Toro 38026 1800 Power Curve Snowblower Operators Manual, 2007-2008 – Dutch

Form No. 3354-209 Rev A
1800
PowerCurve®Sneeuwruimer
Modelnr.: 38026—Serienr. 270000001oghøjere
Operator's Manual
Inleiding
Figure2
Lees deze handleiding zorgvuldig, zodat u weet hoe u de
machine op de juiste wijze kunt gebruiken en onderhouden
en letsel en schade aan de machine kunt voorkomen. U
bent verantwoordelijk voor het juiste en veilige gebruik van
de machine.
1.
Veiligheidssymbool
Er worden in deze handleiding  nog twee woorden
gebruikt om uw aandacht op bijzondere informatie te
vestigen. Belangrijk attendeert u op bijzondere technische
informatie en Opmerking duidt algemene informatie aan
die bijzondere aandacht verdient.
U kunt rechtstreeks met Toro op www.Toro.com contact
opnemen om informatie over producten en accessoires te
verkrijgen, een dealer te vinden of uw product te registreren.
Veiligheid
Als u service, originele Toro-onderdelen of aanvullende
informatie nodig hebt, kunt u contact opnemen met een
erkende Service Dealer of met de klantenservice van Toro.
Figure 1 toont de locatie van het modelnummer en het
serienummer van het product. U kunt de nummers noteren
in de ruimte hieronder.
Deze sneeuwruimer voldoet minstens aan ISO-norm
8437,
van kracht op het moment van productie.
Lees altijd deze handleiding en zorg ervoor dat u deze
begrijpt voordat u de machine start.
Dit is het veiligheidssymbool. Het wordt gebruikt
om uw attent te maken op  mogelijk risico’s op
lichamelijk letsel. Houd u aan alle veiligheidsberichten
bij dit symbool teneinde lichamelijk of zelfs dodelijk
letsel te voorkomen.
Onjuist gebruik of onderhoud van de sneeuwruimer
kan letsel veroorzaken. Om dit risico te verminderen,
dient u zich aan de volgende instructies te houden.
Navolgende instructies zijn afgeleid van ANSI/OPEI norm
B71.3-1995, ISO-norm 8437:1989 en de Europese normen
EN 786:1996 en EN 60335-2-91:2002.
Figure1
1.
Model-enserienummers
Instructie
ModelNo.
SerialNo.
Lees deze handleiding aandachtig  door.  Zorg
ervoor dat u door en door vertrouwd raakt met de
bedieningsorganen en weet hoe u de machine moet
gebruiken. Zorg ervoor dat u weet hoe u de machine
kunt stoppen en de bedieningsorganen snel kunt
uitschakelen.
Deze handleiding noemt een aantal mogelijke gevaren en
bevat een aantal veiligheidsberichten (Figure 2) met de
volgende veiligheidssymbolen, die duiden op een gevaarlijke
situatie die zwaar lichamelijk letsel of de dood tot gevolg
kan hebben wanneer de veiligheidsvoorschriften niet in acht
worden genomen.
Laat kinderen nooit de sneeuwruimer bedienen. Laat
volwassenen de machine nooit bedienen zonder dat zij
een grondige instructie hebben gekregen.
Houd iedereen (met name kinderen) en huisdieren weg
uit het werkgebied.
Wees voorzichtig om te voorkomen dat u wegglijdt of
valt.
©
2006—TheToro®Company
LyndaleAvenueSouth
Bloomington,MN55420
Register at www.Toro.com.
OriginalInstructions (EN)
Gedrukt in de VS
All Rights Reserved
8111
Product Specification
CategoriesSnow Blower Manuals, Toro Snow Blower
Tags,
Model Number38026
Model Year2007, 2008
Download File
Please Enter the Security Characters Shown Below. Letters are Case Sensitive. Your download link will appear upon completing this step.
- 12 pages
Document TypeOperator's Manual
LanguageNederlands
Serial Number270000001 - 270999999, 280000001 - 280999999
Product Name1800 Power Curve Snowthrower
Product BrandToro. Customer Service Representatives are available by phone: Monday - Friday 7:30 a.m. to 9:00 p.m. (CDT) - Saturday 8:00 a.m. to 8:00 p.m. (CDT) - Sunday 10:00 a.m. to 8:00 p.m. (CDT)
Canada 1-888-225-4886 USA 1-888-384-9939, Snow Blower
Product TypeSnowthrower
Product SeriesSnowthrower
Swath18 inch
DischargeSingle Stage
Engine Motor Size7.3 amp
Engine Motor Type230 VAC
Document File TypePDF
Publishertoro.com
Wikipedia's PageToro Company
CopyrightAttribution Non-commercial
(0 votes, average: 0 out of 5)

Submit your review (optional)
(will not be displayed)
* Required Field

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website