Toro 38026 1800 Power Curve Snowblower Operators Manual, 2007-2009 – Danish

Form No. 3354-203 Rev A
1800
PowerCurve®-sneslynge
Modelnr. 38026—Serienr. 270000001oghøjere
Betjeningsvejledning
Indledning
Denne betjeningsvejledning bruger to andre ord til at
fremhæve oplysninger. Vigtigt henleder opmærksomheden
på særlige mekaniske oplysninger, og Bemærk angiver
generel information, som det er værd at lægge særligt mærke
til.
Læs denne vejledning omhyggeligt, så du kan lære at betjene
og vedligeholde produktet korrekt samt undgå person
og produktskade. Det er dit ansvar at betjene produktet
korrekt og sikkert.
Sikkerhed
Du kan kontakte Toro direkte på www.Toro.com for at få
oplysninger om produkter og tilbehør, hjælp til at finde en
forhandler og for at registrere dit produkt.
Denne sneslynge  opfylder som minimum
ISO-standarden 8437,  der var gældende på
produktionstidspunktet.
Når du har brug for service, originale  Toro-dele eller
yderligere oplysninger, bedes du kontakte en autoriseret
serviceforhandler eller Toros kundeservice samt  have
produktets model- og serienummer parat. Figur 1 viser
model- og serienummerets placering på produktet. Skriv
numrene, hvor der er gjort plads til dette.
Læs og forstå indholdet i denne vejledning, før motoren
overhovedet startes.
Dette er advarselssymbolet. Det bruges til at advare
dig om mulige farer, der kan resultere i personskade.
Følg alle sikkerhedsmeddelelser, du får i forbindelse
med dette symbol, for at undgå mulig personskade
eller død.
Ukorrekt brug eller vedligeholdelse af denne sneslynge
kan medføre personskade eller død. Følg nedenstående
sikkerhedsanvisninger for at mindske denne risiko.
Følgende instruktioner er  medtaget i henhold til
ANSI/OPEI-standard B71.3-1995, ISO-standard
8437:1989
og den europæiske standard EN 786:1996 og
EN 60335-2-91:2002.
Uddannelse
Figur1
1.
Model-ogserienummeretsplacering
Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt.  Lær
betjeningsanordningerne og udstyrets korrekte brug
grundigt at kende. Du skal vide, hvordan man standser
maskinen og hurtigt udkobler betjeningsanordningerne.
Modelnr.
Serienr.
Tillad aldrig børn at betjene sneslyngen.  Lad aldrig
voksne køre sneslyngen uden korrekte anvisninger.
Denne manual advarer  dig om mulige farer og
giver dig særlige sikkerhedsoplysninger ved hjælp  af
advarselssymbolet (Figur 2), der angiver en fare, der kan
forårsage alvorlig personskade eller død, hvis du ikke følger
de anbefalede forholdsregler.
Sørg for at holde mennesker (og især små børn) og
kæledyr uden for arbejdsområdet.
Udvis forsigtighed for at undgå, at sneslyngen glider
eller vælter.
Forberedelser
Inspicer grundigt det område, hvor du ønsker at bruge
sneslyngen.  Fjern alle dørmåtter, slæder, brædder,
ledninger og andre fremmede genstande.
Figur2
1.
Advarselssymbol
©
2006—TheToro®Company
LyndaleAvenueSouth
Bloomington,MN55420
Registrerditproduktpåwww.Toro.com
Oversættelseaforiginal(DA)
Trykt i USA.
Allerettighederforbeholdes
8111
Product Specification
CategoriesSnow Blower Manuals, Toro Snow Blower
Tags,
Model Number38026
Model Year2009
Download File
Please Enter the Security Characters Shown Below. Letters are Case Sensitive. Your download link will appear upon completing this step.
- 12 pages
Document TypeOperator's Manual
LanguageDansk
Serial Number290000001 - 290001000
Product Name1800 Power Curve Snowthrower
Product BrandToro. Customer Service Representatives are available by phone: Monday - Friday 7:30 a.m. to 9:00 p.m. (CDT) - Saturday 8:00 a.m. to 8:00 p.m. (CDT) - Sunday 10:00 a.m. to 8:00 p.m. (CDT)
Canada 1-888-225-4886 USA 1-888-384-9939, Snow Blower
Product TypeSnowthrower
Product SeriesSnowthrower
Swath18 inch
DischargeSingle Stage
Engine Motor Size7.3 amp
Engine Motor Type230 VAC
Document File TypePDF
Publishertoro.com
Wikipedia's PageToro Company
CopyrightAttribution Non-commercial
(0 votes, average: 0 out of 5)

Submit your review (optional)
(will not be displayed)
* Required Field

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website