Toro 38026 1800 Power Curve Snowblower Operators Manual, 2004-2005 – Dutch

Veiligheid
Wacht totdat de motor en de sneeuwruimer zich
hebben aangepast aan de buitentemperatuur,
alvorens te beginnen met sneeuw ruimen.
Deze sneeuwruimer voldoet minstens aan
ISO-norm 8437, van kracht op het moment  van
productie.
Bij gebruik van  een machine die wordt  aangedreven
door een motor, bestaat  de kans dat u een voorwerp  in
uw ogen krijgt.  Draag daarom altijd een  veiligheidsbril
of een oogscherm  als u de sneeuwruimer gebruikt,
afstelt of  repareert.
Lees altijd deze handleiding en  zorg ervoor dat u
deze begrijpt voordat u de  machine start.
Dit is het veiligheidssymbool. Het  wordt
gebruikt om uw attent te  maken op mogelijk
risico’s op lichamelijk letsel. Houd u  aan alle
veiligheidsberichten bij dit  symbool teneinde
lichamelijk of zelfs dodelijk letsel  te voorkomen.
Zorg ervoor dat de ventilatiegaten altijd vrij van
rommel blijven.
Voordat u de machine in gebruik stelt, moet de u
de voedingskabels en snoeren controleren op
beschadiging of slijtage.
Onjuist gebruik of onderhoud  van de
sneeuwruimer kan letsel veroorzaken. Om dit
risico te verminderen, dient u zich  aan de
volgende instructies te  houden.
Gebruiksaanwijzing
Houd handen en voeten uit de buurt van
draaiende delen. Blijf altijd uit de buurt van de
afvoeropening.
De volgende instructies zijn ontleend aan
ANSI/OPEI-norm B71.3–1995, ISO-norm 8437:1989
en de Europese normen EN 786:1996 en
EN 60335-2-91:2002:
Trek de stekker van de sneeuwruimer uit het stop-
contact voordat u de machine gaat controleren,
schoonmaken of andere werkzaamheden gaat
uitvoeren, of als u deze niet gebruikt.
Instructie
Als kabels of snoeren beschadigd raken tijdens
het gebruik, moet u onmiddellijk de stekker uit het
stopcontact trekken. Raak kabels of snoeren
niet aan voordat u de stekker uit  het stop-
contact hebt getrokken.
Lees deze handleiding aandachtig door. Zorg
ervoor dat u door en door vertrouwd raakt met de
bedieningsorganen en weet hoe u de machine
moet gebruiken. Zorg ervoor dat u weet hoe u de
machine kunt stoppen en de bedieningsorganen
snel kunt uitschakelen.
U mag de machine niet gebruiken als een snoer
of kabel is beschadigd of versleten.
Laat kinderen nooit de sneeuwruimer bedienen.
Laat volwassenen de machine nooit bedienen
zonder dat zij een grondige instructie hebben
gekregen.
Houd snoeren uit de buurt van de rotorbladen.
De voedingsbron voor de machine moet een
netvoedingsapparaat met een uitschakelstroom
van maximaal 30 mA zijn.
Houd iedereen (met name kinderen) en
huisdieren weg uit het werkgebied.
Wees uiterste voorzichtig bij het oversteken van
een grindpad, voetpad, of weg. Let op het verkeer
en verborgen gevaren.
Wees voorzichtig om te voorkomen dat u
wegglijdt of valt.
Ga nooit sneeuw ruimen op een oppervlak dat is
bedekt met steenslag of grind. Deze machine
mag uitsluitend worden gebruikt op een verhard
oppervlak.
Voor ingebruikname
Het gebied waar u de sneeuwruimer wilt
gebruiken, dient u grondig te controleren.
Verwijder alle deurmatten, sleden, planken,
draden en andere vreemde voorwerpen.
Als u een vreemd voorwerp heeft geraakt, moet u
de motor afzetten, de sneeuwruimer grondig
controleren op eventuele beschadigingen en alle
benodigde reparaties uitvoeren voordat u de
machine weer in gebruik neemt.
Laat de bedieningshendel los om de rotorbladen
uit te schakelen, voordat u de motor start.
Draag altijd geschikte winterkleding als u de
sneeuwruimer gebruikt. Schoenen zorgen ervoor
dat u steviger staat op een glad oppervlak.
Als de machine abnormaal begint te trillen, moet
u de motor afzetten en onmiddellijk nagaan wat
de oorzaak daarvan is. Trillingen duiden meestal
op problemen.
Probeer nooit de machine af te stellen terwijl de
motor loopt, behalve als dit specifiek wordt
aanbevolen door Toro.
3
Product Specification
CategoriesSnow Blower Manuals, Toro Snow Blower
Tags,
Model Number38026
Model Year2004, 2005
Download File
Please Enter the Security Characters Shown Below. Letters are Case Sensitive. Your download link will appear upon completing this step.
- 12 pages
Document TypeOperator's Manual
LanguageNederlands
Serial Number240000001 - 240999999, 250000001 - 250999999
Product Name1800 Power Curve Snowthrower
Product BrandToro. Customer Service Representatives are available by phone: Monday - Friday 7:30 a.m. to 9:00 p.m. (CDT) - Saturday 8:00 a.m. to 8:00 p.m. (CDT) - Sunday 10:00 a.m. to 8:00 p.m. (CDT)
Canada 1-888-225-4886 USA 1-888-384-9939, Snow Blower
Product TypeSnowthrower
Product SeriesSnowthrower
Swath18 inch
DischargeSingle Stage
Engine Motor Size7.3 amp
Engine Motor Type230 VAC
Document File TypePDF
Publishertoro.com
Wikipedia's PageToro Company
CopyrightAttribution Non-commercial
(0 votes, average: 0 out of 5)

Submit your review (optional)
(will not be displayed)
* Required Field

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website