Toro 5 Blade Cutting Unit 03527 03528 Reelmaster 5000 5200 D 5400 D Lawn Mower Operators Manual, 2005 – Finnish

Kelalaakereiden huolto ja
säätö
Tärkeää   Irrota  kelamoottorit ennen leikkuuyksikön
irrottamista, jotta  hydrauliletkut eivät  vahingoittuisi.
Tarkista kelalaakereiden  vastus säännöllisesti.
1
Kelalaakereiden oikea  säätö varmistaa, että kelassa  ei ole
päittäisvälystä ja  että kelakokoonpanon vääntövastus  on
mahdollisimman pieni.  Kelan vääntövastuksen mittaus  ja
säätö on tehtävä  leikkuuyksikkö kokonaan koottuna.
Kelalaakerit voidaan  tarkistaa ja säätää  seuraavasti:
2
1.
2.
Säädä kiinteä terä  siten, että se ei  kosketa kelaa.
Mittaa vääntövastus  momenttiavaimella. Vastuksen
tulisi olla 0,6–0,8 Nm.  Jos näin ei ole tai  jos havaitaan
päittäisvälystä, säädä  kelalaakeria seuraavasti:
Kuva 19
1.
Kelan laakeripesä
2.
Uritettu mutteri
A.  Irrota vastapainon asennusmutterit  (kuva 18).
C.  Pidä kelasta  kiinni, jotta se ei pääse  pyörimään, ja
kiristä hitaasti  kelalaakerin säätömutteria,  kunnes
kelassa ei  ole päittäisvälystä.
D.  Tarkista kelan  vääntövastus momenttiavaimella.
Kelan vääntövastuksen tulisi  olla 0,6–0,8 Nm.
Varmista, että päittäisvälystä  ei ole ja  että kela
pyörii vapaasti.
E.  Asenna  vastapaino.
Kelakokoonpanon irrotus
1
Tärkeää   Irrota  kelamoottorit ennen leikkuuyksikön
irrottamista, jotta  hydrauliletkut eivät  vahingoittuisi.
Kuva 18
1.
2.
3.
Irrota  eturullakokoonpano.
Irrota vastapaino (kuva  18).
1.
Vastapaino
B.  Irrota kelalaakerin  säätömutteri isokokoisella
hylsyavaimella (kuva 19).  Naputa kelan akselin
päässä olevan  kuusiopultin päätä pienellä  vasaralla,
kunnes kelassa  tuntuu päittäisvälystä.
Irrota suuri  laakerin säätömutteri kela-akselin
vastapainon puoleisesta  päästä ja kela-akselin
vastakkaisessa päässä  oleva uurrettu erikoismutteri
(kuva 19).
4.
Irrota laakeripesän  kiinnityspultit leikkuuyksikön
molemmista  päistä.
Tärkeää   Irrota  laakeripesän rasvanipat leikkuuyksikön
molemmissa päissä.
5.
Käännä laakeripesää  hieman muovipäisellä  vasaralla,
asenna laakeripesän pultit  pesän ulkopuolelta käsin  ja
käännä pultteja  vuorotellen sivulevyä vasten.  Irrota
laakeripesä.
6.
Laakeripesä liukuu  ulos sivulevyistä, ja
kelakokoonpano voidaan  irrottaa heti, kun  laakeripesät
on irrotettu  sivulevyistä.
15
Product Specification
CategoriesLawn Mower Manual, Toro Lawn Mower Manual
Tags, , , , , ,
Model Number03527, 03528
Model Year2005
Download File
Please Enter the Security Characters Shown Below. Letters are Case Sensitive. Your download link will appear upon completing this step.
- 16 pages
Document TypeOperator's Manual
LanguageFinnish
Serial Number250000001-250999999
Product NameToro 5-Blade Cutting Unit, Reelmaster 5200-D and 5400-D
Product BrandToro. Customer Service Representatives are available by phone: Monday - Friday 7:30 a.m. to 9:00 p.m. (CDT) - Saturday 8:00 a.m. to 8:00 p.m. (CDT) - Sunday 10:00 a.m. to 8:00 p.m. (CDT)
Canada 1-888-225-4886 USA 1-888-384-9939, Lawn Mower
Product TypeAttachment
Product SeriesToro Reelmaster Accessories
Document File TypePDF
Publishertoro.com
Wikipedia's PageToro Company
CopyrightAttribution Non-commercial
(0 votes, average: 0 out of 5)

Submit your review (optional)
(will not be displayed)
* Required Field

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website