Toro CCR 6053 Quick Clear 38576 38577 Snow Blower Operators Manual, 2008 – Swedish

Form No.   3358-483 Rev C
CCR® 6053 Quick Clear™ Snöslunga
Modellnr 38576—Serienr 280000001 och högre
Modellnr 38577—Serienr 280000001 och högre
Bruksanvisning
Introduktion
Figur 2
Läs denna information noga så att du lär dig att använda
och underhålla produkten på rätt sätt, och för att
undvika person- och produktskador. Du är ansvarig för
att produkten används på ett korrekt och säkert sätt.
1.
Varningssymbol
Två ord används också i den här bruksanvisningen för
att markera information. Viktigt anger speciell teknisk
information och Observera anger allmän information
som är värd att notera.
Kontakta gärna Toro direkt på www.Toro.com för
information om produkter och tillbehör, hjälp med att
hitta en återförsäljare eller för att registrera din produkt.
Kontakta en auktoriserad återförsäljare eller Toros
kundservice och ha  produktens modell- och
serienummer till hands om du har behov av service,
Toro-originaldelar eller ytterligare information. Figur 1
visar var du finner produktens modell- och serienummer.
Skriv in numren i det tomma utrymmet.
Säkerhet
Den här snöslungan uppfyller eller överträffar
ISO-standarden 8437 som var i kraft när snöslungan
tillverkades.
Läs och förstå innehållet i denna bruksanvisning
innan du startar motorn för första gången.
Detta är varningssymbolen. Den används för
att göra dig uppmärksam på eventuella risker för
personskador. Följ samtliga säkerhetsmeddelanden
som följer efter denna symbol för att undvika
eventuella skador eller dödsfall.
Felaktigt bruk eller underhåll av denna snöslunga
kan leda till personskada eller dödsfall.  Följ
nedanstående säkerhetsföreskrifter för att minska
denna risk.
Figur 1
Utbildning
1.
Modell- och serienummer
Läs, förstå och följ alla anvisningar på maskinen
och i instruktionsböckerna innan du använder den
här enheten. Bekanta dig ordentligt med reglagen
och hur utrustningen ska användas. Lär dig hur man
stannar maskinen och hur reglagen snabbt kopplas
ur.
Modellnr
Serienr
Låt aldrig barn använda utrustningen.  Låt aldrig
vuxna använda utrustningen utan att  ha fått
ordentliga instruktioner.
I denna bruksanvisning anges potentiella risker och
alla säkerhetsmeddelanden har markerats med en
varningssymbol (Figur 2), som anger fara, som kan leda
till allvarlig personskada eller dödsfall om föreskrifterna
inte följs.
Håll arbetsområdet fritt från människor, speciellt
småbarn.
Var försiktig så att du inte halkar eller ramlar.
©
8111
2008—The Toro® Company
Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420
Registrera din produkt på www.Toro.com.
Översättning av originalet (SV)
Tryckt i  USA
Med ensamrätt
Product Specification
CategoriesSnow Blower Manuals, Toro Snow Blower
Tags, ,
Model Year2010
Download File
Please Enter the Security Characters Shown Below. Letters are Case Sensitive. Your download link will appear upon completing this step.
- 20 pages
Document TypeOperator's Manual
LanguageSvenska
Serial Number280000001 - 280999999
Product NameToro CCR 6053 Quick Clear Snowthrower
Product BrandToro. Customer Service Representatives are available by phone: Monday - Friday 7:30 a.m. to 9:00 p.m. (CDT) - Saturday 8:00 a.m. to 8:00 p.m. (CDT) - Sunday 10:00 a.m. to 8:00 p.m. (CDT)
Canada 1-888-225-4886 USA 1-888-384-9939, Snow Blower
Product TypeSnowthrower
Product SeriesPower Clear, Snowthrower
Swath21 inch
DischargeSingle Stage
Engine ManufacturerTecumseh
Engine Oil Type21 oz. (.62l) 5w-30 or 10w / API SH or higher
Engine Motor Model #OH195SA-72567G
Engine Motor Size195cc
Engine Motor Type4 Cycle
Document File TypePDF
Publishertoro.com
Wikipedia's PageToro Company
CopyrightAttribution Non-commercial
(0 votes, average: 0 out of 5)

Submit your review (optional)
(will not be displayed)
* Required Field

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website