Toro 04021 04200 Greensmaster Flex 21 Lawn Mower Operators Manual, 2005 – Danish

nødvendigt at bruge choker, når du starter en
varm motor.
6.
Træk tilbageslagsstarthåndtaget ud, indtil du
opnår positiv indkobling. Træk dernæst hårdt
i det for at starte motoren.  Åbn chokeren,
efterhånden som motoren varmer op.
Vigtigt: Træk ikke tilbageslagssnoren
til den  yderste grænse, og  slip
ikke starthåndtaget,  når snoren
trækkes ud, da  snoren kan gå itu,
og tilbageslagssamlingen kan  blive
beskadiget.
1
G000470
Figur16
1.
Støtteben
Standsningafmotoren
1.
Flyt traktions- og knivcylindergrebene til
udkoblet position, gashåndtaget til positionen
langsom og tænd/sluk-kontakten til positionen
slukket (Off).
2.
Sæt traktionshåndtaget i indkoblet position og
motorens kontrolgreb i startposition.
3.
4.
Forsøg at starte  motoren.  Motoren
bør ikke starte  Hvis motoren starter,
skal sikkerhedskontakten serviceres.
Afhjælp problemet før plæneklipperen
betjenes. Se afsnittet om Serviceeftersyn  af
sikkerhedskontakten.
2.
Træk tændrørsledningen af tændrøret før
opbevaring for at forhindre muligheden for, at
maskinen starter ved et uheld.
3.  Luk brændstofafbryderventilen før opbevaring
eller transport af plæneklipperen i et køretøj.
Løft forsigtigt op i håndtaget for at udløse
støttebenet.
Betjeningvedtransport
Start og standsning af
motoren
1.
2.
3.
Skub støttebenet ned med foden, og træk op
i håndtagsstøtten, indtil støttebenet er drejet
fremad, over midten.
Bemærk:  Du kan finde illustrationer og
beskrivelser af de betjeningsanordninger,
der er henvist til  i dette afsnit, i afsnittet
Betjeningsanordninger, side 14.
Træk op i håndtaget for at udløse støttebenet,
og sænk den bagerste del af plæneklipperen
ned på transporthjulene.
Kontroller, at traktions- og knivcylindergrebene
er i udkoblet position, og start motoren.
Startafmotoren
Bemærk: Sørg for, at tændrørsledningen sluttet
til tændrøret.
4.  Indstil gashåndtaget  i langsom position, vip
gradvist maskinens forende op for at aktivere
traktionsdrevet, og øg langsomt motorens
hastighed.
1.
Sørg for, at traktions- og knivcylinderhåndta-
gene er i udkoblet position.
5.
Juster gasregulatoren  for at betjene
plæneklipperen ved  den ønskede
kørselshastighed og transportere den  til
den ønskede destination.
Bemærk:  Motoren starter ikke, hvis
traktionshåndtaget er i indkoblet position.
2.
3.
Åbn brændstofafbryderventilen på motoren.
Flyt tænd/sluk-knappen til positionen tændt
(On).
Klargøringtilgræsklipning
4.
5.
Flyt gashåndtaget til positionen hurtig (Fast).
1.
Flyt traktionskontrolgrebet tilbage til udkoblet
position, gashåndtaget tilbage til langsom, og
stop motoren.
Flyt chokergrebet til halvt åben position, når
du starter en kold motor. Det er muligvis ikke
19
Product Specification
CategoriesLawn Mower Manual, Toro Lawn Mower Manual
Tags, ,
Model Number04021, 04200
Model Year2005
Download File
Please Enter the Security Characters Shown Below. Letters are Case Sensitive. Your download link will appear upon completing this step.
- 40 pages
Document TypeOperator's Manual
LanguageDansk
Product NameToro Greensmaster Flex 21
Product BrandToro. Customer Service Representatives are available by phone: Monday - Friday 7:30 a.m. to 9:00 p.m. (CDT) - Saturday 8:00 a.m. to 8:00 p.m. (CDT) - Sunday 10:00 a.m. to 8:00 p.m. (CDT)
Canada 1-888-225-4886 USA 1-888-384-9939, Lawn Mower
Product TypeWalk Behind Mower
Product SeriesToro Greensmaster - Flex Series
Document File TypePDF
Publishertoro.com
Wikipedia's PageToro Company
CopyrightAttribution Non-commercial
(0 votes, average: 0 out of 5)

Submit your review (optional)
(will not be displayed)
* Required Field

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website