Toro Power Max 1128 OXE 38651 Snow Blower Operators Manual, 2008 – Norwegian

Form No.   3358-589 Rev  A
Power Max® 1128OXE-snøfreser
Modellnr. 38651—Serienr.  280000001 og oppover
Brukerhåndbok
Innledning
fare som kan føre til alvorlige skader eller dødsfall hvis
man ikke tar de anbefalte forhåndsreglene.
Les denne håndboken nøye, slik at du lærer å bruke og
vedlikeholde produktet på riktig måte og unngår person-
eller produktskade. Du har ansvar for å bruke produktet
på en riktig og sikker måte.
Figur 2
Du kan kontakte Toro direkte på www.Toro.com for
informasjon om produkter og tilbehør, hjelp til å finne
en forhandler eller for å registrere produktet ditt.
1.
Sikkerhetsvarselssymbol
I tillegg brukes to ord for å utheve informasjon. Viktig
gjør oppmerksom på spesiell mekanisk informasjon og
Obs henviser til generell informasjon som er verdt å
huske.
Hvis maskinen må repareres  eller du trenger
originale Toro-deler eller mer informasjon, kan du
kontakte et autorisert forhandlerverksted eller Toros
kundeserviceavdeling. Ha modell- og serienummer
for hånden når du tar kontakt. Figur 1 viser hvor på
produktet modell- og serienumrene er plassert. Skriv inn
numrene i de tomme feltene:
Ny brukerhåndbok for motoren kan bestilles
gjennom motorprodusenten.
Figur 1
1.
Plassering av modell- og serienummer
Modellnr.
Serienr.
Denne brukerhåndboken identifiserer mulige
farer og identifiserer sikkerhetsbeskjeder gjennom
sikkerhetsvarslingssymbolet (Figur 2), som varsler om en
©
8111
2007—The Toro® Company
Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420
Registrer ditt produkt på www.Toro.com.
Oversettelse av originalen (NO)
Trykt i  USA
Med enerett
Product Specification
CategoriesSnow Blower Manuals, Toro Snow Blower
Tags,
Model Number38651
Model Year2008
Download File
Please Enter the Security Characters Shown Below. Letters are Case Sensitive. Your download link will appear upon completing this step.
- 28 pages
Document TypeOperator's Manual
LanguageNorwegian
Serial Number280000001 - 280999999
Product NameToro Power Max 1128 OXE Snowthrower
Product BrandToro. Customer Service Representatives are available by phone: Monday - Friday 7:30 a.m. to 9:00 p.m. (CDT) - Saturday 8:00 a.m. to 8:00 p.m. (CDT) - Sunday 10:00 a.m. to 8:00 p.m. (CDT)
Canada 1-888-225-4886 USA 1-888-384-9939, Snow Blower
Product TypeSnowthrower
Product SeriesTwo Stage Power Max
Swath28 inch
DischargeTwo Stage
Engine ManufacturerTecumseh
Engine Oil Type26 oz. (.8l) 5w-30 or 10w / API SH or higher
Engine Motor Model #OH318SA-221847B
Engine Motor Size318cc
Engine Motor Type4 Cycle CARB3, EPA2
Transmission Speed6 Forward/2 Reverse
Transmission TypeFriction Disc
Document File TypePDF
Publishertoro.com
Wikipedia's PageToro Company
CopyrightAttribution Non-commercial
(0 votes, average: 0 out of 5)

Submit your review (optional)
(will not be displayed)
* Required Field

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website