Toro Power Max 1028LE 38645 Snow Blower Operators Manual, 2004 – Norwegian

Power Maxt Snøfreser
Form No. 3329-810
1028LE
Modellnr. 38645 – serienr. 240000001 og oppover
Brukerhåndbok
Innledning
Les denne håndboken nøye, slik at du lærer å bruke
og vedlikeholde produktet på riktig måte og unngår
person- eller produktskade. Du har ansvar for å bruke
produktet på en riktig og sikker måte.
Feilaktig bruk og vedlikehold av  snøfreseren kan
føre til personskader eller dødsfall. For  å
redusere muligheten for skader bør  du følge
sikkerhetsinstruksene nedenfor.
De følgende instruksene er tilrettelagt ut ifra
ANSI/OPEI B71.3–1995-standarden og
ISO-standarden 8437:1989.
Du kan kontakte Toro direkte på www.Toro.com for
informasjon om produkter og tilbehør, hjelp til å finne
en forhandler eller for å registrere produktet ditt.
Opplæring
Hvis maskinen må repareres eller du trenger originale
Toro-deler eller mer informasjon, kan du kontakte et
autorisert forhandlerverksted eller Toros avdeling for
kundeservice. Ha modell- og serienummer for hånden
når du tar kontakt. Figuren nedenfor viser hvor på
produktet modell- og serienumrene er plassert. Skriv
inn numrene i de tomme feltene:
Les brukerhåndboken nøye. Gjør deg godt kjent
med alle kontroller og riktig bruk av utstyret. Lær
hvordan du raskt kan stoppe snøfreseren og
koble fra kontrollene.
La aldri barn få lov til å bruke snøfreseren. La
heller aldri voksne få lov til å bruke den uten at de
har fått riktig opplæring.
Ikke la noen oppholde seg i området der snø-
freseren skal brukes (spesielt ikke små barn og
kjæledyr).
Modellnr:
Vær forsiktig slik at snøfreseren ikke sklir eller
faller, spesielt når den brukes i revers.
Serienummer:
Forberedelser
Kontroller området der du skal bruke snøfreseren,
nøye. Fjern alle dørmatter, kjelker og akebrett,
planker, ledninger og andre gjenstander.
I denne håndboken brukes to ord for å utheve
informasjon. Viktig gjør deg oppmerksom på spesiell
mekanisk informasjon og Obs: henviser til generell
informasjon som er verdt å legge merke til.
Koble fra alle kløtsjene, før du starter motoren.
Sett også snøfreseren i fri, om det er aktuelt.
Sørg alltid for å ha på deg gode vinterklær når du
bruker snøfreseren. Bruk fottøy som gir godt grep
på glatte underlag.
Oppbevar brukerhåndboken sammen med
maskinen. Hvis brukerhåndboken blir ødelagt eller
uleselig, må du straks få tak i en ny. Du  kan bestille
nye brukerhåndbøker fra motorprodusenten.
Bensin er meget brannfarlig og må behandles
forsiktig.
Bruk en godkjent bensinkanne.
Sikkerhet
Fyll aldri bensin på en motor som er i gang,
eller som er varm.
Fyll bensin på tanken utendørs, og vær meget
forsiktig. Fyll aldri bensin innendørs.
Denne snøfreseren oppfylte eller overgikk  ISO
8437-standarden
da den ble produsert.
Sett tanklokket på igjen, og tørk opp eventuelt
bensinsøl.
Les håndboken slik at du  forstår innholdet før du
begynner å bruke snøfreseren.
Bruk kun kabelen som fulgte med snøfreseren,
og en stikkontakt som er egnet for strømkabler på
elektriske startmotorer.
Dette er et sikkerhetsvarselsymbol. Det
brukes for å varsle deg om mulige farer for
personskade. Følg alle sikkerhetsmeldinger  som
følger dette symbolet, for å unngå  skader eller
dødsulykker.
Juster høyden på spiralbladhuset før du begynner
å rydde snø fra grusunderlag.
E 2003 – The Toro Company
Trykt i USA
Med enerett
Oversettelseav original (N)
Registrer ditt produkt på www.Toro.com
8111
Lyndale Ave., Bloomington, MN 55420, USA
Product Specification
CategoriesSnow Blower Manuals, Toro Snow Blower
Tags,
Model Number38645
Model Year2004
Download File
Please Enter the Security Characters Shown Below. Letters are Case Sensitive. Your download link will appear upon completing this step.
- 20 pages
Document TypeOperator's Manual
LanguageNorwegian
Serial Number240000001 - 240999999
Product NameToro Power Max 1028 LE Snowthrower
Product BrandToro. Customer Service Representatives are available by phone: Monday - Friday 7:30 a.m. to 9:00 p.m. (CDT) - Saturday 8:00 a.m. to 8:00 p.m. (CDT) - Sunday 10:00 a.m. to 8:00 p.m. (CDT)
Canada 1-888-225-4886 USA 1-888-384-9939, Snow Blower
Product TypeSnowthrower
Product SeriesSnowthrower, Two Stage Power Max
Swath28 inch
DischargeTwo Stage
Engine ManufacturerTecumseh
Engine Oil Type26 oz. (.8l) 5w-30 or 10w / API SH or higher
Gearbox Lubricant4.5 oz. (133ml) SAE 90 GL5 or higher
Engine Motor Model #HMSK100-159495Y
Engine Motor Size10 hp
Engine Motor Type4 Cycle CARB2, EPA2
Transmission Speed6 Forward/2 Reverse
Transmission TypeFriction Disc
Document File TypePDF
Publishertoro.com
Wikipedia's PageToro Company
CopyrightAttribution Non-commercial
(0 votes, average: 0 out of 5)

Submit your review (optional)
(will not be displayed)
* Required Field

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website