Toro 04130 04215 Greensmaster 500 Lawn Mower Operators Manual, 2005 – Dutch

Veiligheid
Vóór het gebruik
D.
E.
Vul de brandstoftank buiten bij en  doe de
tank niet voller dan tot aan  2,5 cm van de
bovenkant van de tank, niet de  vulpijp. Vul
niet teveel brandstof bij.
1.
2.
Lees de instructies aandachtig. Zorg ervoor  dat
u bekend bent met de bedieningsorganen  en
correcte bediening van de apparatuur.
Verwijder eventuele gemorste benzine.
Sta nooit toe dat kinderen of  personen die niet
bekend zijn met deze instructies de  machine
gebruiken. Houd iedereen, kinderen en
huisdieren in het bijzonder, uit de  buurt van de
werkplek.
Tijdens het gebruik
10.
Laat de motor niet draaien in  een kleine ruimte
met onvoldoende ventilatie. Uitlaatgassen zijn
schadelijk en kunnen dodelijk zijn.
3.
4.
Zorg ervoor dat u bekend bent  met het gebruik
van de bedieningsorganen en dat u  weet hoe de
machine snel uitgeschakeld kan worden.
11.
12.
Zorg ervoor dat u altijd achter  de hendel staat
wanneer u de machine start of  gebruikt.
Raak de motor, knalpot en uitlaatpijp  niet aan
als de motor loopt of kort  nadat deze is
uitgeschakeld, omdat de machine op deze
plaatsen heet genoeg kan zijn om  brandwonden
te veroorzaken.
Houd alle afdekplaten, beveiligingen en
veiligheidsinstructies op zijn plaats. Indien een
afdekplaat, beveiliging of veiligheidsinstructie
defect of beschadigd is, dient deze  te worden
gerepareerd of vervangen voordat de machine
opnieuw wordt gebruikt.
13.
Zorg ervoor dat u de motor  stop zet zodat de
messenkooi niet meer draait als u  de machine
onbeheerd achterlaat.
5.
6.
Draag altijd stevig schoeisel. Bedien de
machine niet als u sandalen of  sportschoenen
draagt. Draag geen loszittende kleding die  door
de bewegende delen kan worden gegrepen,
hetgeen kan leiden tot lichamelijk letsel.
Onderhoud
14.
Voordat onderhoudswerkzaamheden of
afstellingen worden uitgevoerd aan de machine
moet u de motor uitschakelen en  de bougiekabel
van de bougie verwijderen om te  voorkomen
dat de machine per ongeluk wordt  gestart.
Het dragen van een veiligheidsbril, veilige
werkschoenen, een lange broek en een  helm
wordt geadviseerd en is door sommige  locale
veiligheids- en verzekeringsbepalingen vereist.
15.
16.
Om het risico van brand zo  klein mogelijk te
houden moet u de motor vrij  houden van
overtollig vet, gras, bladeren en vuil.
7.
8.
9.
Zorg ervoor dat de werkplek vrij  is van
voorwerpen die door de messenkooi kunnen
worden opgepikt en weggeslingerd.
Als de motor moet lopen om  bepaalde
onderhoudswerkzaamheden/afstellingen uit te
voeren, moet u uw kleding, handen,  voeten en
andere lichaamsdelen uit de buurt houden  van
de maai-eenheid en de bewegende delen.  Houd
mensen uit de buurt.
Zorg ervoor dat iedereen, kinderen en
huisdieren in het bijzonder, uit de  buurt van de
werkplek vandaan blijft.
Ga voorzichtig om met benzine daar  dit zeer
licht ontvlambaar is.
A.
B.
C.
Gebruik een goedgekeurde
benzinecontainer.
17.
Laat de motor niet te hard  draaien door de
afstelling van de regulateur te wijzigen.  Het
maximale motortoerental is 3.000 tpm. Om
verzekerd te zijn van veiligheid en
nauwkeurigheid kunt u het motortoerental door
een geautoriseerde Toro distributeur laten
controleren met behulp van een tachometer.
Neem de dop niet van de  brandstoftank
wanneer de motor loopt of heet  is.
Rook niet als u met benzine  omgaat.
3
Product Specification
CategoriesLawn Mower Manual, Toro Lawn Mower Manual
Tags, ,
Model Number04130, 04215
Model Year2005
Download File
Please Enter the Security Characters Shown Below. Letters are Case Sensitive. Your download link will appear upon completing this step.
- 24 pages
Document TypeOperator's Manual
LanguageNederlands
Serial Number250000001-250999999
Product NameToro Greensmaster 500
Product BrandToro. Customer Service Representatives are available by phone: Monday - Friday 7:30 a.m. to 9:00 p.m. (CDT) - Saturday 8:00 a.m. to 8:00 p.m. (CDT) - Sunday 10:00 a.m. to 8:00 p.m. (CDT)
Canada 1-888-225-4886 USA 1-888-384-9939, Lawn Mower
Product TypeWalk Behind Mower
Product SeriesToro GR 500 Series
Document File TypePDF
Publishertoro.com
Wikipedia's PageToro Company
CopyrightAttribution Non-commercial
(0 votes, average: 0 out of 5)

Submit your review (optional)
(will not be displayed)
* Required Field

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website