Toro Power Max 826O 38597 38629 38637 38639 38657 Snow Blower Operators Manual, 2011 – Norwegian

Form No.   3365-671 Rev  A
Power Max®-snøfresere
Modellnr. 38597—Serienr.  311000001 og oppover
Modellnr. 38629—Serienr.  311000001 og oppover
Modellnr. 38637—Serienr.  311000001 og oppover
Modellnr. 38639—Serienr.  311000001 og oppover
Modellnr. 38657—Serienr.  311000001 og oppover
Brukerhåndbok
Innledning
Modellnr.
Serienr.
Denne snøfreseren er beregnet på bruk av private
boligeiere eller profesjonelle, innleide operatører.
Den er hovedsakelig beregnet for å fjerne snø fra fast
dekke, som oppkjørsler fortauer og andre trafikkerte
overflater på bolig- eller kommersielle eiendommer.
Den er ikke beregnet på å fjerne andre materialer
enn snø, og modeller med roterende skraper er
heller ikke beregnet på å rydde grusoverflater.
Denne brukerhåndboken identifiserer mulige
farer og identifiserer sikkerhetsbeskjeder gjennom
sikkerhetsvarslingssymbolet (Figur 2), som varsler om en
fare som kan føre til alvorlige skader eller dødsfall hvis
man ikke tar de anbefalte forhåndsreglene.
Les denne håndboken nøye, slik at du lærer å bruke og
vedlikeholde produktet på riktig måte og unngår person-
eller produktskade. Du har ansvar for å bruke produktet
på en riktig og sikker måte.
Figur 2
1.
Sikkerhetsvarselssymbol
Du kan kontakte Toro direkte på www.Toro.com for
informasjon om produkter og tilbehør, hjelp til å finne
en forhandler eller for å registrere produktet ditt.
I tillegg brukes to ord for å utheve informasjon. Viktig
gjør oppmerksom på spesiell mekanisk informasjon og
Obs henviser til generell informasjon som er verdt å
huske.
Hvis du trenger service, originale Toro-deler eller mer
informasjon, kontakt et autorisert forhandlerverksted
eller Toros kundeserviceavdeling og ha maskinens
modell- og serienummer klart. Figur 1 identifiserer
plasseringen av modell- og serienummeret på maskinen.
Skriv inn numrene i de tomme feltene:
Ny brukerhåndbok for motoren kan bestilles
gjennom motorprodusenten.
Figur 1
1.
Plassering av modell- og serienummer
©
8111
2010—The Toro® Company
Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420
Registrer ditt produkt på www.Toro.com.
Oversettelse av originalen (NO)
Trykt i  USA
Med enerett
Product Specification
CategoriesSnow Blower Manuals, Toro Snow Blower
Tags, , , , ,
Model Number38597, 38629, 38637, 38639, 38657
Model Year2011
Download File
Please Enter the Security Characters Shown Below. Letters are Case Sensitive. Your download link will appear upon completing this step.
- 32 pages
Document TypeOperator's Manual
LanguageNorwegian
Serial Number311000001 - 311999999
Product NameToro Power Max 826 O Snowthrower
Product BrandToro. Customer Service Representatives are available by phone: Monday - Friday 7:30 a.m. to 9:00 p.m. (CDT) - Saturday 8:00 a.m. to 8:00 p.m. (CDT) - Sunday 10:00 a.m. to 8:00 p.m. (CDT)
Canada 1-888-225-4886 USA 1-888-384-9939, Snow Blower
Product TypeSnowthrower
Product SeriesTwo Stage Power Max
Swath26 inch
DischargeTwo Stage
Engine ManufacturerBriggs & Stratton
Engine Motor Model #15C1040136E8
Engine Motor Size250cc
Engine Motor Type4 Cycle
Transmission Speed6 Forward/2 Reverse
Transmission TypeFriction Disc
Document File TypePDF
Publishertoro.com
Wikipedia's PageToro Company
CopyrightAttribution Non-commercial
(0 votes, average: 0 out of 5)

Submit your review (optional)
(will not be displayed)
* Required Field

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website