutettaessa on myös
kaavintangon asetusta muutettava vastaavasti.
11
Product Specification
CategoriesLawn Mower Manual, Toro Lawn Mower Manual
Tags, ,
Model Number04130, 04215
Model Year2005
Download File
Please Enter the Security Characters Shown Below. Letters are Case Sensitive. Your download link will appear upon completing this step.
- 24 pages
Document TypeOperator's Manual
LanguageFinnish
Serial Number250000001-250999999
Product NameToro Greensmaster 500
Product BrandToro. Customer Service Representatives are available by phone: Monday - Friday 7:30 a.m. to 9:00 p.m. (CDT) - Saturday 8:00 a.m. to 8:00 p.m. (CDT) - Sunday 10:00 a.m. to 8:00 p.m. (CDT)
Canada 1-888-225-4886 USA 1-888-384-9939, Lawn Mower
Product TypeWalk Behind Mower
Product SeriesToro GR 500 Series
Document File TypePDF
Publishertoro.com
Wikipedia's PageToro Company
CopyrightAttribution Non-commercial
(0 votes, average: 0 out of 5)

Submit your review (optional)
(will not be displayed)
* Required Field

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website