Toro 38026 1800 Power Curve Snowblower Operators Manual, 2007-2008 – Dutch

Vooringebruikname
Als u een vreemd voorwerp heeft geraakt, moet u de
motor afzetten, de sneeuwruimer grondig controleren
op eventuele beschadigingen en alle  benodigde
reparaties uitvoeren voordat u de machine weer in
gebruik neemt.
Het gebied waar u de sneeuwruimer wilt gebruiken,
dient u grondig te  controleren.  Verwijder alle
deurmatten, sleden, planken, draden en andere vreemde
voorwerpen.
Als de machine abnormaal begint te trillen, moet u de
motor afzetten en onmiddellijk nagaan wat de oorzaak
daarvan is. Trillingen duiden meestal op problemen.
Laat de bedieningshendel los om de rotorbladen uit te
schakelen, voordat u de motor start.
Draag altijd geschikte  winterkleding als u de
sneeuwruimer gebruikt. Schoenen zorgen ervoor dat u
steviger staat op een glad oppervlak.
Zet de motor af voordat u de bedieningspositie verlaat,
de afvoer ontstopt en de machine repareert, afstelt of
controleert.
Probeer nooit de machine af te stellen terwijl de motor
loopt, behalve als dit specifiek wordt aanbevolen door
Toro.
Als u de sneeuwruimer reinigt, repareert of controleert,
moet u ervoor zorgen dat de rotorbladen  en alle
bewegende onderdelen tot stilstand zijn gekomen.
Wacht totdat de motor en de sneeuwruimer  zich
hebben aangepast aan de buitentemperatuur, alvorens
te beginnen met sneeuw ruimen.
Ga nooit sneeuw ruimen op  hellingen. Ga  zeer
zorgvuldig te werk als u van richting verandert op een
helling. Probeer nooit sneeuw te ruimen op een steile
helling.
Bij gebruik van een machine die wordt aangedreven
door een motor, bestaat de kans dat u een voorwerp in
uw ogen krijgt. Draag daarom altijd een veiligheidsbril
of een oogscherm als u de sneeuwruimer gebruikt,
afstelt of repareert.
Gebruik de machine niet als goede schermen, schilden
of andere beveiligingsmiddelen ontbreken.
Gebruik de sneeuwruimer nooit in de buurt van glazen
wanden, auto’s, puigevels en steile hellingen zonder dat
de sneeuwafvoer in de correcte hoek is geplaatst. Zorg
ervoor dat kinderen en huisdieren uit de buurt blijven.
Zorg ervoor dat de ventilatiegaten altijd vrij van rommel
blijven.
Voordat u de machine in gebruik stelt, moet de u de
voedingskabels en snoeren controleren op beschadiging
of slijtage.
Let erop dat u niet in een te hoog tempo sneeuw ruimt,
omdat anders de machine overbelast kan raken.
Kijk achterom en wees voorzichtig als u achteruitloopt
met de sneeuwruimer.
Bediening
Richt de afvoer nooit op omstanders en laat niemand
voor de machine komen.
Houd handen en voeten uit de buurt van draaiende
onderdelen.  Blijf altijd  uit de buurt van  de
afvoeropening.
Gebruik de machine uitsluitend als het zicht of de
verlichting goed is. Zorg ervoor dat u altijd stevig staat
en houd de handgreep goed vast. Loop stapvoets; nooit
rennen.
Trek de stekker van de sneeuwruimer uit het stopcontact
voordat u de machine gaat controleren, schoonmaken
of andere werkzaamheden gaat uitvoeren, of als u deze
niet gebruikt.
Onderhoudenstalling
Als kabels of snoeren beschadigd raken tijdens het
gebruik, moet u onmiddellijk  de stekker uit het
stopcontact trekken. Raak kabels of snoeren niet aan
voordat u de stekker uit het stopcontact hebt getrokken.
Controleer regelmatig of alle bevestigingen stevig
vastzitten zodat de machine steeds veilig kan worden
gebruikt.
U mag de machine niet gebruiken als een snoer of kabel
is beschadigd of versleten.
Raadpleeg altijd deze gebruikershandleiding voor
belangrijke informatie als u de sneeuwruimer voor een
lange periode wilt opslaan.
Houd snoeren uit de buurt van de rotorbladen.
De voedingsbron voor de  machine moet een
netvoedingapparaat met een uitschakelstroom van
maximaal 30 mA zijn.
Zorg ervoor dat de veiligheids- en instructiestickers in
goede staat zijn,en vervang ze indien nodig.
VeiligebedieningvandeToro
sneeuwruimer
Wees uiterste voorzichtig bij het oversteken van een
grindpad, voetpad, of weg.  Let op het verkeer en
verborgen gevaren.
Ga nooit sneeuw ruimen op een oppervlak dat is bedekt
met steenslag of grind. Deze machine mag uitsluitend
worden gebruikt op een verhard oppervlak.
De volgende lijst bevat veiligheidsinstructies die specifiek
zijn toegesneden op Toro-producten,  naast andere
veiligheidsinstructies waarvan u op de hoogte moet zijn.
2
Product Specification
CategoriesSnow Blower Manuals, Toro Snow Blower
Tags,
Model Number38026
Model Year2007, 2008
Download File
Please Enter the Security Characters Shown Below. Letters are Case Sensitive. Your download link will appear upon completing this step.
- 12 pages
Document TypeOperator's Manual
LanguageNederlands
Serial Number270000001 - 270999999, 280000001 - 280999999
Product Name1800 Power Curve Snowthrower
Product BrandToro. Customer Service Representatives are available by phone: Monday - Friday 7:30 a.m. to 9:00 p.m. (CDT) - Saturday 8:00 a.m. to 8:00 p.m. (CDT) - Sunday 10:00 a.m. to 8:00 p.m. (CDT)
Canada 1-888-225-4886 USA 1-888-384-9939, Snow Blower
Product TypeSnowthrower
Product SeriesSnowthrower
Swath18 inch
DischargeSingle Stage
Engine Motor Size7.3 amp
Engine Motor Type230 VAC
Document File TypePDF
Publishertoro.com
Wikipedia's PageToro Company
CopyrightAttribution Non-commercial
(0 votes, average: 0 out of 5)

Submit your review (optional)
(will not be displayed)
* Required Field

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website