Toro 38026 1800 Power Curve Snowblower Operators Manual, 2007-2008 – Dutch

Draaiende rotorbladen kunnen letsel veroorzaken
aan vingers of handen.  Blijf achter de handgrepen
en kom niet in de buurt van de afvoeropening als u
de sneeuwruimer gebruikt.  Houd kleding, gezicht,
handen, voeten en andere lichaamsdelen uit de buurt
van bewegende of draaiende onderdelen.
onderhouds-, reparatie- of afstelwerkzaamheden uit
te voeren, moet u de motor afzetten en de stekker uit
het stopcontact trekken. Indien belangrijke reparaties
nodig zijn, moet u contact opnemen met een erkende
Toro-dealer.
Gebruik ter vervanging uitsluitend originele onderdelen
en accessoires van Toro.
Voordat u de sneeuwruimer afstelt, reinigt, repareert
en controleert, of voordat u de afvoer ontstopt, moet
u de motor afzetten en wachten totdat alle bewegende
onderdelen tot stilstand zijn gekomen.
Geluidsdruk
Verwijder verstoppingen uit de afvoer met een stok.
Doe dit niet met uw handen.
Deze machine oefent een geluidsdruk van 89 dBA uit op
het gehoor van de gebruiker, gebaseerd op metingen bij
identieke machines volgens EN 11201 procedures.
Voordat u de bedieningspositie verlaat, moet u de motor
afzetten en wachten totdat alle bewegende onderdelen
tot stilstand zijn gekomen.
Geluidsniveau
Draag geen losse kleding die kunnen worden gegrepen
door bewegende onderdelen.
Deze machine heeft een geluidsniveau van 104 dBA,
gebaseerd op metingen bij identieke machines volgens
EN 3744 procedures.
Als veiligheidsschermen, veiligheidsvoorzieningen of
stickers beschadigd zijn, onleesbaar zijn of beschadigd
raken, moet u deze herstellen of vervangen, voordat
u de machine gaat gebruiken.  Draai ook  lossen
bevestigingen vast.
Trilling
Gebruik de sneeuwruimer niet op een dak.
Deze machine heeft een maximaal trillingsniveau van
2,3 m/s2 op de handen en armen, gebaseerd op metingen
bij identieke machines volgens EN 1033 procedures.
Verricht onderhoudswerkzaamheden uitsluitend
volgens de instructies in deze handleiding. Alvorens
Veiligheids-eninstructiestickers
Important: Veiligheidsstickers en veiligheidsinstructies bevinden zich bij plaatsen waar gevaar kan ontstaan.
Vervang beschadigde stickers.
107-3040
1.
Rotorbladkanhandenenvoetensnijden/amputeren;boorkan
handenenvoetensnijden/amputeren–Houdomstandersopeen
veiligeafstandvandesneeuwruimer.
3
Product Specification
CategoriesSnow Blower Manuals, Toro Snow Blower
Tags,
Model Number38026
Model Year2007, 2008
Download File
Please Enter the Security Characters Shown Below. Letters are Case Sensitive. Your download link will appear upon completing this step.
- 12 pages
Document TypeOperator's Manual
LanguageNederlands
Serial Number270000001 - 270999999, 280000001 - 280999999
Product Name1800 Power Curve Snowthrower
Product BrandToro. Customer Service Representatives are available by phone: Monday - Friday 7:30 a.m. to 9:00 p.m. (CDT) - Saturday 8:00 a.m. to 8:00 p.m. (CDT) - Sunday 10:00 a.m. to 8:00 p.m. (CDT)
Canada 1-888-225-4886 USA 1-888-384-9939, Snow Blower
Product TypeSnowthrower
Product SeriesSnowthrower
Swath18 inch
DischargeSingle Stage
Engine Motor Size7.3 amp
Engine Motor Type230 VAC
Document File TypePDF
Publishertoro.com
Wikipedia's PageToro Company
CopyrightAttribution Non-commercial
(0 votes, average: 0 out of 5)

Submit your review (optional)
(will not be displayed)
* Required Field

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website