Toro 51593 Super Blower/Vacuum Manual, 2010-2014 – Dutch

Toro Garantie
Voorwaarden en producten waarvoor de garantie geldt
Aanwijzingen voor aanvraag van garantieservice
The Toro® Company en  de hieraan gelieerde onderneming Toro
Warranty Company, geven krachtens een overeenkomst tussen beide
ondernemingen gezamenlijk de garantie alle onderstaande Toro-producten
te repareren als deze materiaalgebreken of fabricagefouten vertonen, mits
het product uitsluitend voor particulier gebruik* is aangewend.
Als u van mening bent  dat een Toro product materiaalgebreken of
fabricagefouten vertoont, moet u deze procedure volgen:
1.
Neem contact op met de verkoper om het product te laten nakijken
of te repareren. Als u om wat voor reden dan ook geen contact kunt
opnemen met de verkoper, neem dan contact op met een andere
erkende Toro-dealer om onderhoud te laten plegen.
De volgende perioden zijn van toepassing vanaf de datum van aankoop:
2.
Breng het product met uw  aankoopbewijs (kwitantie) naar de
servicedealer. Als u om welke reden dan ook niet tevreden bent met
de analyse van de servicedealer of met de geboden hulp, neem dan
contact met ons op:
Producten
Garantieperiode
Motorgazonmaaiers
Rijdende maaimachines met achterin geplaatste
motor
2 jaar beperkte garantie
2 jaar beperkte garantie
Gazon- en tuintractoren
Elektrische trimmers en bladblazers
Sneeuwruimers
2 jaar beperkte garantie
2 jaar beperkte garantie
2 jaar beperkte garantie
2 jaar beperkte garantie
Customer Care Department, Consumer Division
The Toro Company
8111
Lyndale Avenue South
Zero Turn-maaiers
Bloomington, MN 55420-1196, VS
Manager: Technische productondersteuning:  001–952–887–8248
*Oorspronkelijke koper houdt in:  de persoon die oorspronkelijk het
Toro-product heeft aangeschaft.
Zie bijgevoegde lijst met dealers
*Huiselijke doeleinden houdt in dat het product wordt gebruikt  op het
terrein van uw huis.  Gebruik op meer dan één locatie of  gebruik op
een werkplaats of gebruik voor verhuur wordt als commercieel gebruik
beschouwd.  Hierop is de garantie voor  commercieel gebruik van
toepassing.
Plichten van de eigenaar
U moet uw Toro product onderhouden door de onderhoudsprocedures
te volgen die  beschreven zijn in de Gebruikershandleiding.  Dit
routineonderhoud is voor uw rekening, ongeacht of dit wordt uitgevoerd
door de dealer of door uzelf.
Garantie voor commercieel gebruik
Voor Toro-producten voor consumenten die  worden gebruikt voor
commerciële doeleinden, gebruik op een werkplaats of  gebruik voor
verhuur geldt een garantie dat het product vrij is van materiaalgebreken
of fabricagefouten gedurende de volgende periode vanaf de datum van
de oorspronkelijke aankoop:
Zaken en gevallen die niet onder de garantie vallen
Buiten deze expliciete garantie vallen:
de kosten voor regelmatig onderhoud of onderdelen die aan slijtage
onderhevig zijn, zoals rotormessen (schoepen), schrapermessen,
riemen, brandstof, smeermiddelen,  olie verversen, bougies,
kabels/koppelingen of afstelling van remmen
Producten
Garantieperiode
90 dagen garantie
90 dagen garantie
Motorgazonmaaiers
Rijdende maaimachines met achterin geplaatste
motor
Gazon- en tuintractoren
Elektrische trimmers en bladblazers
Sneeuwruimers
elk product of onderdeel dat is veranderd of verkeerd  is gebruikt
en moet worden vervangen of worden gerepareerd als gevolg van
ongelukken of gebrekkig onderhoud.
90 dagen garantie
90 dagen garantie
90 dagen garantie
45 dagen garantie
reparaties die nodig zijn omdat de brandstof niet op tijd is vervangen
(deze mag maximaal een maand oud zijn, of omdat het  systeem
niet goed voorbereid is op een periode van buitengebruikstelling van
langer dan een maand.
Zero Turn-maaiers
motor en transmissie.  Op deze  zaken is de garantie van de
betreffende fabrikant van toepassing waarvoor eigen voorwaarden
gelden.
Alle reparaties waarop deze garantie van toepassing is, moeten door Toro
goedgekeurde vervangingsonderdelen worden gebruikt en deze reparaties
moeten worden uitgevoerd door een erkende Toro-servicedealer.
Algemene voorwaarden
De koper wordt beschermd door de nationale wetgeving van elk land.
De rechten waarover de koper beschikt op grond van deze wetgeving,
worden niet beperkt door deze garantie.
Product Specification
CategoriesBlower Vacuum and Sweeper Manuals, Toro Blower and Vacuum Manuals
Tags
Model Number51593
Model Year2010, 2011, 2012, 2013, 2014
Download File
Please Enter the Security Characters Shown Below. Letters are Case Sensitive. Your download link will appear upon completing this step.
- 10 pages
Document TypeOperator's Manual
LanguageNederlands
Serial Number310000001 - 310999999, 311000001 - 311999999, 312000001 - 312999999, 313000001 - 313999999, 314000001 - 314999999
Product NameSuper Blower/Vacuum
Product BrandToro. Customer Service Representatives are available by phone: Monday - Friday 7:30 a.m. to 9:00 p.m. (CDT) - Saturday 8:00 a.m. to 8:00 p.m. (CDT) - Sunday 10:00 a.m. to 8:00 p.m. (CDT)
Canada 1-888-225-4886 USA 1-888-384-9939, Blowers, Vacuums
Product TypeBlower, Vacuum
Product SeriesBlower, Electric 850 Super Quiet
Engine Motor Type230 VAC
Document File TypePDF
Publishertoro.com
Wikipedia's PageToro Company
CopyrightAttribution Non-commercial
(0 votes, average: 0 out of 5)

Submit your review (optional)
(will not be displayed)
* Required Field

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website