Toro Power Max 828LE 38635 Snow Blower Operators Manual, 2007 – Norwegian

Form No. 3355-513 Rev A
PowerMax®828LESnowthrower
Modellnr. 38635—Serienr. 270000001ogoppover
Brukerhåndbok
Innledning
I tillegg brukes to ord for å utheve informasjon.   Viktig
gjør oppmerksom på spesiell mekanisk informasjon og Obs
henviser til generell informasjon som det er verdt å huske
på.
Les denne håndboken nøye, slik at du lærer å bruke og
vedlikeholde produktet på riktig måte og unngår person-
eller produktskade. Du har ansvar for å bruke produktet
på en riktig og sikker måte.
Ny brukerhåndbok for motoren kan bestilles gjennom
motorprodusenten.
Du kan kontakte Toro direkte på www.Toro.com for
informasjon om produkter og tilbehør, hjelp til å finne en
forhandler eller for å registrere produktet ditt.
Hvis maskinen må  repareres eller du  trenger
originale Toro-deler eller mer informasjon,  kan du
kontakte et autorisert forhandlerverksted eller Toros
kundeserviceavdeling. Ha modell- og serienummer  for
hånden når du tar kontakt. Figur 1 viser hvor på produktet
modell- og serienumrene er plassert. Skriv inn numrene i
de tomme feltene.
Figur1
1.
Plasseringavmodell-ogserienummer
Modellnr.
Serienr.
Denne brukerhåndboken  identifiserer mulige
farer og identifiserer sikkerhetsbeskjeder  gjennom
sikkerhetsvarslingssymbolet (Figur 2), som varsler om en
fare som kan føre til alvorlige skader eller dødsfall hvis man
ikke tar de anbefalte forhåndsreglene.
Figur2
1.
Sikkerhetsvarselssymbol
©
2006—TheToro®Company
LyndaleAvenueSouth
Bloomington,MN55420
Registrerdittproduktpåwww.Toro.com
Oversettelseavoriginalen(NO)
Trykt i USA
Med enerett
8111
Product Specification
CategoriesSnow Blower Manuals, Toro Snow Blower
Tags,
Model Number38635
Model Year2007
Download File
Please Enter the Security Characters Shown Below. Letters are Case Sensitive. Your download link will appear upon completing this step.
- 24 pages
Document TypeOperator's Manual
LanguageNorwegian
Serial Number270000001 - 270999999
Product BrandToro. Customer Service Representatives are available by phone: Monday - Friday 7:30 a.m. to 9:00 p.m. (CDT) - Saturday 8:00 a.m. to 8:00 p.m. (CDT) - Sunday 10:00 a.m. to 8:00 p.m. (CDT)
Canada 1-888-225-4886 USA 1-888-384-9939, Snow Blower
Product TypeSnowthrower
Swath28 inch
DischargeTwo Stage
Engine ManufacturerTecumseh
Engine Oil Type26 oz. (.8l) 5w-30 or 10w / API SH or higher
Gearbox Lubricant4.5 oz. (133ml) SAE 90 GL5 or higher
Engine Motor Model #LH318SA-156564H
Engine Motor Size318cc
Engine Motor Type4 Cycle, 4 Cycle CARB2, EPA2
Transmission Speed6 Forward/2 Reverse
Transmission TypeFriction Disc
Document File TypePDF
Publishertoro.com
Wikipedia's PageToro Company
CopyrightAttribution Non-commercial
(0 votes, average: 0 out of 5)

Submit your review (optional)
(will not be displayed)
* Required Field

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website