Toro Snow Commander 38601 Snow Blower Operators Manual, 2004 – Norwegian

Form No. 3329-478
Snow Commander)
Snøfreser
Modellnr. 38601 – serienr. 240000001 og oppover
Brukerhåndbok
Innledning
Les denne håndboken nøye, slik at du lærer å bruke
og vedlikeholde produktet på riktig måte og unngår
person- eller produktskade. Du har ansvar for å bruke
produktet på en riktig og sikker måte.
Opplæring
Les brukerhåndboken nøye. Gjør deg godt kjent
med alle kontroller og riktig bruk av utstyret. Lær
hvordan du raskt kan stoppe snøfreseren og
kople fra kontrollene.
La aldri barn få lov til å bruke snøfreseren. La
heller aldri voksne få lov til å bruke den uten at de
har fått riktig opplæring.
Hvis maskinen må repareres eller du trenger originale
Toro-deler eller mer informasjon, kan du kontakte et
autorisert forhandlerverksted eller Toros avdeling for
kundeservice. Ha modell- og serienummer for hånden
når du tar kontakt. Figuren nedenfor viser hvor på
produktet modell- og serienumrene er plassert. Skriv
inn numrene i de tomme feltene:
Ikke la noen oppholde seg i området der
snøfreseren skal brukes (spesielt ikke små barn
og kjæledyr).
Vær forsiktig slik at snøfreseren ikke sklir eller
tipper.
Modellnr:
Forberedelser
Kontroller området der du skal bruke snøfreseren,
nøye. Fjern alle dørmatter, kjelker og akebrett,
planker, ledninger og andre gjenstander.
Serienummer:
m-5045
I denne håndboken brukes to ord for å utheve
informasjon. Viktig: gjør deg oppmerksom på spesiell
mekanisk informasjon og Obs: henviser til generell
informasjon som er verdt å legge merke til.
Slipp styrestangen for å kople fra rotorbladene før
du starter motoren.
Sørg alltid for å ha på deg gode vinterklær når du
bruker snøfreseren. Bruk fottøy som gir godt grep
på glatte underlag.
Dette tenningssystemet er kompatibelt med Canadas
ICES-002.
Bensin er meget brannfarlig og må behandles
forsiktig.
Sikkerhet
Bruk en godkjent bensinkanne.
Fyll aldri bensin på en motor som er i gang,
eller som er varm.
Denne snøfreseren oppfylte eller overgikk  ISO
8437-standarden
da den ble produsert.
Fyll bensin på tanken utendørs, og vær meget
forsiktig. Fyll aldri bensin innendørs.
Les håndboken slik at du  forstår innholdet før du
begynner å bruke snøfreseren.
Sett tanklokket på igjen, og tørk opp eventuelt
bensinsøl.
Dette er et sikkerhetsvarselssymbol. Det
brukes for å varsle deg om mulige farer for
personskade. Følg alle sikkerhetsmeldinger  som
følger dette symbolet, for å unngå  skader eller
dødsulykker.
Bruk kun kabelen som fulgte med snøfreseren,
og en stikkontakt som er egnet for strømkabler på
elektriske startmotorer.
Forsøk aldri å foreta justeringer mens motoren er
i gang, unntatt når en slik justering er spesifikt
anbefalt av Toro.
Feilaktig bruk og vedlikehold av  snøfreseren kan
føre til personskader eller dødsfall. For  å
redusere muligheten for skader bør  du følge
sikkerhetsinstruksene nedenfor.
La motoren og snøfreseren tilpasse seg
utetemperaturen før du begynner å rydde snø.
De følgende instruksene er tilrettelagt fra ANSI/OPEI
B71.3–1995-standarden og ISO-standarden 8437:1989.
Bruk av motordrevne maskiner kan føre til at
gjenstander blir kastet opp og rett i øynene. Ha
derfor alltid på deg vernebriller eller
øyebeskyttelse når du bruker, justerer eller
reparerer snøfreseren.
E 2003 av The Toro Company
Trykt i USA
Oversettelse av originalen (N)
Med enerett
3329-478
Product Specification
CategoriesSnow Blower Manuals, Toro Snow Blower
Tags,
Model Number38601
Model Year2004
Download File
Please Enter the Security Characters Shown Below. Letters are Case Sensitive. Your download link will appear upon completing this step.
- 12 pages
Document TypeOperator's Manual
LanguageNorwegian
Serial Number240000001 - 240999999
Product NameToro Snow Commander Snowthrower
Product BrandToro. Customer Service Representatives are available by phone: Monday - Friday 7:30 a.m. to 9:00 p.m. (CDT) - Saturday 8:00 a.m. to 8:00 p.m. (CDT) - Sunday 10:00 a.m. to 8:00 p.m. (CDT)
Canada 1-888-225-4886 USA 1-888-384-9939, Snow Blower
Product TypeSnowthrower
Product SeriesSingle Stage, Single Stage Snow Commander
Swath24 inch
DischargeSingle Stage
Engine ManufacturerToro
Engine Oil TypeToro 2 cycle / NMMA-TCW3
Engine Motor Model #R-tek
Engine Motor Size7 hp
Engine Motor Type2 Cycle EPA2
Document File TypePDF
Publishertoro.com
Wikipedia's PageToro Company
CopyrightAttribution Non-commercial
(0 votes, average: 0 out of 5)

Submit your review (optional)
(will not be displayed)
* Required Field

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website