Toro 62925 206cc OHV Vacuum Blower Operators Manual, 2006-2010 – Swedish

Körning
Använd blyfri bensin (minst 87 oktan).  Blyad
regularbensin kan användas om blyfri regularbensin
inte finns att få.
Kontrollera bränsle- och oljenivåerna och ta bort allt
skräp från maskinen innan du startar den. Kontrollera
också att området är fritt från personer och skräp.
Viktigt:  Använd inte metanol, bensin som
innehåller metanol eller gasohol som innehåller
mer än 10 % etanol eftersom bränslesystemet kan
skadas. Blanda inte olja i bensinen.
Fylla på bränsle
Använda stabiliserare/konditionerare
Använd en bränslestabiliserare/-konditionerare i
traktorenheten för att få följande fördelar:
Under vissa omständigheter är bensin extremt
lättantändligt och högexplosivt. Brand eller
explosion i bensin kan orsaka brännskador och
materiella skador.
•   Håller bensinen färsk vid förvaring upp till tre
månader. För längre förvaring rekommenderas att
bränsletanken töms.
Rengör motorn under körning.
Fyll på tanken på en öppen plats utomhus,
när motorn är kall.  Torka upp utspilld
bensin.
•   Motverkar att gummiliknande beläggningar bildas i
bränslesystemet, något som orsakar trög start.
Fyll inte tanken helt full. Fyll bränsletanken
med bensin tills nivån ligger mellan 6 och
Viktigt:  Använd inte bränsletillsatser som
innehåller metanol eller etanol.
13
Det lediga utrymmet behövs för bensinens
expansion.
mm under påfyllningsrörets nedersta del.
Tillsätt rätt mängd stabiliserare/konditionerare till
bensinen.
Obs: En stabiliserare/konditionerare fungerar
effektivast när den blandas med färsk bensin.
Använd alltid bränslestabiliserare så minimeras
risken för avlagringar i bränslesystemet.
Rök aldrig när du handskas med bensin och
håll dig borta från öppen eld eller platser där
bensinångor kan antändas av gnistor.
Förvara bensin i en godkänd dunk och håll
den utom räckhåll för barn. Köp aldrig mer
bensin än vad som går åt inom en månad.
Fylla på bränsletanken
1.
Parkera maskinen på en plan yta och stäng av
motorn.
Ställ alltid bensindunkar på marken en bit
bort från ditt fordon före påfyllning.
2.  Låt motorn svalna.
3.
Gör rent runt bränsletanklocket och ta bort det.
Fyll inte på bensindunkar inne i ett fordon
eller på lastbilsflak eller släp, eftersom
plastmattor och liknande kan isolera dunken
och förlänga urladdningstiden för eventuell
statisk elektricitet.
4.  Fyll bränsletanken med blyfri bensin tills nivån
ligger 26 mm nedanför påfyllningsrörets nedersta
del.
Viktigt:  Det lediga utrymmet behövs för
Lasta av bensindrivna maskiner från
lastbilen eller släpet om så är praktiskt
möjligt och fyll på bensin när maskinen står
på marken.
bensinens expansion. Fyll inte tanken helt full.
5.
6.
Skruva på locket ordentligt.
Torka upp eventuellt utspilld bensin.
Fyll på maskinen från en dunk hellre än
med munstycket på en bensinpump om det
inte är möjligt att lasta av maskinen från
lastbilen eller släpet.
Kontrollera oljenivån
Viktigt: Maskinen levereras utan olja i vevhuset.
Du måste fylla vevhuset med 0,6 l högkvalitativ
renad olja med API-klassifikationen SF, SG eller
SH, av typen SAE 30 eller 10W-30. Motorn kommer
att skadas allvarligt om du försöker köra den utan
olja.
Håll hela tiden kontakt mellan munstycket
på bensinpumpen och kanten på tank- eller
dunköppningen tills tankningen är klar om
tankning måste ske från bensinpump.
1.
Parkera maskinen på en plan yta och stäng av
motorn.
10
Product Specification
CategoriesBlower Vacuum and Sweeper Manuals, Toro Blower and Vacuum Manuals
Tags
Model Number62925
Model Year2006, 2007, 2008, 2009, 2010
Download File
Please Enter the Security Characters Shown Below. Letters are Case Sensitive. Your download link will appear upon completing this step.
- 24 pages
Document TypeOperator's Manual
LanguageSvenska
Serial Number280000001 - 280999999, 290000001 - 290999999,310000001 - 310999999
Product Name206cc OHV Vacuum Blower
Product BrandToro. Customer Service Representatives are available by phone: Monday - Friday 7:30 a.m. to 9:00 p.m. (CDT) - Saturday 8:00 a.m. to 8:00 p.m. (CDT) - Sunday 10:00 a.m. to 8:00 p.m. (CDT)
Canada 1-888-225-4886 USA 1-888-384-9939, Blowers, Vacuums
Product TypeBlower, Vacuum
Product SeriesGas Powered, Lawn Vacuum / Sweeper / Blower
Swath76cm
Discharge1000 cfm/28 cu.m/min
Engine ManufacturerBriggs & Stratton
Engine Motor Model #126302-0321-B8
Engine Motor Type4 Cycle EPA2
Transmission Speed1 Speed
Transmission TypeCapstan
Document File TypePDF
Publishertoro.com
Wikipedia's PageToro Company
CopyrightAttribution Non-commercial
(0 votes, average: 0 out of 5)

Submit your review (optional)
(will not be displayed)
* Required Field

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website