Toro 62925 206cc OHV Vacuum Blower Operators Manual, 2006-2010 – Dutch

Veiligheid
Ga er nooit van uit dat kinderen op de plaats
blijven waar u ze het laatst heeft gezien.
Het is van essentieel belang dat u of elke andere
gebruiker van de machine eerst de handleiding
leest en begrijpt alvorens de motor te starten.
Hierdoor wordt maximale veiligheid, de beste
resultaten en inzicht in het product verkregen.
•   Houd kinderen weg uit werkgebied en plaats
ze onder toezicht van een verantwoordelijke
volwassene.
Let goed op en zet de machine af als kinderen
het werkgebied binnenkomen.
Dit is het veiligheidssymbool.  Het  wordt
gebruikt om uw attent te maken op mogelijk
risico’s op lichamelijk letsel.  Houd u aan alle
veiligheidsberichten bij dit symbool teneinde
lichamelijk of zelfs dodelijk letsel te voorkomen.
Wees extra voorzichtig bij het naderen van
blinde hoeken, struiken, bomen, en andere
objecten die het zicht kunnen belemmeren.
Onthoud dat de bestuurder verantwoordelijk is
voor ongevallen of schade aan andere personen
of hun eigendommen.
Onjuist gebruik of onderhoud van de machine
kan letsel of de dood veroorzaken. Om dit risico
te verminderen, dient u zich aan de volgende
instructies te houden.
Raadpleeg de instructies van de fabrikant
voor de juiste bediening en installatie van
accessoires. Gebruik uitsluitend accessoires die
de fabrikant heeft goedgekeurd.
De uitlaatgassen van de motor bevatten
koolmonoxide, een reukloos, dodelijk gif.
Vooringebruikname
Draag tijdens het gebruik altijd een lange broek
en stevige schoenen.
Laat de motor niet binnenshuis of in een
afgesloten ruimte draaien.
Draag geen schoenen met open tenen en loop
niet op blote voeten als u de machine gebruikt.
Algemeneveiligheidsregels
Draag altijd oogbescherming  of een
veiligheidsbril die de ogen geheel afsluit, als u
de machine gebruikt.
Instructie
Lees deze handleiding aandachtig door.
Zorg ervoor dat u vertrouwd raakt met de
bedieningsorganen en weet hoe u ze moet
gebruiken, voordat u de machine start.
•   Waarschuwing: Benzine is uiterst ontvlambaar.
Neem de volgende voorzorgsmaatregelen:
Bewaar brandstof uitsluitend in tanks of
blikken die daar speciaal voor bedoeld zijn.
Laat kinderen nooit de machine bedienen.
Plaatselijke voorschriften kunnen nadere eisen
stellen aan de leeftijd van degene die met de
machine werkt.
Vul de brandstoftank nooit binnenshuis;
tijdens het bijvullen niet roken.
Vul zo nodig brandstof bij voordat u de
motor aanzet. Verwijder nooit de dop van
de brandstoftank en vul nooit benzine bij
wanneer de motor loopt of heet is.
Laat volwassen personen die niet bekend
zijn met deze instructies, nooit de machine
gebruiken.
Probeer de machine niet te starten als er
benzine is gemorst. Verwijder de machine
van de plek waar is gemorst, en voorkom
elke vorm van open vuur of vonken totdat
de benzinedampen volledig zijn verdwenen.
Gebruik de machine nooit  wanneer er
personen, met name kinderen, en huisdieren.in
de buurt van het werkgebied verschijnen.
Stop de machine als iemand het werkgebied
binnenkomt.
Doe steeds de dop weer zorgvuldig op
brandstoftanks en -containers.
Er kunnen fatale ongelukken gebeuren als
de gebruiker van de machine niet alert is op
de aanwezigheid van kinderen. De machine
oefent aantrekkingskracht uit op kinderen.
–   Als u brandstof moet aftappen uit de
brandstoftank, doe dit dan in de open lucht.
4
Product Specification
CategoriesBlower Vacuum and Sweeper Manuals, Toro Blower and Vacuum Manuals
Tags
Model Number62925
Model Year2006, 2007, 2008, 2009, 2010
Download File
Please Enter the Security Characters Shown Below. Letters are Case Sensitive. Your download link will appear upon completing this step.
- 28 pages
Document TypeOperator's Manual
LanguageNederlands
Serial Number280000001 - 280999999, 290000001 - 290999999,310000001 - 310999999
Product Name206cc OHV Vacuum Blower
Product BrandToro. Customer Service Representatives are available by phone: Monday - Friday 7:30 a.m. to 9:00 p.m. (CDT) - Saturday 8:00 a.m. to 8:00 p.m. (CDT) - Sunday 10:00 a.m. to 8:00 p.m. (CDT)
Canada 1-888-225-4886 USA 1-888-384-9939, Blowers, Vacuums
Product TypeBlower, Vacuum
Product SeriesGas Powered, Lawn Vacuum / Sweeper / Blower
Swath76cm
Discharge1000 cfm/28 cu.m/min
Engine ManufacturerBriggs & Stratton
Engine Motor Model #126302-0321-B8
Engine Motor Type4 Cycle EPA2
Transmission Speed1 Speed
Transmission TypeCapstan
Document File TypePDF
Publishertoro.com
Wikipedia's PageToro Company
CopyrightAttribution Non-commercial
(0 votes, average: 0 out of 5)

Submit your review (optional)
(will not be displayed)
* Required Field

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website