Toro CCR 6053 R Quick Clear 38567 38569 Snow Blower Operators Manual, 2011 – Danish

Form No.   3365-613 Rev  B
CCR™ 6053 R Quick Clear-sneslynge
Modelnr. 38567—Serienr.  311000001 og derover
Modelnr. 38569—Serienr.  311000001 og derover
Betjeningsvejledning
Indledning
Modelnr.
Serienr.
Denne sneslynge er beregnet til brug for boligejere
eller professionelle, ansatte operatører.  Den er
primært konstrueret til snerydning på brolagte
overflader, f.eks. indkørsler og fortove samt andre
overflader til trafik på private eller kommercielle
ejendomme. Den er ikke konstrueret til rydning
af andre materialer end sne, og den er heller ikke
konstrueret til rydning af grusbelagte overflader.
Denne manual advarer dig om  mulige farer og
giver dig særlige sikkerhedsoplysninger ved hjælp af
advarselssymbolet (Figur 2), der angiver en fare, der kan
forårsage alvorlig personskade eller død, hvis du ikke
følger de anbefalede forholdsregler.
Læs denne vejledning omhyggeligt, så du kan lære at
betjene og vedligeholde produktet korrekt samt undgå
person- og produktskade. Det er dit ansvar at betjene
produktet korrekt og sikkert.
Figur 2
1.
Advarselssymbol
Du kan kontakte Toro direkte på www.Toro.com for at
få oplysninger om produkter og tilbehør, hjælp til at
finde en forhandler og for at registrere dit produkt.
Denne betjeningsvejledning bruger to ord til at fremhæve
oplysninger. Vigtigt henleder opmærksomheden på
særlige mekaniske oplysninger, og Bemærk angiver
generel information, som det er værd at lægge særligt
mærke til.
Når du har brug for service, originale Toro-dele eller
yderligere oplysninger, bedes du kontakte en autoriseret
serviceforhandler eller Toros kundeservice samt have
maskinens model- og serienummer parat. Figur 1 viser
model- og serienummerets placering på maskinen. Skriv
numrene, hvor der er gjort plads til dette.
Sikkerhed
Læs og forstå indholdet i denne vejledning, før du
starter motoren.
Dette er advarselssymbolet. Det bruges til at
advare dig om mulige farer, der kan resultere i
personskade. Følg alle sikkerhedsmeddelelser, du
får i forbindelse med dette symbol, for at undgå
mulig personskade eller død.
Ukorrekt brug eller vedligeholdelse af denne
sneslynge kan medføre personskade eller død. Følg
nedenstående sikkerhedsanvisninger for at mindske
denne risiko.
Figur 1
1.
Model- og serienummerets placering
Uddannelse
Læs, forstå og følg alle anvisninger på maskinen
og i vejledning(er), før enheden tages i brug. Lær
betjeningsanordningerne og udstyrets korrekte
brug grundigt at kende.  Du skal vide, hvordan
©
8111
2011—The Toro® Company
Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420
Registrer dit produkt på www.Toro.com.
Oversættelse af original  (DA)
Trykt i  USA
Alle rettigheder forbeholdes
Product Specification
CategoriesSnow Blower Manuals, Toro Snow Blower
Tags, ,
Model Number38567, 38569
Model Year2011
Download File
Please Enter the Security Characters Shown Below. Letters are Case Sensitive. Your download link will appear upon completing this step.
- 24 pages
Document TypeOperator's Manual
LanguageDansk
Serial Number311000001 - 311999999
Product NameToro CCR 6053 R Quick Clear Snowthrower
Product BrandToro. Customer Service Representatives are available by phone: Monday - Friday 7:30 a.m. to 9:00 p.m. (CDT) - Saturday 8:00 a.m. to 8:00 p.m. (CDT) - Sunday 10:00 a.m. to 8:00 p.m. (CDT)
Canada 1-888-225-4886 USA 1-888-384-9939, Snow Blower
Product TypeSnowthrower
Product SeriesQuick-Clear, Snowthrower
Swath21 inch
DischargeSingle Stage
Engine ManufacturerToro
Engine Oil Type20 oz. (.6 L) 5w-30 synthetic or 5w-30 below 40F (4c) or 10w-30 above 0F (-20c)
Engine Motor Model #115-0667
Engine Motor Size163cc
Engine Motor Type4 Cycle CARB3
Document File TypePDF
Publishertoro.com
Wikipedia's PageToro Company
CopyrightAttribution Non-commercial
(0 votes, average: 0 out of 5)

Submit your review (optional)
(will not be displayed)
* Required Field

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website