Toro CCR 6053 Quick Clear 38571 38575 Snow Blower Operators Manual, 2008 – Danish

Form No.   3358-444 Rev D
CCR® 6053 Quick Clear™-sneslynge
Modelnr. 38571—Serienr.  280000001 og derover
Modelnr. 38575—Serienr.  280000001 og derover
Betjeningsvejledning
Indledning
Figur 2
Læs denne vejledning omhyggeligt, så du kan lære at
betjene og vedligeholde produktet korrekt samt undgå
person- og produktskade. Det er dit ansvar at betjene
produktet korrekt og sikkert.
1.
Advarselssymbol
Denne betjeningsvejledning bruger to ord til at fremhæve
oplysninger. Vigtigt henleder opmærksomheden på
særlige mekaniske oplysninger, og Bemærk angiver
generel information, som det er værd at lægge særligt
mærke til.
Du kan kontakte Toro direkte på www.Toro.com for at
få oplysninger om produkter og tilbehør, hjælp til at
finde en forhandler og for at registrere dit produkt.
Når du har brug for service, originale Toro-dele eller
yderligere oplysninger, bedes du kontakte en autoriseret
serviceforhandler eller Toros kundeservice samt have
produktets model- og serienummer parat. Figur 1 viser
model- og serienummerets placering på produktet. Skriv
numrene, hvor der er gjort plads til dette.
Sikkerhed
Denne sneslynge opfylder som  minimum
ISO-standarden 8437, der var gældende  på
produktionstidspunktet.
Læs og forstå indholdet i denne vejledning, før
motoren overhovedet startes.
Dette er advarselssymbolet. Det bruges til at
advare dig om mulige farer, der kan resultere i
personskade. Følg alle sikkerhedsmeddelelser, du
får i forbindelse med dette symbol, for at undgå
mulig personskade eller død.
Ukorrekt brug eller vedligeholdelse af denne
sneslynge kan medføre personskade eller død. Følg
nedenstående sikkerhedsanvisninger for at mindske
denne risiko.
Figur 1
Uddannelse
1.
Model- og serienummerets placering
Læs, forstå og følg alle anvisninger på maskinen
og i vejledning(er), før enheden tages i brug. Lær
betjeningsanordningerne og udstyrets korrekte
brug grundigt at kende.  Du skal vide, hvordan
man standser maskinen og hurtigt  udkobler
betjeningsanordningerne.
Modelnr.
Serienr.
Tillad aldrig børn at betjene udstyret. Lad aldrig
voksne betjene udstyret uden korrekte anvisninger.
Denne manual advarer dig om mulige  farer og
giver dig særlige sikkerhedsoplysninger ved hjælp af
advarselssymbolet (Figur 2), der angiver en fare, der kan
forårsage alvorlig personskade eller død, hvis du ikke
følger de anbefalede forholdsregler.
Sørg for at holde mennesker, især små børn, uden
for arbejdsområdet.
Udvis forsigtighed for at undgå, at sneslyngen glider
eller vælter.
©
8111
2008—The Toro® Company
Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420
Registrer dit produkt på www.Toro.com.
Oversættelse af original  (DA)
Trykt i  USA
Alle rettigheder forbeholdes
Product Specification
CategoriesSnow Blower Manuals, Toro Snow Blower
Tags, ,
Model Number38571, 38575
Model Year2008
Download File
Please Enter the Security Characters Shown Below. Letters are Case Sensitive. Your download link will appear upon completing this step.
- 20 pages
Document TypeOperator's Manual
LanguageDansk
Serial Number280000001 - 280999999
Product NameToro CCR 6053 Quick Clear Snowthrower
Product BrandToro. Customer Service Representatives are available by phone: Monday - Friday 7:30 a.m. to 9:00 p.m. (CDT) - Saturday 8:00 a.m. to 8:00 p.m. (CDT) - Sunday 10:00 a.m. to 8:00 p.m. (CDT)
Canada 1-888-225-4886 USA 1-888-384-9939, Snow Blower
Product TypeSnowthrower
Product SeriesPower Clear, Snowthrower
Swath21 inch
DischargeSingle Stage
Engine ManufacturerTecumseh
Engine Oil Type21 oz. (.62l) 5w-30 or 10w / API SH or higher
Engine Motor Model #OH195SA-72568G
Engine Motor Size195cc
Engine Motor Type4 Cycle
Document File TypePDF
Publishertoro.com
Wikipedia's PageToro Company
CopyrightAttribution Non-commercial
(0 votes, average: 0 out of 5)

Submit your review (optional)
(will not be displayed)
* Required Field

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website