Toro 5 Blade Cutting Unit 03527 03528 Reelmaster 5000 5200 D 5400 D Lawn Mower Operators Manual, 2005 – Finnish

Toron yleinen kaupallisten  tuotteiden takuu
Kahden vuoden  rajoitettu takuu
Ehdot ja takuunalaiset tuotteet
Ulkopuolisen tekijän aiheuttamat viat. Ulkopuolisina tekijöinä
pidetään      esimerkiksi       säätä,      varastointimenetelmiä,
jäähdytysnesteiden,
Toro Company ja sen sisaryhtiö Toro Warranty Company antavat
yhteisen   sopimuksensa  mukaisesti   tälle   Toron  kaupalliselle
tuotteelle (”tuote”)  kahden  vuoden tai  1500  käyttötunnin* (sen
likaantumista,
hyväksymättömien
voiteluaineiden, lisäaineiden tai kemikaalien yms. käyttöä.
mukaan,
kumpi
saavutetaan
ensin)
materiaali–
ja
Normaali kuluminen. Normaali  kuluminen kattaa esimerkiksi
valmistusvirhetakuun.   Jos   takuuehdot   täyttyvät,   korjaamme
tuotteen veloituksetta.  Tähän sisältyy vianmääritys,  työ, osat ja
kuljetus.  Tämä  takuu  alkaa  sinä  päivämääränä,   jolloin  tuote
toimitetaan alkuperäiselle ostajalle.
istuinten
vaurioitumisen
kulumisen
tai     hankaamisen
naarmuuntuneet
seurauksena,
maalipintojen
kulumisen,
tarrat tai ikkunat jne.
Osat
*
Koskee tuotteita, joissa on tuntilaskuri
Vaadittavan huollon mukaisesti vaihdettavat osat kuuluvat takuun
piiriin niiden määritettyyn vaihtoajankohtaan asti.
Takuuhuollon ohjeet
Ostajan vastuulla  on  ilmoittaa heti  tuotteen maahantuojalle  tai
Tämän   takuun    mukaisesti   vaihdetut    osat   siirtyvät   Toron
valtuutetulle jälleenmyyjälle, jolta tuote on ostettu, kun hän uskoo    omistukseen. Toro tekee  lopullisen päätöksen siitä, korjataanko
tuotteessa olevan takuunalaisen vian.
osa tai  kokoonpano vai  vaihdetaanko se.  Toro saattaa  käyttää
tehtaan   kunnostamia    osia   uusien    osien   sijaan    joissakin
Maahantuojien
ja   jälleenmyyjien   yhteystietoja   sekä    tietoja
takuukorjauksissa.
takuuseen   liittyvistä   oikeuksista  ja   vastuista   saa   ottamalla
yhteyden:
Yleiset ehdot
Toro Commercial Products Service Department
Toro Warranty Company
Tämä
takuu
oikeuttaa
ainoastaan
valtuutetun
Toro–maahantuojan tai –jälleenmyyjän tekemään korjaukseen.
8111
Lyndale Avenue South
Bloomington, MN  55420-1196
888 8801 tai 800 982 2740
Toro Company ja Toro Warranty Company eivät ole vastuussa
epäsuorista, satunnaisista  tai välillisistä  vahingoista, jotka
liittyvät  tämän  takuun  kattamiin  Toro–tuotteisiin. Tällaisia
vahinkoja  voivat  olla   esimerkiksi  korvaavan  tuotteen  tai
huollon  hankkimiseen  liittyvät kustannukset  kohtuullisten
vikajaksojen aikana tai kustannukset, jotka aiheutuvat  siitä,
952
Sähköpostiosoite:  commercial.service@toro.com
Omistajan vastuut
Tuotteen   omistajan   vastuulla   on   huolehtia   käyttöoppaassa    että  tuote  ei  ole  käytettävissä  takuuhuollon   aikana.  Alla
esitetyistä  huolloista   ja  säädöistä.   Vaadittavien  huoltojen   ja    esitetty  päästötakuu,  jos  se  on  sovellettavissa,  on  ainoa
nimenomainen   takuu.    Kaikki   hiljaiset    takuut   tuotteen
sopivuudesta kauppatavaraksi tai tiettyyn tarkoitukseen ovat
voimassa vain tämän nimenomaisen takuun ajan.
säätöjen laiminlyönti voi johtaa takuuvaatimuksen hylkäämiseen.
Takuun ulkopuoliset kohteet ja  viat
Kaikki   takuuaikana  ilmenevät   tuoteviat   ja   häiriöt  eivät   ole
Joissakin   osavaltioissa  ei   sallita   satunnaisten  tai   välillisten
vahinkojen  poissulkemista tai  hiljaisen  takuun  kestoon liittyviä
valmistus– tai materiaalivirheitä. Tämä takuu ei kata seuraavia:
Tuoteviat,  jotka  aiheutuvat   muiden  kuin  Toron  varaosien     rajoituksia,  joten yllä  mainitut  poikkeukset  ja  rajoitukset  eivät
käytöstä tai ylimääräisten, muutettujen tai hyväksymättömien    välttämättä koske kaikkia ostajia.
lisävarusteiden asennuksesta ja käytöstä
Tämä takuu antaa ostajalle tiettyjä laillisia oikeuksia. Ostajalla voi
Tuoteviat,  jotka  johtuvat vaadittujen  huoltojen  tai  säätöjen    olla myös muita oikeuksia, jotka vaihtelevat osavaltioittain.
laiminlyönnistä
Tuoteviat, jotka johtuvat tuotteen liian rajusta, huolimattomasta
tai piittaamattomasta käytöstä
Moottorin takuuta  koskeva  huomautus:  Tuotteen päästöjen
rajoitusjärjestelmä
saattaa
kuulua
erillisen
takuun
piiriin
Kuluvat osat, ellei niitä havaita viallisiksi. Tuotteen normaalissa   Yhdysvaltojen  Environmental  Protection  Agencyn  EPA:n ja/tai
käytössä  kuluvia osia  ovat  esimerkiksi terät,  kelat,  kiinteät
terät, piikit, sytytystulpat, kieppupyörät, renkaat, suodattimet,    mukaisesti.  Yllä  mainitut tuntirajoitukset  eivät koske  päästöjen
hihnat ja  tietyt  ruiskuttimen osat,  kuten kalvot,  suuttimet ja     rajoitusjärjestelmän   takuuta.
sulkuventtiilit jne.
California
Air
Resources
Boardin
CARB:n
vaatimusten
Lisätietoja
päästöjärjestelmän
on   käyttöoppaassa
takuulauselmassa
olevassa
moottorin
(Engine  Emission  Control  Warranty  Statement)   tai  moottorin
valmistajan oppaissa.
Muut maat kuin Yhdysvallat ja Kanada
Asiakkaat,  jotka  ovat  ostaneet  Yhdysvalloista  tai  Kanadasta  maahantuotuja  Toro–tuotteita, saavat  maansa,  maakuntansa  tai
osavaltionsa mukaiset takuuehdot Toro–jälleenmyyjältä. Jos Toro–jälleenmyyjä ei pysty jostain syystä toimittamaan takuuehtoja, on
otettava yhteys Toro–maahantuojaan. Jos siitäkään ei ole apua, on otettava yhteys Toro Warranty Companyyn.
Osanro 374-0130 Laitos A
Product Specification
CategoriesLawn Mower Manual, Toro Lawn Mower Manual
Tags, , , , , ,
Model Number03527, 03528
Model Year2005
Download File
Please Enter the Security Characters Shown Below. Letters are Case Sensitive. Your download link will appear upon completing this step.
- 16 pages
Document TypeOperator's Manual
LanguageFinnish
Serial Number250000001-250999999
Product NameToro 5-Blade Cutting Unit, Reelmaster 5200-D and 5400-D
Product BrandToro. Customer Service Representatives are available by phone: Monday - Friday 7:30 a.m. to 9:00 p.m. (CDT) - Saturday 8:00 a.m. to 8:00 p.m. (CDT) - Sunday 10:00 a.m. to 8:00 p.m. (CDT)
Canada 1-888-225-4886 USA 1-888-384-9939, Lawn Mower
Product TypeAttachment
Product SeriesToro Reelmaster Accessories
Document File TypePDF
Publishertoro.com
Wikipedia's PageToro Company
CopyrightAttribution Non-commercial
(0 votes, average: 0 out of 5)

Submit your review (optional)
(will not be displayed)
* Required Field

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website