Toro 5 Blade Cutting Unit 03527 03528 Reelmaster 5000 5200 D 5400 D Lawn Mower Operators Manual, 2005 – Finnish

Leikkuukorkeuden
säätö
2.
Kiinteä terä  kohdistetaan kelaan löysäämällä  ensin
alempaa ruuvia  leikkuuyksikön molemmilla  puolilla
(kuva 5) ja  kiristämällä sitten ylempää  säätöruuvia
leikkuuyksikön molemmilla  puolilla. Näin kiinteä  terä
siirtyy lähemmäs  kelateriä. Säädä, kunnes kelan
molemmat päät  koskettavat kevyesti.
Tärkeää   Leikkuukorkeuden  oikean asetuksen
varmistamiseksi toimenpiteet  on suoritettava  seuraavassa
järjestyksessä:
Huomautus: Kun kelan ja kiinteän terän  välinen kosketus
on oikea, kelan vääntövastuksen ei pitäisi  lisääntyä enempää
kuin 0,3 Nm kelalaakerin vääntövastusasetuksesta (lisätietoja
kelan vääntövastuksen tarkistuksesta on kohdassa
Kelalaakereiden huolto ja säätö).
A.  Kiinteän terän kohdistus  kelaan
B.  Leikkuuyksikön asennon  säätö
C.  Eturullan tasaus
D.  Leikkuukorkeuden säätö
E.  Nurmentasaussarjan  säätö
Tärkeää   Leikkuuyksikkö  on säädettävä
yhdenmukaisesti. Pienetkin  erot leikkuukorkeudessa,
asennossa, kiinteän terän  kulumisessa tai kelan  terän
kulumisessa eri  leikkuuyksiköiden kesken saattavat
heikentää  leikkuujälkeä.
Huomautus: Leikkuuyksikkö on asetettu tehtaalla  13 mm:n
leikkuukorkeuteen ja eturulla normaaliin asentoon
(etukannattimen keskimmäinen reikä). Lisäksi kiinteä terä  on
vedetty sisään kuljetusvaurioiden ehkäisemiseksi.
Kuva 6
A. Kiinteän terän kohdistus
kelaan
Tärkeää   Käytä kiinteän terän  kohdistamiseen kelaan
vain 3/8-tuuman kiintoavainta, jonka pituus on 76–152 cm.
Pidemmässä avaimessa on liikaa vipuvoimaa,  mikä voi
aiheuttaa säätöruuvin kiinnityslevyn vääntymisen.
Tärkeää   Kelan ja kiinteän  terän on oltava kohdistettuina,
jotta saadaan tasainen leikkuujälki kiinteän terän  leveydeltä
ja jotta kela ja kiinteä  terä kuluvat tasaisesti.
3.
Kun kiinteä terä  on kohdistettu kelaan,  varmista, että
leikkuuyksikön molemmissa  päissä olevat ylemmät  ja
alemmat säätöruuvit on  kiinnitetty (kuva 5).
1.
Pyöritä leikkuuyksikköä  taaksepäin, jotta pääset
käsiksi kelaan ja  kiinteään terään (kuva 6).
4.
Aseta 25 mm:n  levyinen sanomalehden suikale
kohtisuoraan kiinteään terään  nähden ja käännä  sitten
kelaa hitaasti  leikkuusuuntaan ja varmista, että  kela
leikkaa paperia.  Tee näin kiinteän terän  kummassakin
päässä (kuva 6).
5.
Jos paperi leikkautuu  kummassakin päässä, kiinteä  terä
on kelan suuntainen.  Jos näin ei tapahdu, siirry
vaiheeseen 2.
Huomautus: Jos kela  koskettaa kiinteää terää
kummassakin päässä,  mutta ei leikkaa paperia,
leikkuuyksikkö on ehkä  läpättävä (katso kohta Läppäys)
tai kela ja/tai  kiinteä terä on ehkä  hiottava uudelleen
(katso ohjeet oppaasta  Sharpening Reel and Rotary
Mowers, Form No. 80–300PT).
2
1
Kuva 5
1.
Alempi kiinteän terän
säätöruuvi
2.
Ylempi kiinteän terän
säätöruuvi
7
Product Specification
CategoriesLawn Mower Manual, Toro Lawn Mower Manual
Tags, , , , , ,
Model Number03527, 03528
Model Year2005
Download File
Please Enter the Security Characters Shown Below. Letters are Case Sensitive. Your download link will appear upon completing this step.
- 16 pages
Document TypeOperator's Manual
LanguageFinnish
Serial Number250000001-250999999
Product NameToro 5-Blade Cutting Unit, Reelmaster 5200-D and 5400-D
Product BrandToro. Customer Service Representatives are available by phone: Monday - Friday 7:30 a.m. to 9:00 p.m. (CDT) - Saturday 8:00 a.m. to 8:00 p.m. (CDT) - Sunday 10:00 a.m. to 8:00 p.m. (CDT)
Canada 1-888-225-4886 USA 1-888-384-9939, Lawn Mower
Product TypeAttachment
Product SeriesToro Reelmaster Accessories
Document File TypePDF
Publishertoro.com
Wikipedia's PageToro Company
CopyrightAttribution Non-commercial
(0 votes, average: 0 out of 5)

Submit your review (optional)
(will not be displayed)
* Required Field

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website