Toro Power Max 826LE 38621 Snow Blower Operators Manual, 2006 – Norwegian

Form No. 3353-943 Rev A
PowerMax™826LE-snøfreser
Modellnr. 38621—Serienr. 260000001ogoppover
Brukerhåndbok
Innledning
Denne brukerhåndboken  identifiserer mulige
farer og identifiserer sikkerhetsbeskjeder  gjennom
sikkerhetsvarslingssymbolet (Figur 2) som varsler om en
fare som kan føre til alvorlige skader eller dødsfall hvis man
ikke tar de anbefalte forhåndsreglene.
Les denne håndboken nøye, slik at du lærer å bruke og
vedlikeholde produktet på riktig måte og unngår person-
eller produktskade. Du har ansvar for å bruke produktet på
en korrekt og sikker måte.
Du kan kontakte Toro direkte på www.Toro.com for
informasjon om produkter og tilbehør, hjelp til å finne en
forhandler eller for å registrere produktet ditt.
Figur2
1.
Sikkerhetsvarselsymbol
Hvis maskinen må  repareres eller du  trenger
originale Toro-deler eller mer informasjon,  kan du
kontakte et autorisert forhandlerverksted eller Toros
kundeserviceavdeling. Ha modell- og serienummer  for
hånden når du tar kontakt. Figur 1 viser hvor på produktet
modell- og serienumrene er plassert. Skriv inn numrene i
de tomme feltene:
I tillegg brukes to andre ord for å utheve informasjon.
Viktig gjør oppmerksom på spesiell mekanisk informasjon
og Obs henviser til generell informasjon som det er verdt å
huske på.
Ny brukerhåndbok for motoren kan bestilles gjennom
motorprodusenten.
Figur1
1.
Plasseringavmodell-ogserienummer
Modellnr.
Serienr.
©
2005—TheToro®Company
LyndaleAvenueSouth
Bloomington,MN55420
Registrerdittproduktpåwww.Toro.com
Oversettelseavoriginalen(NO)
Trykt i USA
Med enerett
8111
Product Specification
CategoriesSnow Blower Manuals, Toro Snow Blower
Tags,
Model Number38621
Model Year2006
Download File
Please Enter the Security Characters Shown Below. Letters are Case Sensitive. Your download link will appear upon completing this step.
- 24 pages
Document TypeOperator's Manual
LanguageNorwegian
Serial Number260000001 - 260999999
Product NameToro Power Max 826 LE Snowthrower
Product BrandToro. Customer Service Representatives are available by phone: Monday - Friday 7:30 a.m. to 9:00 p.m. (CDT) - Saturday 8:00 a.m. to 8:00 p.m. (CDT) - Sunday 10:00 a.m. to 8:00 p.m. (CDT)
Canada 1-888-225-4886 USA 1-888-384-9939, Snow Blower
Product TypeSnowthrower
Product SeriesSnowthrower, Two Stage Power Max
Swath26 inch
DischargeTwo Stage
Engine ManufacturerTecumseh
Engine Oil Type26 oz. (.8l) 5w-30 or 10w / API SH or higher
Gearbox Lubricant4.5 oz. (133ml) SAE 90 GL5 or higher
Engine Motor Size318cc
Engine Motor Type4 Cycle CARB2, EPA2
Transmission Speed6 Forward/2 Reverse
Transmission TypeFriction Disc
Document File TypePDF
Publishertoro.com
Wikipedia's PageToro Company
CopyrightAttribution Non-commercial
(0 votes, average: 0 out of 5)

Submit your review (optional)
(will not be displayed)
* Required Field

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website