Toro 51593 Super Blower/Vacuum Manual, 2010-2014 – Dutch

Form No.   3364-171  Rev A
Super blaas-/zuigmachine
Modelnr.: 51593—Serienr.:  310000001 en hoger
Gebruikershandleiding
Dit product is een elektrische blaas- en zuigmachine. De machine is
bedoeld voor particulier gebruik en is geschikt voor het wegblazen
van vuil, afval en losse materialen en  voor het opzuigen van licht
organisch materiaal zoals gras en bladeren.  De machine is  niet
bedoeld voor gebruik in een afgesloten of zeer stoffige ruimte en mag
niet worden gebruikt om vuur aan te maken of voor het opzuigen van
harde voorwerpen.  Gewicht: 4,6 kg
Voordat u de machine in gebruik stelt, moet de u de voedingskabels
en snoeren controleren op beschadiging of slijtage.  U mag de
machine niet gebruiken als een snoer of kabel is beschadigd of
versleten.
Gebruik de machine nooit met defecte bescherm- of afdekplaten
of zonder dat de beveiligingen, zoals de blaas-/zuigpijp of de kap
van de blaaspijp/inlaat, op hun plaats zitten.
Dit product voldoet aan alle relevante Europese richtlijnen, zie voor
details de aparte product-specifieke conformiteitsverklaring.
Gebruik uitsluitend een  weerbestendig verlengsnoer met
CE-keurmerk, dat is voorzien van de juiste stekker volgens de
plaatselijke voorschriften.
Veiligheid
Bediening
Het is van essentieel belang dat u of elke andere gebruiker van de
machine eerst deze handleiding leest en begrijpt voordat de machine
in gebruik wordt genomen.  Hierdoor worden maximale veiligheid,
de beste maairesultaten en inzicht in de  machine verkregen. Let
Gebruik de machine niet op een  vochtig oppervlak.  Stel de
machine nooit bloot aan regen. Sla deze binnenshuis op.
Steek de stekker van de machine niet met natte handen in het
stopcontact.
vooral op het veiligheidssymbool
dat betekent VOORZICHTIG,
Laat het snoer altijd achterwaarts van de machine af lopen.
WAARSCHUWING of GEVAAR –  instructie voor persoonlijke
veiligheid. Lees die instructie en zorg ervoor dat u die begrijpt omdat
deze betrekking heeft op de veiligheid.  Het niet naleven van deze
instructies kan leiden tot lichamelijk letsel, brandgevaar of een
elektrische schok.
Als een snoer beschadigd raakt  tijdens het gebruik, moet u
onmiddellijk de stekker uit het stopcontact trekken.  Raak het
snoer niet aan voordat u de stekker uit het stopcontact hebt
getrokken.
LET OP! Deze machine is uitsluitend voor huishoudelijk gebruik.
U mag de machine niet  bij het snoer dragen, het snoer  als
handgreep gebruiken, tussen een gesloten deur klemmen of rond
scherpe randen of hoeken trekken. Houd  het snoer uit de buurt
van hete oppervlakken.
Instructie
Lees deze handleiding aandachtig door voordat u de machine
gaat gebruiken.  Zorg ervoor dat u  vertrouwd raakt met de
bedieningsorganen en dat u  weet hoe u de machine moet
gebruiken.
Schakel alle bedieningsorganen uit voordat u de stekker uit het
stopcontact haalt.
Haal de stekker niet uit het stopcontact door aan  het snoer te
trekken. Pak hierbij de stekker beet en niet het snoer.
Laat kinderen nooit de machine gebruiken.
Trek de stekker uit het stopcontact in de volgende gevallen:
Laat personen die niet van de instructies op de hoogte zijn nooit
de machine bedienen. Plaatselijke voorschriften kunnen nadere
eisen stellen aan de leeftijd van degene die met de machine werkt.
Als u de machine achterlaat
Voordat u een verstopping verwijdert
Gebruik de machine nooit wanneer  er personen, met name
kinderen, en huisdieren.in de buurt van het werkgebied zijn.
Voordat u de machine gaat controleren, schoonmaken  of
andere werkzaamheden gaat uitvoeren
De bestuurder of gebruiker is verantwoordelijk voor ongevallen of
schade aan andere personen of hun eigendommen.
Als de machine abnormaal begint te trillen
Werk uitsluitend bij daglicht of goed kunstlicht.
Reik niet te ver en zorg ervoor dat u altijd uw evenwicht bewaart.
Zorg dat u op hellingen altijd stevig staat.
Lopen, nooit rennen.
Vóór ingebruikname
Draag tijdens het gebruik altijd  een lange broek en stevige
schoenen.
Draag geen losse kleding of sieraden die in de luchtinlaat kunnen
worden gezogen (zie de volgende afbeelding). Houd lang haar uit
buurt van een luchtinlaat.
Houd de inlaat voor  de koellucht vrij van vuil.  Steek geen
voorwerpen in de openingen.  Gebruik de machine niet als één
van de openingen is verstopt.
Blaas het vuil nooit in de richting van omstanders.
Wees extra voorzichtig als u een trap reinigt.
Gebruik de machine niet om brandbare of ontvlambare vloeistoffen
zoals benzine op te zuigen, of in een ruimte waar deze stoffen zich
kunnen bevinden.
Zuig nooit iets op dat brandt of rookt, zoals sigaretten,  lucifers
of hete as.
Draag tijdens het gebruik een veiligheidsbril.
Deze machine is voorzien van een dubbele isolatie (d.w.z. klasse
2-apparaat). Gebruik uitsluitend identieke vervangingsonderdelen.
Draag een stofmasker om irritatie door stof te voorkomen.
©
8111
2009—The Toro® Company
Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420
Registreer uw product op www.Toro.com.
Vertaling van de oorspronkelijke tekst (NL)
Gedrukt in  de VS.
Alle rechten voorbehouden
Product Specification
CategoriesBlower Vacuum and Sweeper Manuals, Toro Blower and Vacuum Manuals
Tags
Model Number51593
Model Year2010, 2011, 2012, 2013, 2014
Download File
Please Enter the Security Characters Shown Below. Letters are Case Sensitive. Your download link will appear upon completing this step.
- 10 pages
Document TypeOperator's Manual
LanguageNederlands
Serial Number310000001 - 310999999, 311000001 - 311999999, 312000001 - 312999999, 313000001 - 313999999, 314000001 - 314999999
Product NameSuper Blower/Vacuum
Product BrandToro. Customer Service Representatives are available by phone: Monday - Friday 7:30 a.m. to 9:00 p.m. (CDT) - Saturday 8:00 a.m. to 8:00 p.m. (CDT) - Sunday 10:00 a.m. to 8:00 p.m. (CDT)
Canada 1-888-225-4886 USA 1-888-384-9939, Blowers, Vacuums
Product TypeBlower, Vacuum
Product SeriesBlower, Electric 850 Super Quiet
Engine Motor Type230 VAC
Document File TypePDF
Publishertoro.com
Wikipedia's PageToro Company
CopyrightAttribution Non-commercial
(0 votes, average: 0 out of 5)

Submit your review (optional)
(will not be displayed)
* Required Field

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website