Toro Power Max 726TE 38611 Snow Blower Operators Manual, 2005 – Norwegian

Power Maxt Snøfreser
Form No. 3351-184 Rev A
826LE
Modellnr. 38611 – serienr. 250000001 og oppover
Brukerhåndbok
Innledning
Sikkerhet
Les denne håndboken nøye, slik at du lærer å bruke
og vedlikeholde produktet på riktig måte og unngår
person- eller produktskade. Du har ansvar for å bruke
produktet på en riktig og sikker måte.
Denne snøfreseren oppfylte eller overgikk  ISO
8437-standarden da den ble produsert.
Les håndboken slik at du  forstår innholdet før du
begynner å bruke snøfreseren.
Du kan kontakte Toro direkte på www.Toro.com for
informasjon om produkter og tilbehør, hjelp til å finne
en forhandler eller for å registrere produktet ditt.
Dette er et sikkerhetsvarselsymbol. Det
brukes for å varsle deg om mulige farer for
personskade. Følg alle sikkerhetsmeldinger  som
følger dette symbolet, for å unngå  skader eller
dødsulykker.
Hvis maskinen må repareres eller du trenger originale
Toro-deler eller mer informasjon, kan du kontakte et
autorisert forhandlerverksted eller Toros kundeservice-
avdeling. Ha modell- og serienummer for hånden når du
tar kontakt. Figuren nedenfor viser hvor på produktet
modell- og serienumrene er plassert. Skriv inn numrene
i de tomme feltene:
Feilaktig bruk og vedlikehold av  snøfreseren kan
føre til personskade eller dødsfall. For  å redusere
muligheten for skader bør du  følge
sikkerhetsinstruksene nedenfor.
De følgende instruksene er tilrettelagt ut ifra
ANSI/OPEI B71.3–1995-standarden og
ISO-standarden 8437:1989.
Modellnr:
Serienummer:
Opplæring
Les brukerhåndboken nøye. Gjør deg godt kjent
med alle kontroller og riktig bruk av utstyret. Lær
hvordan du raskt kan stoppe snøfreseren og
koble fra kontrollene.
Denne håndboken peker på mulige farer og markerer
sikkerhetsmeldinger med følgende ord:
La aldri barn få lov til å bruke snøfreseren. La
heller aldri voksne få lov til å bruke den uten at de
har fått riktig opplæring.
Fare varsler om en svært farlig situasjon, som vil
føre til alvorlige skader eller dødsfall hvis du ikke
følger de anbefalte sikkerhetstiltakene.
Ikke la noen oppholde seg i området der
snøfreseren skal brukes (spesielt ikke små barn
og kjæledyr).
Advarsel varsler om en fare som kan føre til
alvorlige skader eller dødsfall hvis du ikke følger
de anbefalte sikkerhetstiltakene.
Vær forsiktig slik at snøfreseren ikke sklir eller
faller, spesielt når den brukes i revers.
Forsiktig varsler om en fare som kan føre til
mindre alvorlige skader hvis du ikke følger de
anbefalte sikkerhetstiltakene.
I tillegg brukes to andre ord for å utheve informasjon.
Viktig gjør deg oppmerksom på spesiell mekanisk
informasjon og Obs: henviser til generell informasjon
som er verdt å legge merke til.
2003 – The Toro Company
Lyndale Ave., Bloomington, MN 55420, USA
Trykt i USA
Med enerett
Oversettelse av originalen (N)
Registrer ditt produkt på www.Toro.com
E
8111
Product Specification
CategoriesSnow Blower Manuals, Toro Snow Blower
Tags, ,
Model Number38611
Model Year2005
Download File
Please Enter the Security Characters Shown Below. Letters are Case Sensitive. Your download link will appear upon completing this step.
- 20 pages
Document TypeOperator's Manual
LanguageNorwegian
Serial Number250000001 - 250999999
Product NameToro Power Max 726 TE Snowthrower
Product BrandToro. Customer Service Representatives are available by phone: Monday - Friday 7:30 a.m. to 9:00 p.m. (CDT) - Saturday 8:00 a.m. to 8:00 p.m. (CDT) - Sunday 10:00 a.m. to 8:00 p.m. (CDT)
Canada 1-888-225-4886 USA 1-888-384-9939, Snow Blower
Product TypeSnowthrower
Product SeriesSnowthrower, Two Stage Power Max
Swath26 inch
DischargeTwo Stage
Engine ManufacturerToro
Engine Oil TypeToro 2 cycle / NMMA-TCW3
Gearbox Lubricant4.5 oz. (133ml) SAE 90 GL5 or higher
Engine Motor Model #R-tek
Engine Motor Size141cc
Engine Motor Type2 Cycle EPA2
Transmission Speed6 Forward/2 Reverse
Transmission TypeFriction Disc
Document File TypePDF
Publishertoro.com
Wikipedia's PageToro Company
CopyrightAttribution Non-commercial
(0 votes, average: 0 out of 5)

Submit your review (optional)
(will not be displayed)
* Required Field

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website