Toro 62925 206cc OHV Vacuum Blower Operators Manual, 2006-2010 – Dutch

Dit vonkontstekingssysteem is in overeenstemming
met de Canadese ICES-002.
(Figuur 2) met de volgende veiligheidssymbolen,
die duiden op een gevaarlijke situatie die zwaar
lichamelijk letsel of de dood tot gevolg kan hebben
wanneer de veiligheidsvoorschriften niet in acht
worden genomen.
De bijgevoegdeBedieningshandleiding
van de  motor wordt geleverd  om
informatie te verstrekken met betrekking
tot de Amerikaanse  Environmental
Protection Agency (EPA) en de California
Emission Control Regulation betreffende
uitlaatsystemen, onderhoud en waarborgen.
Nieuwe exemplaren kunt u bestellen via de
fabrikant van de motor.
Figuur2
1.
Veiligheidssymbool
Inleiding
Er worden in deze handleiding nog twee woorden
gebruikt om uw aandacht op bijzondere informatie
te vestigen. Belangrijk attendeert u op bijzondere
technische informatie en Opmerking duidt
algemene informatie aan die bijzondere aandacht
verdient.
Lees deze handleiding zorgvuldig, zodat u weet hoe
u de machine op de juiste wijze kunt gebruiken en
onderhouden en letsel en schade aan de machine
kunt voorkomen. U bent verantwoordelijk voor
het juiste en veilige gebruik van de machine.
U kunt rechtstreeks contact opnemen met Toro op
www.Toro.com om informatie over producten en
accessoires te verkrijgen, een dealer te vinden of
uw product te registreren.
Inhoud
Inleiding .............................................................       2
Veiligheid ............................................................      4
Algemene veiligheidsregels ..................  4
Veiligheids- en instructiestick-
ers ......................................     6
Montage .............................................................       8
Indien u service, originele Toro onderdelen of
aanvullende informatie nodig hebt, kunt u contact
opnemen met een erkende Service Dealer of met
de klantenservice van Toro. U dient hierbij altijd
het modelnummer en het serienummer van het
product te vermelden. De locatie van het plaatje
met het modelnummer en het serienummer van
het product is aangegeven op Figuur 1. U kunt de
nummers noteren in de ruimte hieronder.
1
Bovenste handgreep  en
bedieningsorganen
monteren ............................   9
De afvoertunnel en  de zak
monteren ..........................   10
De zuigkop monteren .....................  10
2
3
Algemeen overzicht van de machine................... 12
Bedieningsorganen ...........................    12
Gebruiksaanwijzing...........................................      14
Brandstof bijvullen............................    14
Oliepeil controleren...........................   15
Starten en  stoppen van  de
motor................................    15
Luchtinlaathuis afstellen ....................  16
Vooruitrijden.....................................    16
Afvalzak gebruiken............................   17
Vanzuigen opblazen zetten...............   17
Onderhoud .......................................................      20
Aanbevolenonderhoudsschema  ...............  20
Procedures voorafgaande  aan
Figuur1
1.
Locatievanhetmodelnummerenhetserienummer.
Modelnr.:
Serienr.:
onderhoud ................................    20
Smering.....................................................      20
Deze handleiding noemt een aantal mogelijke
gevaren en bevat een aantal veiligheidsberichten
©
2006—TheToro®Company
LyndaleAvenueSouth
Bloomington,MN55420
Ukuntcontactmetonsopnemenopwww.Toro.com.
Gedrukt in de VS.
Alle rechten voorbehouden
8111
2
Product Specification
CategoriesBlower Vacuum and Sweeper Manuals, Toro Blower and Vacuum Manuals
Tags
Model Number62925
Model Year2006, 2007, 2008, 2009, 2010
Download File
Please Enter the Security Characters Shown Below. Letters are Case Sensitive. Your download link will appear upon completing this step.
- 28 pages
Document TypeOperator's Manual
LanguageNederlands
Serial Number280000001 - 280999999, 290000001 - 290999999,310000001 - 310999999
Product Name206cc OHV Vacuum Blower
Product BrandToro. Customer Service Representatives are available by phone: Monday - Friday 7:30 a.m. to 9:00 p.m. (CDT) - Saturday 8:00 a.m. to 8:00 p.m. (CDT) - Sunday 10:00 a.m. to 8:00 p.m. (CDT)
Canada 1-888-225-4886 USA 1-888-384-9939, Blowers, Vacuums
Product TypeBlower, Vacuum
Product SeriesGas Powered, Lawn Vacuum / Sweeper / Blower
Swath76cm
Discharge1000 cfm/28 cu.m/min
Engine ManufacturerBriggs & Stratton
Engine Motor Model #126302-0321-B8
Engine Motor Type4 Cycle EPA2
Transmission Speed1 Speed
Transmission TypeCapstan
Document File TypePDF
Publishertoro.com
Wikipedia's PageToro Company
CopyrightAttribution Non-commercial
(0 votes, average: 0 out of 5)

Submit your review (optional)
(will not be displayed)
* Required Field

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website