Toro 51552 Super 325 Blower/Vac Operators Manual, 2005-2007 – Finnish

Sähkö-jaelektroniikkalaiteromu
TämälaiteluokitellaanEU-direktiivin2002/96/EYmukaanelektroniikka-taisähkötyökaluksi.
Työkaluaeisaahävittäälajittelemattomanyhdyskuntajätteenmukana.
Tämätyökaluontoimitettavahävitettäväksikeräyspisteeseentaikierrätyskeskukseenpaikallisen
lainsäädännönedellyttämällätavalla.
Kuluttajatvoivatvähentäähuomattavastijätteidenmääräätoimittamallaelektroniikka-jasähkötyökalut
kierrätettäviksi.
Kierrätysestäävaarallistenaineidenleviämisenyhdyskuntajätteensekaan.
Tämämerkintämuistuttaakäyttäjääsiitä,ettätuotettaeisaahävittäälajittelemattomanyhdyskuntajätteen
mukana.
SÄILYTÄNÄMÄOHJEET
Turva-jaohjetarrat
Tärkeää: Turva- ja ohjetarrat on sijoitettu mahdollisesti vaarallisten alueiden lähelle. Vaihda vaurioituneet tai kadonneet
tarrat uusiin.
108-6447
1.
2.
Luekäyttöopas.
3.
4.
Vaara–irrotapuhallinpistorasiastaja
lueohjeetennenkuinkorjaattaihuollat
puhallinta.
5.
Tätä tuotetta ei saa hävittää
lajittelemattoman yhdyskuntajätteen
mukana. Toimita se hävitettäväksi
keräyspisteeseentaikierrätyskeskukseen
paikallisenlainsäädännönedellyttämällä
tavalla.
Sähköiskuvaara–pidäpuhallinpoissa
sateestajamuistamäristäolosuhteista.
Esineiden sinkoutumisvaara –käytä
silmäsuojaimia.
107-9968
1.
Kiinnitäjohtojohtopidikkeeseenkutenkuvassa.
2
Product Specification
CategoriesBlower Vacuum and Sweeper Manuals, Toro Blower and Vacuum Manuals
Tags
Model Number51552
Model Year2005, 2007
Download File
Please Enter the Security Characters Shown Below. Letters are Case Sensitive. Your download link will appear upon completing this step.
- 8 pages
Document TypeOperator's Manual
LanguageFinnish
Serial Number270000001 - 270999999
Product NameSuper 325 Blower/Vac
Product BrandToro. Customer Service Representatives are available by phone: Monday - Friday 7:30 a.m. to 9:00 p.m. (CDT) - Saturday 8:00 a.m. to 8:00 p.m. (CDT) - Sunday 10:00 a.m. to 8:00 p.m. (CDT)
Canada 1-888-225-4886 USA 1-888-384-9939, Blowers, Vacuums
Product TypeBlower, Vacuum
Product SeriesBlower, Electric 850 Super Quiet
Discharge325 km/h
Engine Motor Size5.5 amp
Engine Motor Type230 VAC
Document File TypePDF
Publishertoro.com
Wikipedia's PageToro Company
CopyrightAttribution Non-commercial
(0 votes, average: 0 out of 5)

Submit your review (optional)
(will not be displayed)
* Required Field

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website