Toro 5 Blade Cutting Unit 03527 03528 Reelmaster 5000 5200 D 5400 D Lawn Mower Operators Manual, 2005 – Dutch

Onderhoud
Opmerking: De afschuining  die in de fabriek is  gemaakt,
blijft ongeveer de  halve levensduur van de  snijplaat intact.
Dagelijkse instellingen van het
maaidek
Elke dag voordat  u gaat maaien of als dit  vereist is, moet
u controleren of het  contact tussen de snijplaat en  de
messenkooi bij elk  maaidek correct is afgesteld.  U moet
dit controleren, ook al  is de maaikwaliteit
aanvaardbaar.
11
mm
1
1,3
mm
1.
Laat de maaidekken  neer op een stevig  oppervlak, zet
de motor af  en haal het sleuteltje uit  het contact.
Figuur 16
2.
Draai de messenkooi  langzaam achteruit en luister  of
de messenkooi en  de snijplaat contact maken. Als  er
geen contact is,  brengt u de snijplaat dichter  bij de
messenkooi door de  onderste stelschroef op beide
kanten van het  maaidek los te draaien en  vervolgens
de bovenste stelschroef  op beide kanten van het
maaidek vast te draaien  totdat u voelt en hoort  dat er
een licht contact  wordt gemaakt.
1.   Invoerafschuiningaan  rechtereind van snijplaat
Opmerking: Maak de  afschuining niet te groot omdat
hierdoor het gras bosjes  kan gaan vormen.
Belangrijk
U moet de motoren  van de messenkooi
demonteren alvorens de  maaidekken te verwijderen,  om te
voorkomen dat de  hydraulische slangen schade oplopen
doordat u ze  verbuigt, verdraait of knikt.
Belangrijk
Zorg ervoor dat  er altijd een licht contact
tussen de snijplaat en  de messenkooi is. Als het  contact
zwaarder wordt, zullen  de snijranden van de  snijplaat/
messenkooi zichzelf onvoldoende  slijpen. Dit zal  ertoe
leiden dat de snijranden  na verloop van tijd bot  worden als
gevolg van het  gebruik. Als het contact te  zwaar blijft,
zullen de snijplaat  en de messenkooi sneller of
ongelijkmatig slijten  en kan de  maaikwaliteit
achteruitgaan.
Smering
Er zijn zes smeernippels  op elk maaide k(Fig. 17)  die
moeten worden gesmeerd  met Nr. 2 vet op lithium-  of
molybdeenbasis voor  algemene doeleinden. De beste
resultaten verkrijgt u  met een smeerpistool.
Belangrijk
smeren nadat u dit hebt gewassen.  Hierdoor wordt het water
afgevoerd uit de lagers en wordt de  levensduur verlengd.
Toro adviseert het maaidek onmiddellijk te
Opmerking: Als de  messen van de messenkooi
voortdurend tegen de  snijplaat aan lopen, zal er  op het
oppervlak van de voorste  snijrand van de snijplaat over  de
gehele lengte een  lichte braam ontstaan. Als u  de voorste
snijrand af en  toe bijvijlt om de braam  te verwijderen,
zullen de  maairesultaten verbeteren.
1.
Veeg alle smeernippels  af met een schone doek.
2.   Pomp vet in de (2) lagers  van de messenkooi totdat er
vet uit de  afvoeropening komt.
Na langdurig gebruik  zal er uiteindelijk aan  beide
uiteinden van de  snijplaat een groef ontstaan.  Deze
groeven moet u  afronden of gelijk vijlen met  de snijrand
van de snijplaat.  Een invoerafschuining (Fig. 16) aan  het
rechtereind van de  snijplaat zal zorgen voor  een soepele
werking van de  snijplaat en de messenkooi.
3.   Smeer de (2) voor- en  de (2) achterrol lagers totdat er
schoon vet bij  de afdichtingen naar buiten  komt.
4.
Neem overtollig vet  op.
(2)
1
(2)
(2)
Figuur 17
1.
Afvoeropening
13
Product Specification
CategoriesLawn Mower Manual, Toro Lawn Mower Manual
Tags, , , , , ,
Model Number03527, 03528
Model Year2005
Download File
Please Enter the Security Characters Shown Below. Letters are Case Sensitive. Your download link will appear upon completing this step.
- 16 pages
Document TypeOperator's Manual
LanguageNederlands
Serial Number250000001-250999999
Product NameToro 5-Blade Cutting Unit, Reelmaster 5200-D and 5400-D
Product BrandToro. Customer Service Representatives are available by phone: Monday - Friday 7:30 a.m. to 9:00 p.m. (CDT) - Saturday 8:00 a.m. to 8:00 p.m. (CDT) - Sunday 10:00 a.m. to 8:00 p.m. (CDT)
Canada 1-888-225-4886 USA 1-888-384-9939, Lawn Mower
Product TypeAttachment
Product SeriesToro Reelmaster Accessories
Document File TypePDF
Publishertoro.com
Wikipedia's PageToro Company
CopyrightAttribution Non-commercial
(0 votes, average: 0 out of 5)

Submit your review (optional)
(will not be displayed)
* Required Field

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website