Toro 62925 206cc OHV Vacuum Blower Operators Manual, 2006-2010 – Dutch

Vervang defecte geluiddempers.
•   Werk niet in de buurt  van steile hellingen,
greppels of dijken. U loopt dan de kans weg te
glijden of uw evenwicht te verliezen.
Voordat u de machine in gebruik neemt, moet
u de machine controleren op tekenen van
slijtage of beschadiging. Vervang versleten of
beschadigde onderdelen.
•   Werk niet op nat gras. Dit geeft weinig steun,
zodat de kans bestaat dat u wegglijdt.
Gebruiksaanwijzing
Onderhoudenstalling
Laat de motor nooit  in een afgesloten
ruimte lopen,  omdat zich daar giftige
koolmonoxidedampen kunnen verzamelen.
•   Draai alle moeren,  bouten en schroeven
regelmatig strak aan, zodat de machine steeds
veilig kan worden gebruikt.
Werk uitsluitend bij daglicht of goed kunstlicht.
Zorg dat u op hellingen altijd stevig staat.
Loop stapvoets; nooit rennen.
•   Als er zich brandstof in de tank bevindt, mag
u de machine niet opbergen in een afgesloten
ruimte waar benzinedampen in contact met
open vuur of vonken kunnen komen.
Houd de handgreep stevig omklemd.
Laat de motor afkoelen voordat u de machine
in een afgesloten ruimte stalt.
Ga voorzichtig te werk als u op een heuvel van
richting verandert.
Om brandgevaar te voorkomen moet de motor,
de geluiddemper en de brandstoftank vrij zijn
van gras, bladeren en overtollig smeervet.
Gebruik de machine niet op steile hellingen.
Gebruik de machine nooit  met defecte
bescherm- of afdekplaten of zonder  dat
de beveiligingen, (zoals de  buis van de
blaasmachine en/of afvalzak) op hun plaats
zitten.
•   Controleer de afvalzak regelmatig op slijtage
en mankementen.
Vervang versleten of beschadigde onderdelen.
Wees extra voorzichtig als u met benzine
omgaat; benzinedampen zijn explosief.
Schakel de tractie uit voordat u de machine
start.
Houd de machine vrij van gras, bladeren of
andere aangekoekte rommel. Neem gemorste
olie of brandstof op.
Houd uw handen en voeten uit de buurt van
de tuit. Blijf te allen tijde uit de buurt en de
buis van de blaasmachine (indien gemonteerd).
Als u een voorwerp raakt, moet u stoppen en
de machine controleren. Indien nodig moet u
de machine repareren voordat u de motor start.
Zet de motor af en maakt de bougiekabel los:
voordat u verstoppingen verwijdert
voordat u de machine gaat controleren,
schoonmaken of andere werkzaamheden
gaat uitvoeren
•   De componenten  van de afval zak zijn
onderhevig aan slijtage, beschadiging en
achteruitgang, waardoor bewegende delen
bloot zouden kunnen komen te liggen, of
voorwerpen kunnen worden weggeslingerd.
Controleer veelvuldig de onderdelen en
vervang deze indien nodig door onderdelen die
de fabrikant heeft aanbevolen.
voordat u de machine van zuigen op blazen
of van blazen op zuigen zet
Zet de motor af:
als u de machine achterlaat
voordat u de brandstoftank bijvult
•   Verander nooit de snelheidsinstellingen van
de motor.
Zet de motor af en wacht totdat het rotorblad
volledig stil staat voordat u  de afvalzak
verwijdert.
•   Als u  brandstof moet aftappen uit de
brandstoftank, doe dit dan in de open lucht.
Gebruik de machine niet als u onder de invloed
van alcohol of drugs verkeert.
•   Om de  beste prestaties en een  veilig
gebruik te verzekeren, uitsluitend originele
Toro-onderdelen en accessoires gebruiken.
Als de machine abnormaal begint te trillen,
moet u de motor afzetten en onmiddellijk
nagaan wat de oorzaak daarvan is. Trillingen
duiden meestal op problemen.
•   Zorg  ervoor dat de veiligheids-  en
instructiestickers in goede staat zijn en vervang
ze indien nodig.
5
Product Specification
CategoriesBlower Vacuum and Sweeper Manuals, Toro Blower and Vacuum Manuals
Tags
Model Number62925
Model Year2006, 2007, 2008, 2009, 2010
Download File
Please Enter the Security Characters Shown Below. Letters are Case Sensitive. Your download link will appear upon completing this step.
- 28 pages
Document TypeOperator's Manual
LanguageNederlands
Serial Number280000001 - 280999999, 290000001 - 290999999,310000001 - 310999999
Product Name206cc OHV Vacuum Blower
Product BrandToro. Customer Service Representatives are available by phone: Monday - Friday 7:30 a.m. to 9:00 p.m. (CDT) - Saturday 8:00 a.m. to 8:00 p.m. (CDT) - Sunday 10:00 a.m. to 8:00 p.m. (CDT)
Canada 1-888-225-4886 USA 1-888-384-9939, Blowers, Vacuums
Product TypeBlower, Vacuum
Product SeriesGas Powered, Lawn Vacuum / Sweeper / Blower
Swath76cm
Discharge1000 cfm/28 cu.m/min
Engine ManufacturerBriggs & Stratton
Engine Motor Model #126302-0321-B8
Engine Motor Type4 Cycle EPA2
Transmission Speed1 Speed
Transmission TypeCapstan
Document File TypePDF
Publishertoro.com
Wikipedia's PageToro Company
CopyrightAttribution Non-commercial
(0 votes, average: 0 out of 5)

Submit your review (optional)
(will not be displayed)
* Required Field

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website