Toro CCR 6053 R Quick Clear 38567 38569 Snow Blower Operators Manual, 2011 – Norwegian

Form No.   3365-617 Rev  B
CCR™ 6053 R Quick Clear-snøfreser
Modellnr. 38567—Serienr.  311000001 og oppover
Modellnr. 38569—Serienr.  311000001 og oppover
Brukerhåndbok
Innledning
Modellnr.
Serienr.
Denne snøfreseren er beregnet på privat bruk
eller av profesjonelle, innleide operatører.  Den
er hovedsakelig beregnet for å fjerne snø fra fast
dekke, som oppkjørsler fortauer og andre trafikkerte
overflater på bolig- eller kommersielle eiendommer.
Den er ikke beregnet på å fjerne andre materialer
enn snø, og er heller ikke beregnet på å rydde unna
grus.
Denne brukerhåndboken identifiserer mulige
farer og identifiserer sikkerhetsbeskjeder gjennom
sikkerhetsvarslingssymbolet (Figur 2), som varsler om en
fare som kan føre til alvorlige skader eller dødsfall hvis
man ikke tar de anbefalte forhåndsreglene.
Les denne håndboken nøye, slik at du lærer å bruke og
vedlikeholde produktet på riktig måte og unngår person-
eller produktskade. Det er ditt ansvar å bruke produktet
på en riktig og sikker måte.
Figur 2
1.
Sikkerhetsvarselssymbol
Du kan kontakte Toro direkte på www.Toro.com for
informasjon om produkter og tilbehør, hjelp til å finne
en forhandler eller for å registrere produktet ditt.
I tillegg brukes to ord for å utheve informasjon. Viktig
gjør oppmerksom på spesiell mekanisk informasjon og
Obs henviser til generell informasjon som er verdt å
huske.
Hvis du trenger service, originale Toro-deler eller mer
informasjon, kontakt et autorisert forhandlerverksted
eller Toros kundeserviceavdeling og ha maskinens
modell- og serienummer klart.  Figur 1 identifiserer
plasseringen av modell- og serienummeret på maskinen.
Skriv inn numrene i de tomme feltene.
Sikkerhet
Les og forstå innholdet i denne håndboken før du
starter motoren.
Dette er et sikkerhetsvarselssymbol. Det brukes
for å varsle deg om mulige farer for personskade.
Følg alle sikkerhetsmeldinger som følger dette
symbolet for å unngå skader eller dødsulykker.
Feilaktig bruk og vedlikehold av snøfreseren
kan føre til personskade eller dødsfall.  For å
redusere muligheten for skader bør du følge
sikkerhetsinstruksjonene nedenfor.
Figur 1
Opplæring
1.
Plassering av modell- og serienummer
Les, forstå og følg alle instruksjoner på maskinen og i
brukerhåndboken/-bøkene før du bruker maskinen.
Gjør deg godt kjent med alle kontroller og hvordan
du skal bruke maskinen. Lær hvordan du raskt kan
stoppe snøfreseren og koble fra kontrollene.
©
8111
2011—The Toro® Company
Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420
Registrer ditt produkt på www.Toro.com.
Oversettelse av originalen (NO)
Trykt i  USA
Med enerett
Product Specification
CategoriesSnow Blower Manuals, Toro Snow Blower
Tags, ,
Model Number38567, 38569
Model Year2011
Download File
Please Enter the Security Characters Shown Below. Letters are Case Sensitive. Your download link will appear upon completing this step.
- 24 pages
Document TypeOperator's Manual
LanguageNorwegian
Serial Number311000001 - 311999999
Product NameToro CCR 6053 R Quick Clear Snowthrower
Product BrandToro. Customer Service Representatives are available by phone: Monday - Friday 7:30 a.m. to 9:00 p.m. (CDT) - Saturday 8:00 a.m. to 8:00 p.m. (CDT) - Sunday 10:00 a.m. to 8:00 p.m. (CDT)
Canada 1-888-225-4886 USA 1-888-384-9939, Snow Blower
Product TypeSnowthrower
Product SeriesQuick-Clear, Snowthrower
Swath21 inch
DischargeSingle Stage
Engine ManufacturerToro
Engine Oil Type20 oz. (.6 L) 5w-30 synthetic or 5w-30 below 40F (4c) or 10w-30 above 0F (-20c)
Engine Motor Model #115-0667
Engine Motor Size163cc
Engine Motor Type4 Cycle CARB3
Document File TypePDF
Publishertoro.com
Wikipedia's PageToro Company
CopyrightAttribution Non-commercial
(0 votes, average: 0 out of 5)

Submit your review (optional)
(will not be displayed)
* Required Field

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website