Toro CCR 6053 Quick Clear 38571 38575 Snow Blower Operators Manual, 2008 – Norwegian

Form No.   3358-446 Rev D
CCR®6053 Quick Clear™-snøfreser
Modellnr. 38571—Serienr.  280000001 og oppover
Modellnr. 38575—Serienr.  280000001 og oppover
Brukerhåndbok
Innledning
Figur 2
Les denne håndboken nøye, slik at du lærer å bruke og
vedlikeholde produktet på riktig måte og unngår person-
eller produktskade. Du har ansvar for å bruke produktet
på en riktig og sikker måte.
1.
Sikkerhetsvarselssymbol
I tillegg brukes to ord for å utheve informasjon. Viktig
gjør oppmerksom på spesiell mekanisk informasjon og
Obs henviser til generell informasjon som er verdt å
huske.
Du kan kontakte Toro direkte på www.Toro.com for
informasjon om produkter og tilbehør, hjelp til å finne
en forhandler eller for å registrere produktet ditt.
Hvis maskinen må repareres  eller du trenger
originale Toro-deler eller mer informasjon, kan du
kontakte et autorisert forhandlerverksted eller Toros
kundeserviceavdeling. Ha modell- og serienummer
for hånden når du tar kontakt. Figur 1 viser hvor på
produktet modell- og serienumrene er plassert. Skriv inn
numrene i de tomme feltene:
Sikkerhet
Denne snøfreseren oppfylte eller  overgikk
ISO 8437-standarden da den ble produsert.
Les håndboken slik at du forstår innholdet før du
starter motoren.
Dette er et sikkerhetsvarselssymbol. Det brukes
for å varsle deg om mulige farer for personskade.
Følg alle sikkerhetsmeldinger som følger dette
symbolet for å unngå skader eller dødsulykker.
Feilaktig bruk og vedlikehold av snøfreseren
kan føre til personskade eller dødsfall.  For å
redusere muligheten for skader bør du følge
sikkerhetsinstruksjonene nedenfor.
Opplæring
Figur 1
•   Les, forstå og følg alle instruksjoner på maskinen
og i brukerhåndboken/-bøkene før bruk av denne
enheten. Gjør deg godt kjent med alle kontroller og
riktig bruk av utstyret. Lær hvordan du raskt kan
stoppe snøfreseren og koble fra kontrollene.
1.
Plassering av modell- og serienummer
Modellnr.
Serienr.
La aldri barn få lov til å bruke utstyret. La heller aldri
voksne få lov til å bruke utstyret uten at de har fått
riktig opplæring.
Ikke la noen oppholde seg i området der snøfreseren
skal brukes, spesielt ikke små barn.
Denne brukerhåndboken identifiserer mulige
farer og identifiserer sikkerhetsbeskjeder gjennom
sikkerhetsvarslingssymbolet (Figur 2), som varsler om en
fare som kan føre til alvorlige skader eller dødsfall hvis
man ikke tar de anbefalte forhåndsreglene.
Vær forsiktig slik at snøfreseren ikke sklir eller tipper.
©
8111
2008—The Toro® Company
Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420
Registrer ditt produkt på www.Toro.com.
Oversettelse av originalen (NO)
Trykt i  USA
Med enerett
Product Specification
CategoriesSnow Blower Manuals, Toro Snow Blower
Tags, ,
Model Number38571, 38575
Model Year2008
Download File
Please Enter the Security Characters Shown Below. Letters are Case Sensitive. Your download link will appear upon completing this step.
- 20 pages
Document TypeOperator's Manual
LanguageNorwegian
Serial Number280000001 - 280999999
Product NameToro CCR 6053 Quick Clear Snowthrower
Product BrandToro. Customer Service Representatives are available by phone: Monday - Friday 7:30 a.m. to 9:00 p.m. (CDT) - Saturday 8:00 a.m. to 8:00 p.m. (CDT) - Sunday 10:00 a.m. to 8:00 p.m. (CDT)
Canada 1-888-225-4886 USA 1-888-384-9939, Snow Blower
Product TypeSnowthrower
Product SeriesPower Clear, Snowthrower
Swath21 inch
DischargeSingle Stage
Engine ManufacturerTecumseh
Engine Oil Type21 oz. (.62l) 5w-30 or 10w / API SH or higher
Engine Motor Model #OH195SA-72568G
Engine Motor Size195cc
Engine Motor Type4 Cycle
Document File TypePDF
Publishertoro.com
Wikipedia's PageToro Company
CopyrightAttribution Non-commercial
(0 votes, average: 0 out of 5)

Submit your review (optional)
(will not be displayed)
* Required Field

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website