Toro 51552 Super 325 Blower/Vac Operators Manual, 2005-2007 – Finnish

Form No. 3353-774 Rev A
Super325Blower/Vac
Mallinro: 51552—Sarjanrosta250000001alkaen
Käyttöopas
TÄRKEITÄ TURVALLI-
SUUSOHJEITA
Älä käytä laitetta, jos johto tai pistoke on vaurioitunut. Jos laite
ei toimi kunnolla, se on pudotettu, vaurioitunut, jätetty ulos tai
pudotettu veteen, vie se huoltoliikkeeseen.
Älä vedä tai kanna laitetta johdon avulla, käytä johtoa kädensijana,
jätä johtoa suljetun oven väliin tai vedä johtoa terävien kulmien tai
nurkkien ympäri. Pidä johto etäällä lämmitetyistä pinnoista.
Sähkölaitetta käytettäessä on aina noudatettava muun
muassa seuraavia perusvarotoimia:
Älä irrota pistoketta pistorasiasta vetämällä johdosta. Kun irrotat
pistokkeen pistorasiasta, tartu pistokkeeseen, älä johtoon.
LUE KAIKKI OHJEET ENNEN TÄMÄN
LAITTEEN KÄYTTÄMISTÄ
Älä käsittele pistoketta tai laitetta märin käsin.
VAARA
—noudata näitä turvallisuusohjeita
Älä laita aukkoihin esineitä.  Älä käytä, jos jokin aukko on
tukkeutunut. Älä päästä laitteeseen pölyä, nukkaa,  hiuksia tai
mitään, joka heikentäisi ilman virtausta.
tulipalo-, sähköisku- ja tapaturmavaaran vähentämiseksi.
Parhaan mahdollisen turvallisuuden ja hyvän suorituskyvyn
takaamiseksi sekä laitetuntemuksen hankkimiseksi on tärkeää,
että kaikki laitteen käyttäjät lukevat tämän käyttöoppaan ja
omaksuvat sen tiedot ennen laitteen käyttämistä.  Erityistä
Kytke kaikki ohjaimet pois päältä, ennen kuin irrotat laitteen
pistorasiasta.
Ole erityisen varovainen puhdistaessasi portaita.
huomiota on kiinnitettävä turvaohjeen varoitusmerkintään
tarkoittaa VAROITUSTA, VAARAA tai HENGENVAARAA –
henkilöturvallisuusohjeet.  Lue ja omaksu nämä ohjeet, sillä ne
käsittelevät turvallisuutta. Näiden ohjeiden  noudattamatta
jättäminen voi aiheuttaa tapaturman,  palovaaran tai
sähköiskun.
joka
Älä käytä laitetta tulenarkojen tai räjähdysherkkien nesteiden,
esimerkiksi bensiinin imuroimiseen, tai käytä laitetta alueilla, missä
näitä saattaa olla.
Laitteessa on kaksoiseristys. Käytä  varaosina vain täsmälleen
samanlaisia osia. Katso kaksoiseristettyjen laitteiden huolto-ohjeet.
Älä imuroi mitään palavaa tai savuavaa, kuten savukkeita,
tulitikkuja tai kuumaa tuhkaa.
Älä jätä laitetta kytketyksi pistorasiaan. Irrota laite pistorasiasta
ennen huoltotoimenpiteitä ja kun sitä ei käytetä.
VAARA – sähköiskuvaaran vähentämiseksi älä käytä laitetta
märillä pinnoilla. Älä altista laitetta sateelle. Säilytä sitä sisätiloissa.
Älä käytä ilman alipainesäkkiä tai asianmukaisia varusteita.
Laite on tarkoitettu vain kotikäyttöön.
Älä anna käyttää laitetta leikkikaluna. Älä käytä laitetta lasten
lähellä. Älä anna lasten käyttää laitetta.
Äänenpaine
Käytä laitetta vain tässä käyttöoppaassa kuvatulla tavalla. Käytä
vain valmistajan suosittelemia lisälaitteita.
Tämän laitteen suurin äänenpainetaso käyttäjän korvan kohdalla
on 94 dBA. Mittaustulos perustuu samanlaisilla koneilla direktiivin
Pukeudu asianmukaisesti.Pidä hiukset, löysät vaatteet, sormet
ja kaikki kehon osat kaukana aukoista ja liikkuvista osista.
Tarkkaile puhaltimen ja ilmanottoaukkojen sijaintia käytön aikana.
Löysät vaatteet, korut ja hiukset voivat joutua ilmanottoaukkoihin
(katso seuraava kuva), mikä voi aiheuttaa tapaturman. Käytä aina
kunnollisia kenkiä, pitkiä housuja ja silmäsuojaimia.
98/37/EY
mukaisesti tehtyihin mittauksiin.
Ääniteho
Tämän laitteen taattu äänitehon taso on 101 dBA. Mittaustulos
perustuu samanlaisilla koneilla direktiivin 2000/14/EY mukaisesti
tehtyihin mittauksiin.
Tärinä
Tämän laitteen tärinätaso käsissä on enintään  4,13 m/s2.
Mittaustulos perustuu samanlaisilla koneilla direktiivin 98/37/EY
mukaisesti tehtyihin mittauksiin.
Kuva1
©
2005—TheToro®Company
LyndaleAvenueSouth
Bloomington,MN55420
Rekisteröituotteesiosoitteessawww.Toro.com
Käännösalkuperäisestätekstistä(FI)
Painettu Yhdysvalloissa.
Kaikkioikeudetpidätetään
8111
Product Specification
CategoriesBlower Vacuum and Sweeper Manuals, Toro Blower and Vacuum Manuals
Tags
Model Number51552
Model Year2005, 2007
Download File
Please Enter the Security Characters Shown Below. Letters are Case Sensitive. Your download link will appear upon completing this step.
- 8 pages
Document TypeOperator's Manual
LanguageFinnish
Serial Number270000001 - 270999999
Product NameSuper 325 Blower/Vac
Product BrandToro. Customer Service Representatives are available by phone: Monday - Friday 7:30 a.m. to 9:00 p.m. (CDT) - Saturday 8:00 a.m. to 8:00 p.m. (CDT) - Sunday 10:00 a.m. to 8:00 p.m. (CDT)
Canada 1-888-225-4886 USA 1-888-384-9939, Blowers, Vacuums
Product TypeBlower, Vacuum
Product SeriesBlower, Electric 850 Super Quiet
Discharge325 km/h
Engine Motor Size5.5 amp
Engine Motor Type230 VAC
Document File TypePDF
Publishertoro.com
Wikipedia's PageToro Company
CopyrightAttribution Non-commercial
(0 votes, average: 0 out of 5)

Submit your review (optional)
(will not be displayed)
* Required Field

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website