Toro 51593 Super Blower/Vacuum Manual, 2010-2014 – Dutch

Geluidsdruk
Zie de instructies voor onderhoud van apparaten met dubbele
isolatie (klasse 2)
Deze machine oefent een geluidsdruk van 97 dBA uit op het gehoor
van de bestuurder (met een onzekerheidswaarde (K) van 1 dBA.
Bliksem kan ernstig of dodelijk letsel veroorzaken. Als u bliksem
ziet of donder hoort in het gebied, gebruik de machine dan niet;
ga schuilen.
De geluidsdruk werd bepaald volgens de procedures in EN ISO 11201.
Geluidsniveau
Onderhoud en stalling
Draai alle moeren, bouten en schroeven regelmatig strak aan,
zodat de machine steeds veilig kan worden gebruikt.
Deze machine heeft een gegarandeerd geluidsniveau van 103 dBA
met een onzekerheidswaarde (K) van 1 dBA.
Controleer de afvalzak regelmatig op slijtage en mankementen.
Vervang versleten of beschadigde onderdelen.
Het geluidsniveau werd bepaald volgens de procedures in EN ISO
11094.
Als de machine niet naar behoren werkt, is gevallen of beschadigd,
in het water is terechtgekomen of buiten heeft gestaan, moet u
deze terugbrengen naar een servicedealer.
Trillingsniveau
Gemeten trillingsniveau = 4,0 m/s2
Gebruik ter vervanging uitsluitend  originele onderdelen en
accessoires.
Onzekerheidswaarde (K) = 2,0 m/s2
De gemeten waarden zijn bepaald volgens de procedures in EN ISO
20643.
Bewaar de machine op een droge plaats.
Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA)
Volgens EU-richtlijn 2002/96/EG is dit product een elektrisch of elektronisch apparaat.
Verwijder dit apparaat niet als ongesorteerd stedelijk afval.
Breng dit apparaat volgens de  plaatselijke of nationale wettelijke voorschriften naar een inzamelpunt  of
recyclingbedrijf.
De consument speelt een  belangrijke rol bij de beperking van  de hoeveelheid afval door afgedankte
elektronische/elektrische apparatuur in te leveren voor recycling.
Recycling voorkomt dat gevaarlijke stoffen worden verspreid in de stedelijke afvalstroom.
Het symbool voor gescheiden inzameling van elektrisch en elektronische apparatuur is een doorgekruiste afvalbak;
dit herinnert de gebruiker eraan dit product niet te verwijderen als ongesorteerd stedelijk afval.
Veiligheids- en instructiestickers
LET OP! Veiligheidsstickers en veiligheidsinstructies bevinden zich bij plaatsen waar gevaar kan ontstaan. Vervang verdwenen of
beschadigde stickers.
110-7425
1.
2.
Lees de Gebruikershandleiding.
4.
5.
Machine kan voorwerpen uitwerpen – Draag oogbescherming.
Gevaar voor elektrische schok – Stel de blaasmachine niet bloot
aan regen en andere vochtige omstandigheden.
De machine kan voorwerpen uitwerpen—Houd omstanders op
een veilige afstand van de machine.
3.
Waarschuwing – Haal de stekker  van de blaasmachine uit
het stopcontact en lees de instructies  voordat u service- of
onderhoudswerkzaamheden uitvoert.
6.
Bevat herbruikbare materialen; niet weggooien.
2
Product Specification
CategoriesBlower Vacuum and Sweeper Manuals, Toro Blower and Vacuum Manuals
Tags
Model Number51593
Model Year2010, 2011, 2012, 2013, 2014
Download File
Please Enter the Security Characters Shown Below. Letters are Case Sensitive. Your download link will appear upon completing this step.
- 10 pages
Document TypeOperator's Manual
LanguageNederlands
Serial Number310000001 - 310999999, 311000001 - 311999999, 312000001 - 312999999, 313000001 - 313999999, 314000001 - 314999999
Product NameSuper Blower/Vacuum
Product BrandToro. Customer Service Representatives are available by phone: Monday - Friday 7:30 a.m. to 9:00 p.m. (CDT) - Saturday 8:00 a.m. to 8:00 p.m. (CDT) - Sunday 10:00 a.m. to 8:00 p.m. (CDT)
Canada 1-888-225-4886 USA 1-888-384-9939, Blowers, Vacuums
Product TypeBlower, Vacuum
Product SeriesBlower, Electric 850 Super Quiet
Engine Motor Type230 VAC
Document File TypePDF
Publishertoro.com
Wikipedia's PageToro Company
CopyrightAttribution Non-commercial
(0 votes, average: 0 out of 5)

Submit your review (optional)
(will not be displayed)
* Required Field

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website