Toro 62925 206cc OHV Vacuum Blower Operators Manual, 2006-2010 – Swedish

Håll inte händer eller fötter nära  eller under
munstycket.  Håll dig alltid på avstånd  från
munstycket och blåsarröret (när sådant finns
monterat).
•   Delarna på skräpuppsamlaren utsätts lätt för slitage,
skada och försämring, vilket kan frilägga rörliga delar
eller medföra att föremål slunga iväg. Undersök
komponenterna ofta och byt ut dem vid behov mot
delar som rekommenderas av tillverkaren.
Stanna motorn och koppla bort tändkabeln:
Ändra inte motorns hastighetsinställningar.
innan du rensar blockeringar
innan du kontrollerar, rengör eller arbetar på
maskinen
•   Om du måste tappa av bensinen från bränsletanken,
ska detta ske utomhus.
innan du byter från vakuumsug till blåsare eller
från blåsare till vakuumsug
•   Köp endast Toro originalreservdelar och tillbehör,
för att säkerställa bästa prestanda och högsta
säkerhet.
Stäng av motorn:
Underhåll eller byt vid behov ut dekaler med
säkerhetsanvisningar och instruktioner.
varje gång du lämnar maskinen
före bränslepåfyllning
Stäng av motorn och vänta tills impellern har stannat
helt innan du tar bort skräpuppsamlaren.
Ljudtrycksnivå
Maskinen ger en motsvarande kontinuerlig A-viktad
ljudtrycksnivå vid förarens öra på 97 dB(A), grundat
på mätningar på identiska maskiner i enlighet med de
procedurer som beskrivs i EN 11201.
Kör inte maskinen om du är påverkad av alkohol,
läkemedel eller andra droger.
Om maskinen börjar vibrera onormalt ska du genast
stänga av motorn och ta reda på orsaken. Vibrationer
är vanligtvis ett tecken på att något är fel.
Ljudstyrka
Kör inte nära stup, diken eller flodbäddar. Du kan
förlora fotfästet eller balansen.
Maskinen har en ljudstyrka på 107 dB(A), grundat på
mätningar på identiska maskiner i enlighet med de
procedurer som beskrivs i EN 11094.
Kör aldrig maskinen på vått gräs. Försämrat fotfäste
kan leda till att du halkar.
Underhåll och förvaring
Vibrationsnivå
Håll samtliga muttrar, bultar och skruvar åtdragna så
att maskinen är i säkert bruksskick.
Maskinen har en maximal hand-/armvibration på
6,4
m/s2, grundat på mätningar på identiska maskiner i
Förvara aldrig maskinen med bensin i tanken i en
byggnad där bensinångor kan antändas av en öppen
låga eller gnista.
enlighet med de procedurer som beskrivs i EN 1033.
Låt motorn svalna innan maskinen ställs undan i ett
slutet utrymme.
Håll motorn, ljuddämparen och förvaringsutrymmet
för bränsle fria från gräs, löv och  överflödigt
smörjmedel för att minska brandrisken.
Kontrollera skräpuppsamlaren regelbundet så att du
märker om den är sliten eller trasig.
Byt ut slitna eller skadade delar.
Var extra försiktigt vid hantering av  bensin.
Bensinångor är explosiva.
Håll maskinen fri från gräs, löv och annat skräp som
kan ansamlas i den. Torka upp olja eller bränsle som
har spillts ut.
Stanna och kontrollera maskinen om du kör på ett
föremål. Reparera maskinen, vid behov, innan du
startar motorn igen.
4
Product Specification
CategoriesBlower Vacuum and Sweeper Manuals, Toro Blower and Vacuum Manuals
Tags
Model Number62925
Model Year2006, 2007, 2008, 2009, 2010
Download File
Please Enter the Security Characters Shown Below. Letters are Case Sensitive. Your download link will appear upon completing this step.
- 24 pages
Document TypeOperator's Manual
LanguageSvenska
Serial Number280000001 - 280999999, 290000001 - 290999999,310000001 - 310999999
Product Name206cc OHV Vacuum Blower
Product BrandToro. Customer Service Representatives are available by phone: Monday - Friday 7:30 a.m. to 9:00 p.m. (CDT) - Saturday 8:00 a.m. to 8:00 p.m. (CDT) - Sunday 10:00 a.m. to 8:00 p.m. (CDT)
Canada 1-888-225-4886 USA 1-888-384-9939, Blowers, Vacuums
Product TypeBlower, Vacuum
Product SeriesGas Powered, Lawn Vacuum / Sweeper / Blower
Swath76cm
Discharge1000 cfm/28 cu.m/min
Engine ManufacturerBriggs & Stratton
Engine Motor Model #126302-0321-B8
Engine Motor Type4 Cycle EPA2
Transmission Speed1 Speed
Transmission TypeCapstan
Document File TypePDF
Publishertoro.com
Wikipedia's PageToro Company
CopyrightAttribution Non-commercial
(0 votes, average: 0 out of 5)

Submit your review (optional)
(will not be displayed)
* Required Field

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website