Toro 04130 04215 Greensmaster 500 Lawn Mower Operators Manual, 2005 – Dutch

Voor het gebruik
CONTROLEER HET OLIEPEIL
VOOR ELK GEBRUIK OF ELKE
GEVAARLIJK
5
BEDRIJFSUREN
Omdat brandstof brandbaar is, moet u voorzichtig
te werk gaan indien u ermee omgaat of het
opslaat. Vul de brandstoftank niet bij terwijl de
motor draait, heet is of wanneer de machine in
een afgesloten ruimte staat. Benzinedampen
kunnen zich ophopen en door een vonk of vuur-
bron op vele meters afstand worden ontstoken.
ROOK NIET als u de brandstoftank bijvult, dit
om explosies te voorkomen. Vul de brandstoftank
altijd buiten bij en verwijder eventueel gemorste
brandstof voordat de motor opnieuw wordt
gestart. Gebruik een schenktuit of een rechter om
morsen te voorkomen, en vul de tank niet voller
dan tot 2,5 cm (1 inch) onder de bovenkant van
de tank, (onderzijde van de vulnek). VUL NIET
TEVEEL BRANDSTOF BIJ.
Zie de sectie over de motor  in de bedieningshand-
leiding voor informatie over de olie.
1.
2.
Plaats de maaier op een horizontale  ondergrond.
Reinig rondom de oliepeilstok (Afb. 1)  en
verwijder deze vervolgens door hem tegen  de
wijzers van de klok in te  draaien.
1
Bewaar brandstof in een schone, goedgekeurde
container en zorg dat de dop goed op de container
zit. Bewaar brandstof op een koele, goed
geventileerde plaats; nooit in een afgesloten
ruimte zoals in een hete opslagloods. Om ver-
vliegen tegen te gaan dient u een benzinevoorraad
voor niet meer dan 30 dagen in te kopen, of  voor
Afbeelding 1
1.
Oliepeilstok
3.
Reinig de peilstok en steek hem  weer op zijn
plaats terug, maar schroef hem niet  in de
opening vast. Haal de peilstok vervolgens  weer
omhoog en controleer het oliepeil. Vul juist
voldoende olie bij om het peil  tot aan de
vulopening te brengen.
6
maanden indien het diesel betreft.
Omdat veel kinderen de geur van benzine prettig
vinden, dient u het buiten hun bereik te bewaren
omdat de benzinedampen explosief zijn en
schadelijk zijn indien ze worden ingeademd.
HET BIJVULLEN VAN DE
BRANDSTOFTANK
HET CONTROLEREN VAN HET
OLIEPEIL VAN DE AS-
OVERBRENGING
1.
Reinig rondom de dop van de  brandstoftank en
draai de dop van de tank  (Afb. 2). Vul de
brandstoftank niet voller dan tot aan  de
onderkant van het filterscherm. VUL NIET
TEVEEL BRANDSTOF BIJ.
Controleer het oliepeil van de as-overbrenging
voordat de machine voor het eerst  wordt gestart en
daarna om de 50 bedrijfsuren.
1
1.
Plaats de maaier op een horizontale  ondergrond
en verwijder de dop aan de  achterzijde van de
tandwielkast. De olie moet tot aan  de bodem
van het gat staan (Afb. 3).
2.
Indien het peil te laag staat,  verwijdert u de dop
uit de bovenplaat (Afb. 4) en  vult u SAE 90
smeerolie bij.
Afbeelding 2
1.
Dop brandstoftank
3
.
Om olie van de as-overbrenging af  te tappen,
verwijdert u beide doppen en kantelt  u de
machine achterover.
2.
Draai de dop weer op de  brandstoftank en
verwijder eventuele gemorste benzine.
9
Product Specification
CategoriesLawn Mower Manual, Toro Lawn Mower Manual
Tags, ,
Model Number04130, 04215
Model Year2005
Download File
Please Enter the Security Characters Shown Below. Letters are Case Sensitive. Your download link will appear upon completing this step.
- 24 pages
Document TypeOperator's Manual
LanguageNederlands
Serial Number250000001-250999999
Product NameToro Greensmaster 500
Product BrandToro. Customer Service Representatives are available by phone: Monday - Friday 7:30 a.m. to 9:00 p.m. (CDT) - Saturday 8:00 a.m. to 8:00 p.m. (CDT) - Sunday 10:00 a.m. to 8:00 p.m. (CDT)
Canada 1-888-225-4886 USA 1-888-384-9939, Lawn Mower
Product TypeWalk Behind Mower
Product SeriesToro GR 500 Series
Document File TypePDF
Publishertoro.com
Wikipedia's PageToro Company
CopyrightAttribution Non-commercial
(0 votes, average: 0 out of 5)

Submit your review (optional)
(will not be displayed)
* Required Field

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website