Toro Power Max 622E 622R 38606 38607 Snow Blower Operators Manual, 2007 – Czech

Form No.   3355-528 Rev  B
Sněhové frézy Power Throw® 622R a 622E
Číslo modelu 38606—Výrobní číslo 270000001 a vyšší
Číslo modelu 38607—Výrobní číslo 270000001 a vyšší
Návod k  obsluze
Úvod
vážný úraz nebo usmrcení, nebudete-li dodržovat
doporučená opatření.
Pečlivě si tuto příručku prostudujte, abyste se naučili
svůj výrobek správně obsluhovat a udržovat, a předešli
tak zranění a jeho poškození. Jste odpovědni za řádnou
a bezpečnou obsluhu stroje.
Obrázek 2
Společnost Toro můžete kontaktovat přímo na stránkách
www.Toro.com, kde získáte informace o výrobcích a
příslušenství, naleznete svého prodejce nebo můžete
zaregistrovat svůj výrobek.
1.
Varovný bezpečnostní symbol
Ke zdůraznění informací se v tomto návodu používají
dva výrazy.  Důležité je upozorněním na zvláštní
informace o strojním zařízení a Poznámka zdůrazňuje
všeobecné informace, kterým je třeba věnovat zvláštní
pozornost.
Potřebujete-li servis, originální náhradní díly Toro
nebo doplňující informace, obraťte se na autorizované
prodejní a servisní středisko nebo zákaznické středisko
Toro a uveďte číslo modelu a výrobní číslo svého
produktu.  Obrázek 1 je znázorněno umístění čísla
modelu a výrobního čísla produktu. Čísla si zapište do
následujícího pole.
Náhradní uživatelskou příručku k motoru lze
objednat u výrobce motoru.
Obrázek 1
1.
Štítek s číslem modelu a výrobním číslem
Číslo modelu
Výrobní číslo
Tato příručka identifikuje potenciální rizika a obsahuje
bezpečnostní sdělení označená výstražným symbolem
(Obrázek 2) signalizujícím riziko, které může způsobit
©
8111
2008—The Toro® Company
Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420
Zaregistrujte svůj výrobek na adrese www.Toro.com.
Překlad originálu  (CS)
Vytištěno v  USA
Všechna práva vyhrazena
Product Specification
CategoriesSnow Blower Manuals, Toro Snow Blower
Tags, , ,
Model Number38606, 38607
Model Year2007
Download File
Please Enter the Security Characters Shown Below. Letters are Case Sensitive. Your download link will appear upon completing this step.
- 28 pages
Document TypeOperator's Manual
LanguageČeský jazyk
Serial Number270000001 - 270999999
Product NameToro 622R Power Throw Snowthrower
Product BrandToro. Customer Service Representatives are available by phone: Monday - Friday 7:30 a.m. to 9:00 p.m. (CDT) - Saturday 8:00 a.m. to 8:00 p.m. (CDT) - Sunday 10:00 a.m. to 8:00 p.m. (CDT)
Canada 1-888-225-4886 USA 1-888-384-9939, Snow Blower
Product TypeSnowthrower
Product SeriesSnowthrower, Two Stage Small Frame
Swath22 inch
DischargeTwo Stage
Engine ManufacturerTecumseh
Engine Oil Type21 oz. (.62l) 5w-30 or 10w / API SH or higher
Gearbox LubricantFwd. .9 / 1.3 / 1.9 Rev. 1.3 mph
Engine Motor Model #OH195SA-72566G
Engine Motor Size195cc
Engine Motor Type4 Cycle CARB2
Transmission Speed3 Forward/1 Reverse
Transmission TypeFriction Disc
Document File TypePDF
Publishertoro.com
Wikipedia's PageToro Company
CopyrightAttribution Non-commercial
(0 votes, average: 0 out of 5)

Submit your review (optional)
(will not be displayed)
* Required Field

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website