Toro 51569 Ultra 350 Blower Operators Manual, 2002-2005 – Swedish

6
Körning
Ansluta apparaten till ett
eluttag
Start/avstängning/justering
av lufthastigheten
Använd endast en förlängningssladd som rekommen-
deras för utomhusbruk.
Förlängningssladdens
längd
Minsta kabelgrovlek (AWG)
30
45
m
m
16
14
Obs: Använd inte en förlängningssladd som är längre
än 45 m.
Om du inte  ansluter förlängningssladden ordent-
ligt till intagskontakten kan  den glappande
kontakten orsaka överhettning vilket kan  leda till
brand eller att du bränner dig  eller andra.
Se till att sladden  ansluts ordentligt till kontakten
och använd låsningsmekanismen för att säkra
sladden.
m–5511
Använda
koncentratormunstycket
VIKTIGT: Undersök nätsladden regelbundet under
användning för att se om det finns hål i isoleringen.
Använd inte en skadad sladd. Dra inte sladden
genom stillastående vatten eller vått gräs.
Installera koncentratormunstycket i blåsslangen för
att lättare komma åt i trånga utrymmen eller för att
flytta hoptovat skräp från hårda underlag.
m–5123
Ta bort koncentratormunstycket när du är färdig.
m–5123
3325-442
Product Specification
CategoriesBlower Vacuum and Sweeper Manuals, Toro Blower and Vacuum Manuals
Tags
Model Number51569
Model Year2002, 2003, 2004, 2005
Download File
Please Enter the Security Characters Shown Below. Letters are Case Sensitive. Your download link will appear upon completing this step.
- 8 pages
Document TypeOperator's Manual
LanguageSvenska
Serial Number220000001 - 220999999, 230000001 - 230999999, 240000001 - 240999999, 250000001 - 250999999
Product NameUltra 350 Blower
Product BrandToro. Customer Service Representatives are available by phone: Monday - Friday 7:30 a.m. to 9:00 p.m. (CDT) - Saturday 8:00 a.m. to 8:00 p.m. (CDT) - Sunday 10:00 a.m. to 8:00 p.m. (CDT)
Canada 1-888-225-4886 USA 1-888-384-9939, Blowers, Vacuums
Product TypeBlower, Vacuum
Product SeriesBlower, Electric 850 Super Quiet
Discharge350 km/h / .33 cu. m/min.
Engine Motor Size5.2 amp
Engine Motor Type230 VAC
Document File TypePDF
Publishertoro.com
Wikipedia's PageToro Company
CopyrightAttribution Non-commercial
(0 votes, average: 0 out of 5)

Submit your review (optional)
(will not be displayed)
* Required Field

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website