Toro 04021 04200 Greensmaster Flex 21 Lawn Mower Operators Manual, 2005 – Danish

opmærksomhed. For at forhindre, at maskinen
vælter, skal følgende forholdsregler overholdes:
–   før du foretager  højdejusteringer,
medmindre justeringen kan foretages fra
førersædet;
undgå pludselig standsning eller start, når
der køres op og ned ad skråninger;
–   før du fjerner tilstopninger;
aktiver koblingen langsomt, og sørg for, at
maskinen altid er i gear, især når der køres
nedad;
–   før du efterser, rengør eller arbejder på
plæneklipperen,
efter at du har ramt et fremmedlegeme,
eller hvis der forekommer en unormal
vibration.  Efterse plæneklipperen for
skader, og foretag udbedringer, før du
starter og betjener udstyret igen.
kørselshastigheden bør være  lav på
skråninger og i skarpe sving;
vær opmærksom på små forhøjninger og
huller samt andre skjulte farer;
Du skal nedsætte motorens omdrejningstal,
før du standser motoren, og hvis motoren er
udstyret med en brændstofafbryderventil, skal
du lukke ventilen, når du er færdig med at slå
græs.
anvend aldrig plæneklipperen på tværs af
en skråning, medmindre den er beregnet
til dette formål.
Vær opmærksom på huller i terrænet samt
andre skjulte risici.
Hold hænder  og fødder væk  fra
klippeenhededen.
Hold øje med trafikken, når du krydser eller
kører i nærheden af veje.
Sænk farten, og vær forsigtig, når du vender og
krydser veje og fortove. Stop cylinderknivene,
hvis du ikke klipper.
Stop skæreknivenes rotation, før du krydser
andre overflader end græs.
Når du bruger påmonterede  redskaber,
må du aldrig rette udkast af materiale mod
omkringstående eller tillade nogen at komme
nær maskinen, mens den kører.
Betjen ikke plæneklipperen, hvis du er påvirket
af alkohol eller medicin.
•   Vær forsigtig, når  du læsser eller aflæsser
maskinen på en trailer eller lastbil.
Brug aldrig plæneklipperen med beskadigede
værn, afskærmninger  eller uden korrekt
påmonterede sikkerhedsanordninger.  Sørg
for, at alle sikkerhedskontakter er påmonteret,
korrekt justeret og fungerer korrekt.
•   Vær forsigtig,  når du nærmer dig blinde
hjørner, buske, træer eller andre genstande, der
kan blokere for udsynet.
Vedligeholdelseogopbevaring
Lav ikke om på motorens regulatorindstillinger,
og kør ikke motoren ved for høj hastighed.
Hvis motoren betjenes ved for høj hastighed,
kan risikoen for personskade øges.
Hold alle møtrikker, bolte og skruer tilspændte
for at sikre, at udstyret er i sikker driftsmæssig
stand.
Før du forlader førersædet:
Opbevar aldrig udstyret med brændstof i
tanken i en bygning, hvor brandfarlige dampe
kan nå åben ild eller gnister.
stands på plan grund;
udkobl kraftudtaget, og sænk redskaberne;
skift til frigear, og træk parkeringsbremsen;
stop motoren.
Lad motoren køle af,  før du opbevarer
maskinen på et lukket sted.
Mindsk brandfaren  ved at holde
motoren, lydpotten, batterirummet  og
brændstofopbevaringsområdet fri for græs,
blade eller for meget fedt.
Sørg for at udkoble drevet til redskaberne, når
du transporterer maskinen fra et sted til et
andet, eller når den ikke anvendes.
Stop motoren, og udkobl drevet til redskaberne,
Efterse jævnligt græsfanget for slid eller skader.
før du fylder brændstof på;
Hold alle dele i god driftsmæssig stand og alle
beslag og hydraulikfittinger tilspændt. Udskift
alle slidte eller beskadigede dele og mærkater.
før du afmonterer græsfanget/græsfan-
gerne;
5
Product Specification
CategoriesLawn Mower Manual, Toro Lawn Mower Manual
Tags, ,
Model Number04021, 04200
Model Year2005
Download File
Please Enter the Security Characters Shown Below. Letters are Case Sensitive. Your download link will appear upon completing this step.
- 40 pages
Document TypeOperator's Manual
LanguageDansk
Product NameToro Greensmaster Flex 21
Product BrandToro. Customer Service Representatives are available by phone: Monday - Friday 7:30 a.m. to 9:00 p.m. (CDT) - Saturday 8:00 a.m. to 8:00 p.m. (CDT) - Sunday 10:00 a.m. to 8:00 p.m. (CDT)
Canada 1-888-225-4886 USA 1-888-384-9939, Lawn Mower
Product TypeWalk Behind Mower
Product SeriesToro Greensmaster - Flex Series
Document File TypePDF
Publishertoro.com
Wikipedia's PageToro Company
CopyrightAttribution Non-commercial
(0 votes, average: 0 out of 5)

Submit your review (optional)
(will not be displayed)
* Required Field

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website