Toro 5 Blade Cutting Unit 03527 03528 Reelmaster 5000 5200 D 5400 D Lawn Mower Operators Manual, 2005 – Dutch

Veiligheid
Veilige bediening
Haal alle rommel  of andere voorwerpen weg die
opgeraapt kunnen worden en  door de messen van het
maaidek kunnen worden  weggeslingerd. Houd
omstanders uit  het maaigebied.
Als een maaimes een  vast voorwerp raakt of als  het
maaidek abnormaal trilt,  stopt u en schakelt u  de
motor uit. Controleer  of het maaidek niet  beschadigd
is. Herstel eventuele  schade voordat u het  maaidek
weer start en  gaat gebruiken.
Voordat u het  maaidek start, moet u ervoor zorgen  dat
u alle instructies  in de handleiding van het  maaidek en
op de machine  hebt gelezen, begrepen en  uitgevoerd.
Voordat u met het maaidek gaat  werken, moet u ervoor
zorgen dat u alle instructies in deze  Gebruikershand-
leiding en op de machine hebt  gelezen, begrepen en
uitgevoerd.
Laat de maaidekken neer  op de grond en haal  het
sleuteltje uit de  contactschakelaar als u  de machine
onbewaakt  achterlaat.
Laat nooit kinderen  de maaidekken bedienen.  Laat
volwassenen nooit  de tractie-eenheid of maaidekken
bedienen zonder dat  ze een grondige instructie  hebben
gekregen. De  maaidekken mogen uitsluitend worden
gebruikt door getrainde  personen die deze  handleiding
hebben gelezen.
Zorg ervoor dat  alle moeren, bouten en schroeven
goed zijn vastgedraaid  zodat u veilig met de
maaidekken kunt  werken.
Verwijder het sleuteltje uit het contact  om te voorkomen
dat de motor per ongeluk start  als u onderhouds- of
afstelwerkzaamheden aan de machine verricht  of deze
stalt.
Gebruik de maaidekken  nooit als u onder invloed  van
drugs of alcohol  verkeert.
Verricht onderhoudswerkzaamheden  uitsluitend
volgens de instructies  in deze handleiding. Indien
belangrijke reparaties nodig  zijn of hulp is  vereist,
moet u contact  opnemen met een erkende Toro-dealer.
Laat alle veiligheidschermen en veiligheids-
voorzieningen op hun plaats. Als veiligheidsschermen,
veiligheidsvoorzieningen of stickers in slechte staat
verkeren, onleesbaar zijn of beschadigd raken,  moet u
deze herstellen of vervangen, voordat u de  machine gaat
gebruiken. Draai ook losse moeren,  bouten of schroeven
vast zodat veilig met de  machine kan worden gewerkt.
Om de beste prestaties  te verkrijgen en er zeker  van te
zijn dat de  machine veilig kan worden  gebruikt, moet
u ter vervanging  altijd originele onderdelen en
accessoires van Toro  aanschaffen, zodat de  machine
ook een echte TORO  blijft. Gebruik nooit
onderdelen en accessoires  van andere fabrikanten.
Kijk naar het Toro-logo,  zodat u weet dat het  om een
echt Toro-onderdeel gaat.  Als u niet-goedgekeurde
onderdelen en accessoires  gebruikt, kan de  garantie
van The Toro  Company komen te vervallen.
Draag altijd stevige schoenen. Draag geen sandalen,
tennisschoenen of gymschoenen of een korte broek  als u
het maaidek gebruikt. Draag ook geen  losse kleding die
kan worden gegrepen door bewegende onderdelen. Draag
altijd een lange broek en stevige schoenen.  Het verdient
aanbeveling een veiligheidsbril, veiligheidsschoenen en
een helm te dragen. Dit is  verplicht op grond van diverse
plaatselijke verordeningen en verzekeringsbepalingen.
Veiligheids- en instructiestickers
Veiligheidsstickers en veiligheidsinstructies zijn gemakkelijk zichtbaar voor  de bestuurder en bevinden
zich bij plaatsen waar gevaar kan ontstaan.  Vervang alle beschadigde of verdwenen stickers.
OP FRONTSCHERM VAN MAAIDEK
(Onderdeelnr. 67–7960)
OP FRONTSCHERM VAN MAAIDEK
(Onderdeelnr. 93–6688 conform EU-voorschriften)
1.
2.
Lees de bedieningshandleiding voor de juiste
onderhoudsprocedures.
Handen of voeten kunnen worden gesneden – Zet de motor af
en controleer of alle bewegende onderdelen tot stilstand zijn
gekomen voordat u met uw handen of voeten in de buurt van
de messenkooi komt.
3
Product Specification
CategoriesLawn Mower Manual, Toro Lawn Mower Manual
Tags, , , , , ,
Model Number03527, 03528
Model Year2005
Download File
Please Enter the Security Characters Shown Below. Letters are Case Sensitive. Your download link will appear upon completing this step.
- 16 pages
Document TypeOperator's Manual
LanguageNederlands
Serial Number250000001-250999999
Product NameToro 5-Blade Cutting Unit, Reelmaster 5200-D and 5400-D
Product BrandToro. Customer Service Representatives are available by phone: Monday - Friday 7:30 a.m. to 9:00 p.m. (CDT) - Saturday 8:00 a.m. to 8:00 p.m. (CDT) - Sunday 10:00 a.m. to 8:00 p.m. (CDT)
Canada 1-888-225-4886 USA 1-888-384-9939, Lawn Mower
Product TypeAttachment
Product SeriesToro Reelmaster Accessories
Document File TypePDF
Publishertoro.com
Wikipedia's PageToro Company
CopyrightAttribution Non-commercial
(0 votes, average: 0 out of 5)

Submit your review (optional)
(will not be displayed)
* Required Field

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website