Toro CCR 6053 R Quick Clear 38567 38569 Snow Blower Operators Manual, 2011 – Slovak

Form No.   3365-963 Rev  B
Snežná fréza CCR™ 6053 R Quick Clear
Číslo modelu 38567—Výrobné číslo 311000001 a vyššie
Číslo modelu 38569—Výrobné číslo 311000001 a vyššie
Návod na  obsluhu
Úvod
Číslo modelu
Tento stroj je určený na používanie vlastníkmi
domov alebo profesionálnymi najatými operátormi.
Je navrhnutý hlavne na odstraňovanie snehu z
dláždených povrchov, ako napríklad príjazdových
ciest a chodníkov, a z iných povrchov určených pre
dopravu v obytných alebo komerčných priestoroch.
Nie je navrhnutý na odstraňovanie iných materiálov,
ako je sneh, ani na odstraňovanie  štrkových
povrchov.
Výrobné číslo
Táto príručka identifikuje potenciálne  riziká a
bezpečnostné upozornenia sú v nej označené symbolom
(Obrázok 2), ktorý signalizuje, že môže vzniknúť
vážne zranenie alebo smrť v prípade, že nedodržíte
odporúčané opatrenia.
Tieto informácie si pozorne prečítajte, aby ste sa váš
stroj naučili správne ovládať a udržiavať a aby ste
predchádzali zraneniam a poškodeniu stroja. Nesiete
zodpovednosť za správnu a bezpečnú obsluhu stroja.
Obrázok 2
1.
Symbol bezpečnostného upozornenia
Ohľadne informácií o stroji a príslušenstve, pre pomoc
pri hľadaní predajcu alebo pre registrovanie vášho
stroja môžete spoločnosť Toro kontaktovať priamo na
www.Toro.com.
V tejto príručke sa používajú na zvýraznenie informácií
slová. Dôležité upriamuje pozornosť na špeciálne
mechanické informácie a Poznámka zdôrazňuje
všeobecné informácie, ktoré si zaslúžia špeciálnu
pozornosť.
2
Ak potrebujete servis, originálne diely Toro alebo
doplňujúce informácie, kontaktujte autorizovaného
servisného predajcu alebo zákaznícke stredisko
spoločnosti Toro a majte pripravené číslo modelu a
sériové číslo vášho stroja. Obrázok 1 označuje miesto
na stroji s číslom modelu a sériovým číslom. Čísla si
zaznamenajte do poskytnutého priestoru.
Bezpečnosť
Pred naštartovaním motora si prečítajte tento návod
a oboznámte sa s jeho obsahom.
Toto je symbol bezpečnostného upozornenia.
Používa sa ako upozornenie na potenciálne
nebezpečenstvo zranenia osôb. Dodržiavajte všetky
bezpečnostné upozornenia, ktoré nasledujú po
tomto symbole, aby ste tak zabránili možným
zraneniam alebo smrti.
Nesprávne používanie alebo údržba tohto stroja
môže mať za následok zranenie alebo smrť.
Tento potenciál znížte dodržiavaním nasledujúcich
bezpečnostných pokynov.
Tréning
Obrázok 1
1.
Umiestnenie čísla modelu a sériového čísla
•   Prečítajte si, porozumejte a dodržiavajte všetky
pokyny uvedené na stroji a v návode(och) pred
uvedením stroja do prevádzky.  Dôkladne sa
©
8111
2011—The Toro® Company
Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420
Zaregistrujte svoj výrobok na adrese www.Toro.com.
Preklad originálu  (SK)
Vytlačené v  USA
Všetky práva vyhradené
Product Specification
CategoriesSnow Blower Manuals, Toro Snow Blower
Tags, ,
Model Number38567, 38569
Model Year2011
Download File
Please Enter the Security Characters Shown Below. Letters are Case Sensitive. Your download link will appear upon completing this step.
- 24 pages
Document TypeOperator's Manual
LanguageSlovenčina
Serial Number311000001 - 311999999
Product NameToro CCR 6053 R Quick Clear Snowthrower
Product BrandToro. Customer Service Representatives are available by phone: Monday - Friday 7:30 a.m. to 9:00 p.m. (CDT) - Saturday 8:00 a.m. to 8:00 p.m. (CDT) - Sunday 10:00 a.m. to 8:00 p.m. (CDT)
Canada 1-888-225-4886 USA 1-888-384-9939, Snow Blower
Product TypeSnowthrower
Product SeriesQuick-Clear, Snowthrower
Swath21 inch
DischargeSingle Stage
Engine ManufacturerToro
Engine Oil Type20 oz. (.6 L) 5w-30 synthetic or 5w-30 below 40F (4c) or 10w-30 above 0F (-20c)
Engine Motor Model #115-0667
Engine Motor Size163cc
Engine Motor Type4 Cycle CARB3
Document File TypePDF
Publishertoro.com
Wikipedia's PageToro Company
CopyrightAttribution Non-commercial
(0 votes, average: 0 out of 5)

Submit your review (optional)
(will not be displayed)
* Required Field

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website