Toro 38026 1800 Power Curve Snowblower Operators Manual, 2004-2005 – Dutch

Zet de motor af voordat u de bedieningspositie
verlaat, de afvoer ontstopt en de machine
repareert, afstelt of controleert.
Veilige bediening van de Toro
Sneeuwruimer
Als u de sneeuwruimer reinigt, repareert of
controleert, moet u ervoor zorgen dat de
rotorbladen en alle bewegende onderdelen tot
stilstand zijn gekomen.
De volgende lijst bevat veiligheidsinstructies die
specifiek zijn toegesneden op Toro-producten, naast
andere veiligheidsinstructies waarvan u op de hoogte
moet zijn.
Ga nooit sneeuw ruimen op hellingen. Ga zeer
zorgvuldig te werk als u van richting verandert op
een helling. Probeer nooit sneeuw te ruimen op
een steile helling.
Draaiende rotorbladen kunnen letsel
veroorzaken aan vingers of handen. Blijf
achter de handgrepen en kom niet in de buurt van
de afvoeropening als u de sneeuwruimer
gebruikt. Houd kleding,  gezicht, handen,
voeten en andere lichaamsdelen uit  de buurt
van bewegende of draaiende  onderdelen.
Gebruik de machine niet als goede schermen,
schilden of andere beveiligingsmiddelen
ontbreken.
Voordat u de sneeuwruimer afstelt, reinigt,
repareert en controleert, of voordat u de afvoer
ontstopt, moet u de motor afzetten  en wachten
totdat alle bewegende onderdelen  tot
stilstand zijn gekomen.
Gebruik de sneeuwruimer nooit in de buurt van
glazen wanden, auto’s, puigevels en steile
hellingen zonder dat de sneeuwafvoer in de
correcte hoek is geplaatst. Zorg ervoor dat
kinderen en huisdieren uit de buurt blijven.
Verwijder verstoppingen uit de afvoer met een
Let erop dat u niet in een te hoog tempo sneeuw
ruimt, omdat anders de machine overbelast kan
raken.
stok. Doe dit niet met  uw handen.
Voordat u de bedieningspositie verlaat, moet u
de motor afzetten en wachten totdat alle bewe-
gende onderdelen tot stilstand zijn gekomen.
Kijk achterom en wees voorzichtig als u
achteruitloopt met de sneeuwruimer.
Draag geen losse kleding die kunnen worden
gegrepen door bewegende onderdelen.
Richt de afvoer nooit op omstanders en laat
niemand voor de machine komen.
Als veiligheidsschermen, veiligheidsvoorzieningen
of stickers beschadigd, onleesbaar of verdwenen
zijn, moet u deze herstellen of vervangen,
voordat u de machine gaat gebruiken. Draai ook
lossen bevestigingen vast.
Gebruik de machine uitsluitend als het zicht of de
verlichting goed is. Zorg ervoor dat u altijd stevig
staat en houd de handgreep goed vast. Loop
stapvoets; nooit rennen.
Onderhoud en stalling
Gebruik de sneeuwruimer niet op een dak.
Verricht onderhoudswerkzaamheden uitsluitend
volgens de instructies in deze handleiding.
Alvorens onderhouds-, reparatie- of afstelwerk-
zaamheden uit te voeren, moet u de motor
afzetten en de stekker uit het stopcontact
trekken. Indien belangrijke reparaties nodig zijn,
moet u contact opnemen met een erkende
Toro-dealer.
Controleer regelmatig of alle bevestigingen stevig
vastzitten zodat de machine steeds veilig kan
worden gebruikt.
Raadpleeg altijd deze gebruikershandleiding voor
belangrijke informatie als u de sneeuwruimer voor
een lange periode wilt opslaan.
Zorg ervoor dat de veiligheids- en instructie-
stickers in goede staat zijn, en vervang ze indien
nodig.
Gebruik ter vervanging uitsluitend originele
onderdelen en accessoires van Toro.
4
Product Specification
CategoriesSnow Blower Manuals, Toro Snow Blower
Tags,
Model Number38026
Model Year2004, 2005
Download File
Please Enter the Security Characters Shown Below. Letters are Case Sensitive. Your download link will appear upon completing this step.
- 12 pages
Document TypeOperator's Manual
LanguageNederlands
Serial Number240000001 - 240999999, 250000001 - 250999999
Product Name1800 Power Curve Snowthrower
Product BrandToro. Customer Service Representatives are available by phone: Monday - Friday 7:30 a.m. to 9:00 p.m. (CDT) - Saturday 8:00 a.m. to 8:00 p.m. (CDT) - Sunday 10:00 a.m. to 8:00 p.m. (CDT)
Canada 1-888-225-4886 USA 1-888-384-9939, Snow Blower
Product TypeSnowthrower
Product SeriesSnowthrower
Swath18 inch
DischargeSingle Stage
Engine Motor Size7.3 amp
Engine Motor Type230 VAC
Document File TypePDF
Publishertoro.com
Wikipedia's PageToro Company
CopyrightAttribution Non-commercial
(0 votes, average: 0 out of 5)

Submit your review (optional)
(will not be displayed)
* Required Field

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website