Toro CCR 6053 R Quick Clear 38567 38569 Snow Blower Operators Manual, 2011 – Swedish

Form No.   3365-619 Rev  B
CCR™ 6053 R Quick Clear Snöslunga
Modellnr 38567—Serienr 311000001 och högre
Modellnr 38569—Serienr 311000001 och högre
Bruksanvisning
Introduktion
Modellnr
Serienr
Denna maskin är avsedd  att användas av
privatkunder och yrkesförare som har anlitats för
kommersiellt arbete. Den är främst konstruerad
för att skotta snö från stenbelagda ytor, t.ex.
uppfarter och trottoarer och andra trafikområden
runt bostäder eller kommersiella anläggningar. Den
är inte avsedd att användas för borttagning av annat
material än snö eller för rensning av grusytor.
I denna bruksanvisning anges potentiella risker och
alla säkerhetsmeddelanden har markerats med en
varningssymbol (Figur 2), som anger fara, som kan leda
till allvarlig personskada eller dödsfall om föreskrifterna
inte följs.
Läs denna information noga så att du lär dig att använda
och underhålla maskinen på rätt sätt, och för att undvika
person- och produktskador.  Du är ansvarig för att
maskinen används på ett korrekt och säkert sätt.
Figur 2
1.
Varningssymbol
Kontakta gärna Toro direkt på www.Toro.com för
information om maskinen och tillbehör, hjälp med att
hitta en återförsäljare eller för att registrera din maskin.
Två ord används också i den här bruksanvisningen för
att markera information. Viktigt anger speciell teknisk
information och Observera anger allmän information
som är värd att notera.
Kontakta en auktoriserad återförsäljare eller Toros
kundservice och ha maskinens modell- och serienummer
till hands om du har behov av service, Toro-originaldelar
eller ytterligare information. Figur 1 visar var du finner
maskinens modell- och serienummer. Skriv in numren i
det tomma utrymmet.
Säkerhet
Läs och förstå innehållet i den här bruksanvisningen
innan du startar motorn.
Detta är varningssymbolen. Den används för
att göra dig uppmärksam på eventuella risker för
personskador. Följ samtliga säkerhetsmeddelanden
som följer efter denna symbol för att undvika
eventuella skador eller dödsfall.
Felaktigt bruk eller underhåll av den här maskinen
kan leda till personskador eller dödsfall.  Följ
nedanstående säkerhetsföreskrifter för att minska
denna risk.
Figur 1
Utbildning
1.
Modell- och serienummer
Läs, förstå och följ alla anvisningar på maskinen och
i instruktionsböckerna innan du använder den här
maskinen. Bekanta dig väl med reglagen och hur
maskinen ska användas. Lär dig hur man stannar
maskinen och hur reglagen snabbt kopplas ur.
©
8111
2011—The Toro® Company
Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420
Registrera din produkt på www.Toro.com.
Översättning av originalet (SV)
Tryckt i  USA
Med ensamrätt
Product Specification
CategoriesSnow Blower Manuals, Toro Snow Blower
Tags, ,
Model Number38567, 38569
Model Year2011
Download File
Please Enter the Security Characters Shown Below. Letters are Case Sensitive. Your download link will appear upon completing this step.
- 24 pages
Document TypeOperator's Manual
LanguageSvenska
Serial Number311000001 - 311999999
Product NameToro CCR 6053 R Quick Clear Snowthrower
Product BrandToro. Customer Service Representatives are available by phone: Monday - Friday 7:30 a.m. to 9:00 p.m. (CDT) - Saturday 8:00 a.m. to 8:00 p.m. (CDT) - Sunday 10:00 a.m. to 8:00 p.m. (CDT)
Canada 1-888-225-4886 USA 1-888-384-9939, Snow Blower
Product TypeSnowthrower
Product SeriesQuick-Clear, Snowthrower
Swath21 inch
DischargeSingle Stage
Engine ManufacturerToro
Engine Oil Type20 oz. (.6 L) 5w-30 synthetic or 5w-30 below 40F (4c) or 10w-30 above 0F (-20c)
Engine Motor Model #115-0667
Engine Motor Size163cc
Engine Motor Type4 Cycle CARB3
Document File TypePDF
Publishertoro.com
Wikipedia's PageToro Company
CopyrightAttribution Non-commercial
(0 votes, average: 0 out of 5)

Submit your review (optional)
(will not be displayed)
* Required Field

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website