Toro Power Max 1028LE 38645 Snow Blower Operators Manual, 2004 – Norwegian

6
Montering
Installere det øvre
håndtaket
3.
tre skiver) fra vuggetappen (A) på den øvre enden av
hastighetskontrollstaget.
Fjern hårnålssplinten og den ytterste skiven (av
D  B
1.
Løft og roter det øvre håndtaket og plasser det
over det nedre håndtaket.
A
Obs: Forsikre deg om at de to kablene som er
festet til Quick Stick er ledet inn i det øvre
håndtaket og at de to ledningene fra spakene og
frontlyktkabelen ikke ligger i klem mellom
spakene.
C
2.
håndtaksbolter, fire buede avstandsstykker og fire
låsemuttere fra posen med løse deler.
Skru fast det øvre håndtaket med fire
m-6898
Obs: Du kan la den bølgede skiven (B) og den
flate skiven (C) bli på vuggetappen for å gjøre
installeringen litt enklere.
4.
5.
Sett hastighetsvelgerspaken i posisjon R2.
Drei den nedre
leddarmen mot
klokken, helt opp.
m-6971
6.
Løft hastighetskontrollstaget og før inn vugge-
tappen i hullet på undersiden av hastighetsvelger-
spaken (D) som befinner seg under kontrollpanelet.
m-6964
Obs: Hvis vuggetappen ikke passer inn i hullet når
du løfter på hastighetsvelgerstaget, drei vugge-
tappen oppover eller nedover hastighetskontroll-
staget til det passer inn i hullet.
Installering av trekkontrollens
forbindelsesledd
7.
Sikre vuggetappen og den øvre enden av
hastighetskontrollstaget med den ytterste skiven og
hårnålssplinten som du tidligere fjernet.
1.
Fjern hårnålssplinten og skiven fra den nedre
enden av hastighetskontrollstaget (A) og før den
nedre enden av staget inn i den nedre leddarmen (B)
slik at den buede enden av hastighetskontrollstaget
vender bakover.
Obs: Du kan se ned gjennom åpningen i
hastighetsvelgerspaken for å gjøre installeringen
enklere (A).
A
A
B
m-6899
2.
Sikre den nedre enden av hastighetskontrollstaget
med skiven og hårnålssplinten som du tidligere fjernet.
m-6972
3329-810
Product Specification
CategoriesSnow Blower Manuals, Toro Snow Blower
Tags,
Model Number38645
Model Year2004
Download File
Please Enter the Security Characters Shown Below. Letters are Case Sensitive. Your download link will appear upon completing this step.
- 20 pages
Document TypeOperator's Manual
LanguageNorwegian
Serial Number240000001 - 240999999
Product NameToro Power Max 1028 LE Snowthrower
Product BrandToro. Customer Service Representatives are available by phone: Monday - Friday 7:30 a.m. to 9:00 p.m. (CDT) - Saturday 8:00 a.m. to 8:00 p.m. (CDT) - Sunday 10:00 a.m. to 8:00 p.m. (CDT)
Canada 1-888-225-4886 USA 1-888-384-9939, Snow Blower
Product TypeSnowthrower
Product SeriesSnowthrower, Two Stage Power Max
Swath28 inch
DischargeTwo Stage
Engine ManufacturerTecumseh
Engine Oil Type26 oz. (.8l) 5w-30 or 10w / API SH or higher
Gearbox Lubricant4.5 oz. (133ml) SAE 90 GL5 or higher
Engine Motor Model #HMSK100-159495Y
Engine Motor Size10 hp
Engine Motor Type4 Cycle CARB2, EPA2
Transmission Speed6 Forward/2 Reverse
Transmission TypeFriction Disc
Document File TypePDF
Publishertoro.com
Wikipedia's PageToro Company
CopyrightAttribution Non-commercial
(0 votes, average: 0 out of 5)

Submit your review (optional)
(will not be displayed)
* Required Field

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website