Toro 62925 206cc OHV Vacuum Blower Operators Manual, 2006-2010 – Dutch

Gebruiksaanwij-
zing
...
Als het praktisch mogelijk is, kunt u het
beste een machine met een benzinemotor
eerst van de vrachtwagen of aanhanger
halen en bijtanken als de machine met
de wielen op de grond staat.
Voordat u de machine in gebruik neemt, moet u
het brandstof- en oliepeil controleren en rommel
van de machine verwijderen. Zorg ervoor dat het
werkgebied vrij van mensen en rommel is.
Als dit niet mogelijk is, verdient het de
voorkeur dergelijke machines op een
truck of aanhanger bij te vullen uit een
draagbaar vat, niet met behulp van een
vulpistool van een pomp.
Brandstofbijvullen
In bepaalde omstandigheden is benzine
uiterst ontvlambaar en zeer explosief. Brand
of explosie van benzine kan brandwonden
bij u of anderen  en materiële schade
veroorzaken.
Als u een vulpistool moet gebruiken,
dient u de vulpijp voortdurend in contact
met de rand van de brandstoftank of de
opening van het vat te houden, totdat u
klaar bent met bijvullen.
Vul de brandstoftank in de open lucht
wanneer de motor koud is. Eventueel
gemorste benzine opnemen.
Gebruik loodvrije  benzine (octaangetal
minimaal 87).  Gelode, normale benzine kan
worden gebruikt als loodvrije  benzine niet
verkrijgbaar is.
Vul de brandstoftank niet helemaal vol.
Vul de brandstoftank tot maximaal 6 mm
tot 13 mm vanaf de onderkant van de
vulbuis. Deze ruimte  in de tank geeft
benzine de kans om uit te zetten.
Belangrijk:  Nooit methanol, benzine
die methanol bevat of gasohol met meer
dan 10% ethanol gebruiken, omdat deze
het brandstofsysteem van de motor kunnen
beschadigen.  Geen olie bij de benzine
mengen.
Rook nooit wanneer u met benzine bezig
bent, en houd de brandstof weg van open
vuur of vonken.
Bewaar benzine in een goedgekeurd vat
of blik en buiten bereik van kinderen.
Koop nooit meer benzine dan  u in
Gebruikvanstabilizer/conditioner
Gebruik van stabilizer/conditioner  in de
tractie-eenheid biedt de volgende voordelen:
30
dagen kunt opmaken.
Zet benzinevaten altijd op de grond en
uit de buurt van het voertuig alvorens de
tank bij te vullen.
•   Houdt de benzine vers gedurende stalling van
90 dagen of minder. Als u de machine langer
wilt stallen, moet u de benzine aftappen uit de
brandstoftank.
Benzinevaten niet in een vrachtwagen of
aanhanger vullen, omdat bekleding of
kunststof beplating het vat kan isoleren,
waardoor de afvoer van statische lading
wordt bemoeilijkt.
•   Houdt de motor tijdens het gebruik schoon.
Voorkomt harsachtige afzettingen in het
brandstofsysteem, die tot startproblemen
kunnen leiden.
...
Belangrijk:  Gebruik  nooit
brandstofadditieven die methanol of
ethanol bevatten.
Voeg de juiste hoeveelheid stabilizer/conditio-
ner aan de benzine toe.
14
Product Specification
CategoriesBlower Vacuum and Sweeper Manuals, Toro Blower and Vacuum Manuals
Tags
Model Number62925
Model Year2006, 2007, 2008, 2009, 2010
Download File
Please Enter the Security Characters Shown Below. Letters are Case Sensitive. Your download link will appear upon completing this step.
- 28 pages
Document TypeOperator's Manual
LanguageNederlands
Serial Number280000001 - 280999999, 290000001 - 290999999,310000001 - 310999999
Product Name206cc OHV Vacuum Blower
Product BrandToro. Customer Service Representatives are available by phone: Monday - Friday 7:30 a.m. to 9:00 p.m. (CDT) - Saturday 8:00 a.m. to 8:00 p.m. (CDT) - Sunday 10:00 a.m. to 8:00 p.m. (CDT)
Canada 1-888-225-4886 USA 1-888-384-9939, Blowers, Vacuums
Product TypeBlower, Vacuum
Product SeriesGas Powered, Lawn Vacuum / Sweeper / Blower
Swath76cm
Discharge1000 cfm/28 cu.m/min
Engine ManufacturerBriggs & Stratton
Engine Motor Model #126302-0321-B8
Engine Motor Type4 Cycle EPA2
Transmission Speed1 Speed
Transmission TypeCapstan
Document File TypePDF
Publishertoro.com
Wikipedia's PageToro Company
CopyrightAttribution Non-commercial
(0 votes, average: 0 out of 5)

Submit your review (optional)
(will not be displayed)
* Required Field

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website