Toro 38026 1800 Power Curve Snowblower Operators Manual, 2004-2005 – Dutch

Om een dikke  sneeuwbank te verwijderen, moet u  de
sneeuwruimer bij de  primaire en secundaire  handgreep
optillen (Fig. 9)  en op de sneeuwbank plaatsen.  Maak
gebruik van het gewicht  van de sneeuwruimer om de
sneeuwbank te verwijderen;  beweeg hierbij de
machine naar voren  en naar achteren.
Bij koude weersomstandigheden  en tijdens
sneeuwbuien kunnen  sommige bedieningsorganen en
bewegende onderdelen  bevriezen. Indien een
bedieningsorgaan tijdens  het gebruik problemen
oplevert, moet u  de motor afzetten, de stekker  uit het
stopcontact trekken en  de machine controleren  op
bevroren delen. Gebruik  geen buitensporige kracht
om bevroren bedieningsorganen in  werking te
stellen. Zorg ervoor  dat alle bedieningsorganen en
bewegende onderdelen  onbelemmerd kunnen werken
voordat u gaat  sneeuw ruimen.
1
Als de sneeuwruimer  gebruikt, moet u de wielen
2,5 cm van  het plaveisel houden door de  machine naar
voren te kantelen.  Dit voorkomt dat er sneeuw
aankoekt aan de  wielen.
2
Nadat de sneeuw is geruimd, moet u  de motor een paar
minuten laten draaien om te voorkomen  dat bewegende
onderdelen bevriezen. Vervolgens moet u de  motor
afzetten, wachten totdat alle bewegende onderdelen  tot
stilstand zijn gekomen, en ijs en sneeuw  van de machine
verwijderen. Draai de krukas van de  afvoer een paar keer
rond om de sneeuw te verwijderen.
1516
Figuur 9
Onderhoud
1.
Primaire handgreep
2.   Secundaire handgreep
Belangrijk
uitsluitend worden verricht  door een erkende Service
Dealer.
Alle elektrische  reparaties mogen
Als u sneeuw ruimt  op traptreden, moet u de
sneeuwruimer vasthouden bij  de primaire en
secundaire handgreep en  een slingerende of vegende
beweging maken.
Opmerking: De aanduidingen  links en rechts zijn steeds
gezien vanuit de  positie van degene die  de sneeuwruimer
bedient.
Waarschuwing
Waarschuwing
Als de secundaire handgreep  wordt gebruikt, mag
de afvoer nooit zijn  gericht naar de gebruiker of
omstanders. De sneeuwruimer  kan voorwerpen
uitwerpen en ernstig  lichamelijk letsel
veroorzaken.
Als het snoer is aangesloten  op de sneeuwruimer,
bestaat de kans dat iemand per  ongeluk de
sneeuwruimer in werking stelt  terwijl u
onderhoudswerkzaamheden uitvoert, waardoor  u
ernstig letsel kunt oplopen.
Als de secundaire handgreep  wordt gebruikt,
moet de afvoer altijd  zijn afgekeerd van de plaats
van de omstanders of de  gebruiker.
Trek de stekker uit het  stopcontact voordat u
onderhoudswerkzaamheden  verricht.
Houd het snoer uit  de buurt van obstakels, scherpe
voorwerpen en alle  bewegende onderdelen. Trek  niet
abrupt aan het snoer  en behandel deze niet op  een
verkeerde manier.  Controleer het snoer geregeld  op
beschadigingen die een  elektrische schok kunnen
veroorzaken. Als het snoer  is beschadigd, moet u dit
vervangen.
De sneeuwruimer smeren
U hoeft de  sneeuwruimer niet te smeren; alle  lagers zijn in
de fabriek gesmeerd  en hebben tijdens de levensduur  van
de machine geen  smering meer nodig.
9
Product Specification
CategoriesSnow Blower Manuals, Toro Snow Blower
Tags,
Model Number38026
Model Year2004, 2005
Download File
Please Enter the Security Characters Shown Below. Letters are Case Sensitive. Your download link will appear upon completing this step.
- 12 pages
Document TypeOperator's Manual
LanguageNederlands
Serial Number240000001 - 240999999, 250000001 - 250999999
Product Name1800 Power Curve Snowthrower
Product BrandToro. Customer Service Representatives are available by phone: Monday - Friday 7:30 a.m. to 9:00 p.m. (CDT) - Saturday 8:00 a.m. to 8:00 p.m. (CDT) - Sunday 10:00 a.m. to 8:00 p.m. (CDT)
Canada 1-888-225-4886 USA 1-888-384-9939, Snow Blower
Product TypeSnowthrower
Product SeriesSnowthrower
Swath18 inch
DischargeSingle Stage
Engine Motor Size7.3 amp
Engine Motor Type230 VAC
Document File TypePDF
Publishertoro.com
Wikipedia's PageToro Company
CopyrightAttribution Non-commercial
(0 votes, average: 0 out of 5)

Submit your review (optional)
(will not be displayed)
* Required Field

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website