Toro CCR 3650 GTS 38537 Snow Blower Operators Manual, 2005 – Norwegian

CCRt 3650 GTS)
Form no. 3329-466
Snøfreser
Modellnr. 38537 – serienr. 240000001 og oppover
Brukerhåndbok
Innledning
Les denne håndboken nøye, slik at du lærer å bruke
og vedlikeholde produktet på riktig måte og unngår
person- eller produktskade. Du har ansvar for å bruke
produktet på en riktig og sikker måte.
Opplæring
Les brukerhåndboken nøye. Gjør deg godt kjent
med alle kontroller og riktig bruk av utstyret. Lær
hvordan du raskt kan stoppe snøfreseren og
kople fra kontrollene.
La aldri barn få lov til å bruke snøfreseren. La
heller aldri voksne få lov til å bruke den uten at de
har fått riktig opplæring.
Hvis maskinen må repareres eller du trenger originale
Toro-deler eller mer informasjon, kan du kontakte et
autorisert forhandlerverksted eller Toros avdeling for
kundeservice. Ha modell- og serienummer for hånden
når du tar kontakt. Figuren nedenfor viser hvor på
produktet modell- og serienumrene er plassert. Skriv
inn numrene i de tomme feltene:
Ikke la noen oppholde seg i området der snø-
freseren skal brukes (spesielt ikke små barn og
kjæledyr).
Vær forsiktig slik at snøfreseren ikke sklir eller
tipper.
Modellnr:
Forberedelser
Kontroller området der du skal bruke snøfreseren,
nøye. Fjern alle dørmatter, kjelker og akebrett,
planker, ledninger og andre gjenstander.
Serienummer:
Slipp styrestangen for å kople fra rotorbladene før
du starter motoren.
mĆ5515
I denne håndboken brukes to ord for å utheve
informasjon. Viktig: gjør deg oppmerksom på spesiell
mekanisk informasjon og Obs: henviser til generell
informasjon som er verdt å legge merke til.
Sørg alltid for å ha på deg gode vinterklær når du
bruker snøfreseren. Bruk fottøy som gir godt grep
på glatte underlag.
Bensin er meget brannfarlig og må behandles
forsiktig.
Dette tenningssystemet er kompatibelt med Canadas
ICES-002.
Bruk en godkjent bensinkanne.
Sikkerhet
–   Fyll aldri bensin på en motor som er i gang,
eller som er varm.
Fyll bensin på tanken utendørs, og vær meget
forsiktig. Fyll aldri bensin innendørs.
Denne snøfreseren oppfylte eller overgikk  ISO
8437–standarden
da den ble produsert.
Sett tanklokket på igjen, og tørk opp eventuelt
bensinsøl.
Les håndboken slik at du  forstår innholdet før du
begynner å bruke snøfreseren.
Bruk kun kabelen som fulgte med snøfreseren,
og en stikkontakt som er egnet for strømkabler på
elektriske startmotorer.
Dette er et sikkerhetsvarselssymbol. Det
brukes for å varsle deg om mulige farer for
personskade. Følg alle sikkerhetsmeldinger  som
følger dette symbolet, for å unngå  skader eller
dødsulykker.
Forsøk aldri å foreta justeringer mens motoren er
i gang, unntatt når en slik justering er spesifikt
anbefalt av Toro.
Feilaktig bruk og vedlikehold av  snøfreseren kan
føre til personskader eller dødsfall. For  å
redusere muligheten for skader bør  du følge
sikkerhetsinstruksene nedenfor.
La motoren og snøfreseren tilpasse seg
utetemperaturen før du begynner å rydde snø.
Bruk av motordrevne maskiner kan føre til at
gjenstander blir kastet opp og rett i øynene. Ha
derfor alltid på deg vernebriller eller
øyebeskyttelse når du bruker, justerer eller
reparerer snøfreseren.
De følgende instruksene er tilrettelagt fra ANSI/OPEI
B71.3–1995-standarden og ISO-standarden 8437:1989.
E 2003 av The Toro Company
Trykt i USA
Oversettelse av originalen (N)
Med enerett
3329-466
Product Specification
CategoriesSnow Blower Manuals, Toro Snow Blower
Tags,
Model Number38537
Model Year2005
Download File
Please Enter the Security Characters Shown Below. Letters are Case Sensitive. Your download link will appear upon completing this step.
- 12 pages
Document TypeOperator's Manual
LanguageNorwegian
Serial Number250000001 - 250999999
Product NameToro CCR 3650 GTS Snowthrower
Product BrandToro. Customer Service Representatives are available by phone: Monday - Friday 7:30 a.m. to 9:00 p.m. (CDT) - Saturday 8:00 a.m. to 8:00 p.m. (CDT) - Sunday 10:00 a.m. to 8:00 p.m. (CDT)
Canada 1-888-225-4886 USA 1-888-384-9939, Snow Blower
Product TypeSnowthrower
Product SeriesCCR 2000/3000/3600, Single Stage, Snowthrower
Swath20 inch
DischargeSingle Stage
Engine Oil TypeToro 2 cycle / NMMA-TCW3
Engine Motor Model #R-tek
Engine Motor Size141cc
Engine Motor Type2 Cycle EPA2
Document File TypePDF
Publishertoro.com
Wikipedia's PageToro Company
CopyrightAttribution Non-commercial
(0 votes, average: 0 out of 5)

Submit your review (optional)
(will not be displayed)
* Required Field

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website