Toro Power Max 828LE 38635 Snow Blower Operators Manual, 2007 – Swedish

Form No. 3355-514 Rev A
PowerMax®828LESnowthrower
Modellnr38635—Serienr270000001ochupp
Bruksanvisning
Introduktion
Två ord används också i den här bruksanvisningen för
att markera information.  Viktigt anger speciell teknisk
information och Observera anger allmän information som
är värd att notera.
Läs denna information noga så att du lär dig att använda
och underhålla produkten på rätt sätt, och för att undvika
person- och produktskador.  Du är ansvarig för att
produkten används på ett riktigt och säkert sätt.
En extra bruksanvisning för motorn kan beställas från
motorleverantören.
Kontakta gärna Toro direkt på www.Toro.com för att få
information om produkter och tillbehör, hjälp med att hitta
en återförsäljare eller för att registrera din produkt.
Kontakta en auktoriserad återförsäljare eller  Toros
kundservice och ha produktens modell- och serienummer
till hands om du har behov av service, Toro originaldelar
eller ytterligare information. Figur 1 visar var på produkten
modell- och serienumren sitter.  Skriv in numren i det
tomma utrymmet.
Figur1
1.
Modell-ochserienummer
Modellnr
Serienr
I denna bruksanvisning anges potentiella  risker och
alla säkerhetsmeddelanden har markerats  med en
varningssymbol (Figur 2), som anger fara, som kan leda
till allvarlig personskada eller dödsfall om föreskrifterna
inte följs.
Figur2
1.
Varningssymbol
©
2006—TheToro®Company
LyndaleAvenueSouth
Bloomington,MN55420
Registreradinproduktpåwww.Toro.com.
Översättningavoriginalet(SV)
Tryckt i USA
Med ensamrätt
8111
Product Specification
CategoriesSnow Blower Manuals, Toro Snow Blower
Tags,
Model Number38635
Model Year2007
Download File
Please Enter the Security Characters Shown Below. Letters are Case Sensitive. Your download link will appear upon completing this step.
- 28 pages
Document TypeOperator's Manual
LanguageSvenska
Serial Number270000001 - 270999999
Product BrandToro. Customer Service Representatives are available by phone: Monday - Friday 7:30 a.m. to 9:00 p.m. (CDT) - Saturday 8:00 a.m. to 8:00 p.m. (CDT) - Sunday 10:00 a.m. to 8:00 p.m. (CDT)
Canada 1-888-225-4886 USA 1-888-384-9939, Snow Blower
Product TypeSnowthrower
Swath28 inch
DischargeTwo Stage
Engine ManufacturerTecumseh
Engine Oil Type26 oz. (.8l) 5w-30 or 10w / API SH or higher
Gearbox Lubricant4.5 oz. (133ml) SAE 90 GL5 or higher
Engine Motor Model #LH318SA-156564H
Engine Motor Size318cc
Engine Motor Type4 Cycle, 4 Cycle CARB2, EPA2
Transmission Speed6 Forward/2 Reverse
Transmission TypeFriction Disc
Document File TypePDF
Publishertoro.com
Wikipedia's PageToro Company
CopyrightAttribution Non-commercial
(0 votes, average: 0 out of 5)

Submit your review (optional)
(will not be displayed)
* Required Field

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website