Toro 38026 1800 Power Curve Snowblower Operators Manual, 2004-2005 – Dutch

Geluidsdruk
Trilling
Deze machine oefent  een geluidsdruk van 89 dBA uit  op
het gehoor van  de gebruiker, gebaseerd op metingen  bij
identieke machines  volgens procedures zoals  vastgelegd
in Richtlijn  98/37/EG.
Deze machine  heeft een maximaal trillingsniveau  van
2,26 m/s2 op  de handen en armen, gebaseerd  op metingen
bij identieke machines  volgens procedures zoals
vastgelegd in  Richtlijn 98/37/EG.
Geluidsvermogen
Deze machine heeft  een geluidsniveau van 104  dBA,
gebaseerd op metingen  bij identieke machines  volgens
procedures zoals  vastgelegd in Richtlijn 2000/14/EG.
Veiligheids- en instructiestickers
Veiligheids- en  instructiestickers zijn gemakkelijk zichtbaar  voor de gebruiker  en bevinden
zich bij plaatsen  waar gevaar kan ontstaan. Vervang  alle beschadigde of  verdwenen
stickers.
107-3040
1.
Rotorbladkan handen en voeten snijden/amputeren; boor kan
handen en voeten snijden/amputeren – Houd omstanders op
een veilige afstand van de sneeuwruimer.
107-3324
1.
2.
Dubbel geïsoleerd
Machine kan voorwerpen uitwerpen; rotorblad kan handen en voeten snijden/amputeren; boor kan handen en voeten snijden/amputeren –
Lees de Gebruikershandleidingen houd omstanders op een veilige afstand van de sneeuwruimer.
3.
Gevaar voor elektrische schok – Gebruik geen beschadigd snoer; trek de stekker uit het stopcontact en lees de instructies alvorens service-
of onderhoudswerkzaamheden uit te voeren.
5
Product Specification
CategoriesSnow Blower Manuals, Toro Snow Blower
Tags,
Model Number38026
Model Year2004, 2005
Download File
Please Enter the Security Characters Shown Below. Letters are Case Sensitive. Your download link will appear upon completing this step.
- 12 pages
Document TypeOperator's Manual
LanguageNederlands
Serial Number240000001 - 240999999, 250000001 - 250999999
Product Name1800 Power Curve Snowthrower
Product BrandToro. Customer Service Representatives are available by phone: Monday - Friday 7:30 a.m. to 9:00 p.m. (CDT) - Saturday 8:00 a.m. to 8:00 p.m. (CDT) - Sunday 10:00 a.m. to 8:00 p.m. (CDT)
Canada 1-888-225-4886 USA 1-888-384-9939, Snow Blower
Product TypeSnowthrower
Product SeriesSnowthrower
Swath18 inch
DischargeSingle Stage
Engine Motor Size7.3 amp
Engine Motor Type230 VAC
Document File TypePDF
Publishertoro.com
Wikipedia's PageToro Company
CopyrightAttribution Non-commercial
(0 votes, average: 0 out of 5)

Submit your review (optional)
(will not be displayed)
* Required Field

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website