Toro Power Shovel Plus 38365 Snow Blower Operators Manual, 2006 – Norwegian

Form No. 3352-358 Rev A
PowerShovelPlus
Modellnr. 38365—Serienr. 260000001ogoppover
Brukerhåndbok
Innledning
fare som kan føre til alvorlige skader eller dødsfall hvis man
ikke tar de anbefalte forhåndsreglene.
Les denne håndboken nøye, slik at du lærer å bruke og
vedlikeholde produktet på riktig måte og unngår person-
eller produktskade. Du har ansvar for å bruke produktet
på en riktig og sikker måte.
Figur2
Du kan kontakte Toro direkte på www.Toro.com for
informasjon om produkter og tilbehør, hjelp til å finne en
forhandler eller for å registrere produktet ditt.
I tillegg brukes to andre ord for å utheve informasjon.
Viktig gjør oppmerksom på spesiell mekanisk informasjon
og Obs henviser til generell informasjon som er verdt å
huske.
Hvis maskinen må repareres eller du trenger originale
Toro-deler eller mer informasjon, kan du kontakte et
autorisert forhandlerverksted eller kundeserviceavdelingen
til Toro. Ha modell- og serienummer for hånden når du tar
kontakt. Figuren nedenfor viser hvor på produktet modell-
og serienumrene er plassert. Skriv inn numrene i de tomme
feltene.
Sikkerhet
Denne snøfreseren oppfylte eller  overgikk ISO
8437-standarden
da den ble produsert.
Les håndboken slik at du forstår innholdet før du
starter motoren.
Dette er et sikkerhetsvarselsymbol. Det brukes for
å varsle deg om mulige farer for personskade. Følg alle
sikkerhetsmeldinger som følger dette symbolet, for å
unngå skader eller dødsulykker.
Feilaktig bruk og vedlikehold av snøfreseren kan føre til
personskade eller dødsfall. For å redusere muligheten
for skader bør du følge sikkerhetsinstruksene nedenfor.
De følgende instruksene er tilrettelagt fra ANSI/OPEI
B71.3-1995-standarden og ISO-standarden 8437:1989.
Figur1
Opplæring
1.
Plasseringavmodell-ogserienummer.
Les brukerhåndboken nøye. Gjør deg godt kjent med
alle kontroller og riktig bruk av utstyret. Lær hvordan du
raskt kan stoppe snøfreseren og koble fra kontrollene.
Modellnr.
Serienr.
La aldri barn få lov til å bruke snøfreseren. La heller
aldri voksne få lov til å bruke den uten at de har fått
riktig opplæring.
Denne brukerhåndboken  identifiserer mulige
farer og identifiserer sikkerhetsbeskjeder  gjennom
sikkerhetsvarslingssymbolet (vist under) som varsler om en
Ikke la noen oppholde seg i området der snøfreseren
skal brukes (spesielt ikke små barn og kjæledyr).
Vær forsiktig slik at snøfreseren ikke sklir eller tipper.
©
2005—TheToro®Company
LyndaleAvenueSouth
Bloomington,MN55420
Registrerdittproduktpåwww.Toro.com
Oversettelseavoriginalen(NO)
Trykt i USA
Med enerett
8111
Product Specification
CategoriesSnow Blower Manuals, Toro Snow Blower
Tags,
Model Number38365
Model Year2006
Download File
Please Enter the Security Characters Shown Below. Letters are Case Sensitive. Your download link will appear upon completing this step.
- 12 pages
Document TypeOperator's Manual
LanguageNorwegian
Serial Number260000001 - 260999999
Product NameToro Power Shovel Plus
Product BrandToro. Customer Service Representatives are available by phone: Monday - Friday 7:30 a.m. to 9:00 p.m. (CDT) - Saturday 8:00 a.m. to 8:00 p.m. (CDT) - Sunday 10:00 a.m. to 8:00 p.m. (CDT)
Canada 1-888-225-4886 USA 1-888-384-9939, Snow Blower
Product TypeSnowthrower
Product SeriesElectric Snowthrower, Snowthrower
Swath12 inch
DischargeSingle Stage
Engine Motor Size4 amp
Document File TypePDF
Publishertoro.com
Wikipedia's PageToro Company
CopyrightAttribution Non-commercial
(0 votes, average: 0 out of 5)

Submit your review (optional)
(will not be displayed)
* Required Field

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website